ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乡-, *乡*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[乡, xiāng, ㄒㄧㄤ] country, village; rural
Radical: Decomposition: 幺 (yāo ㄧㄠ) 
Etymology: [] ,  Rank: 922

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiāng, ㄒㄧㄤ, / ] country; village, #2,288 [Add to Longdo]
[chéng xiāng, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ, / ] city and countryside, #3,865 [Add to Longdo]
[xiāng zhèn, ㄒㄧㄤ ㄓㄣˋ, / ] township; townships, #4,107 [Add to Longdo]
[jiā xiāng, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄤ, / ] hometown; native place, #4,686 [Add to Longdo]
[xiāng cūn, ㄒㄧㄤ ㄘㄨㄣ, / ] rustic; village; countryside, #5,028 [Add to Longdo]
[gù xiāng, ㄍㄨˋ ㄒㄧㄤ, / ] home; homeland; native place, #9,160 [Add to Longdo]
[lǎo xiāng, ㄌㄠˇ ㄒㄧㄤ, / ] fellow townsman; fellow villager; someone from the same hometown, #9,890 [Add to Longdo]
[xià xiāng, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄤ, / ] to go to the countryside, #12,154 [Add to Longdo]
[xiāng xià, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄚˋ, / ] country (as opposed to town or city); rural, #13,124 [Add to Longdo]
[xiāng lǐ, ㄒㄧㄤ ㄌㄧˇ, / ] one's home town or village, #17,404 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Without Nadeshiko, Iwabuchi won't end me anythng for my next tour.[CN] 抚子不在 走串戏的钱 岩渊一个子儿也不会给 Taki no shiraito (1933)
A corn-fed bohunk falling into the Semple fortune is hot copy.[CN] 巴佬继承山普拉财产 是热门新闻 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
"Big Shot" McKay didn't pick you out of the gutter and send you through college for nothing.[CN] 大人物麦凯把你带出穷僻壤 送你上大学难道就没有什么目的吗 'G' Men (1935)
I was saying I prefer living in town than the country.[CN] 我是说我更喜欢住在城市而不是 The 39 Steps (1935)
Nothing.[CN] 在下的 The Paradine Case (1947)
The country?[CN] 下? Only Yesterday (1991)
Don't get rough, neighbour. Just ask.[CN] 用不着动手动脚的,老 你只要开口问就得了 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- Yes! We're returning to your hometown.[CN] -是的 我们要回你的家 The Blue Angel (1930)
Yokel. Nothing but a yokel.[CN] 他根本是个巴佬 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Uncle from Bancho acts like he's our father.[CN] 下叔叔活像我们父亲 A Mother Should Be Loved (1934)
Everybody[CN] 各位亲父老 Mr. and Mrs. Incredible (2011)
God made the country.[CN] 但上帝创造了 The 39 Steps (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top