ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เพื่อนร่วมงาน

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพื่อนร่วมงาน-, *เพื่อนร่วมงาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อนร่วมงาน[N] colleague, See also: co-worker, associate, fellow worker, workmate, Syn. สหายร่วมงาน, เพื่อนผู้ร่วมงาน, Example: ฉันได้ยินเสียงเพื่อนร่วมงานเถียงกับลูกค้าเป็นประจำ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ร่วมทำงานหรือธุระอยู่ด้วยกันซึ่งต้องติดต่องานกัน เป็นต้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maulana Azad, my colleague and a fellow Muslim and just recently released from prison.เมาลาน่า อาแซด เพื่อนร่วมงานผม และคนมุสลิม และเพิ่งพ้นคุกมา Gandhi (1982)
My colleagues and I wish to examine him at the earliest opportunity.เพื่อนร่วมงานของฉันและ ฉันต้องการที่จะตรวจสอบเขาในโอกาสแรก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I see someone in front of me who got his partner in trouble... and sent her off to some butcher... while he moved on to an innocent, young girl like my daughter.ที่ฉันเห็นตรงหน้าฉัน ก็คือใครคนนึง ที่ทำให้เพื่อนร่วมงานต้องเดือดร้อน... แล้วก็ส่งเธอไปเข้าโรงฆ่าสัตว์... ระหว่างที่ตัวเองละมือ เปลี่ยนเป้าหมายมายัง สาวซื่อบริสุทธิ อย่างลูกสาวฉัน Dirty Dancing (1987)
I wouldn't be able to treat you, but I'd be happy to refer you to a colleague.ผมไม่สามารถจะดูแลคุณได้ แต่ผม ยินดีที่จะแนะนำคุณให้เพื่อนร่วมงานของผม Basic Instinct (1992)
Kelly Lash kills Irena, Dr. Green's colleague.เคลลี่ แลช ฆ่า เออเรน่า เพื่อนร่วมงานของ ดร. กรีน Basic Instinct (1992)
Ladies and gentlemen... like my learned colleague in the defense...สุภาพชน ... เช่นเพื่อนร่วมงานได้เรียนรู้ของฉัน ในการป้องกัน ... In the Name of the Father (1993)
And one of your colleagues, My Lord... who sat where you sit now said, "It is a pity..."และหนึ่งในเพื่อนร่วมงานของคุณ ... พระเจ้าของฉัน นั่งอยู่ที่คุณนั่งในขณะนี้กล่าวว่า "มันเป็นความสงสา In the Name of the Father (1993)
How about your colleagues?แล้วเพื่อนร่วมงานล่ะ Junior (1994)
Colleague of mine.เพื่อนร่วมงานผมเอง Junior (1994)
Who is that guy? You said a colleague of yours had an anonymous harvest.เขาเป็นใครน่ะ นายบอกว่าเพื่อนร่วมงานของนายมีไข่นิรนาม Junior (1994)
I'd only ask three beers apiece for each of my co-workers.ผมขอสามเบียร์เพียงคนละสำหรับแต่ละของฉันเพื่อนร่วมงาน The Shawshank Redemption (1994)
There's nothing to tell. It's just some guy I work with.ไม่มีอะไรจะบอก ก็แค่เพื่อนร่วมงานกัน The One Where Monica Gets a Roommate (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพื่อนร่วมงาน[n. exp.] (pheūoen ruamngān) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate   FR: collègue [m] ; associé [m] ; confrère [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cohort[N] เพื่อนร่วมงาน, Syn. partner, ally, companion
colleague[N] เพื่อนร่วมงาน, Syn. associate, co-worker, partner
confrere[N] เพื่อนร่วมงาน, See also: สมาชิก, Syn. colleague, associate
sidekick[N] เพื่อนร่วมงาน
workfellow[N] เพื่อนร่วมงาน, Syn. colleague
yokefellow[N] คู่ขา, See also: เพื่อนร่วมงาน, คู่สมรส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brother(บรา'เธอะ) n. พี่ชายหรือน้องชาย,พี่น้องร่วมชาติ,เพื่อนร่วมงาน,บุคคลร่วมอาชีพ,บาทหลวง,ภราดร, เจษฎาจารย์
colleague(คอล'ลีก) n. ผู้ร่วมงาน,เพื่อนร่วมงาน, Syn. associate
companion(คัมแพน'เยิน) {companioned,companioning,companions} n. เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งเปรียบเทียบ,คู่มือ,ผู้ที่เป็นเพื่อนเฝ้าดูคนไข้,อัศวินตำแหน่งต่ำสุด,ชื่อดาว,ที่ครอบบันไดในตัวเรือ,บันไดในตัวเรือ vt. เป็นเพื่อน, Syn. frien
crew(ครู) n. กลุ่มคน,ลูกเรือ,พวกลูกเรือ,บรรดาเพื่อนร่วมงาน,หน่วยทหารติดอาวุธ vi. ทำหน้าที่เป็นลูกเรือ -v. อดีตกาลของcrow, Syn. squad,group,team
fellow(เฟล'โล) n. คนผู้ชาย,เด็กผู้ชาย,เพื่อน,เพื่อนร่วมงาน,บุคคล,มนุษย์,เจ้าหมอ,คนชั้นเดียวกัน,สิ่งประกอบเป็นคู่,ของคู่กัน,นักศึกษาบัญฑิตวิทยาลัยที่ได้รับทุนการศึกษา,สมาชิกของสมาคมวิชาการ,ผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย vt. ทำให้เท่าเทียมกับ,เท่าเทียมกับ. adj. เกี่ยวกับช
yokefellow(-เฟลโล,-เมท) n. คู่ขา,เพื่อนร่วมงาน,คู่สมรส, Syn. partner,spouse
yokemate(-เฟลโล,-เมท) n. คู่ขา,เพื่อนร่วมงาน,คู่สมรส, Syn. partner,spouse

English-Thai: Nontri Dictionary
brother(n) พี่ชาย,น้องชาย,พี่น้อง,เพื่อนร่วมงาน, บาทหลวง
colleague(n) เพื่อนร่วมงาน
companion(n) เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งที่ไปด้วยกัน
yokefellow(n) เพื่อนร่วมงาน,คู่ชีวิต,คู่ขา,คู่สมรส

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
colleague (n ) เพื่อนร่วมงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
同僚[どうりょう, douryou] (n) เพื่อนร่วมงาน

German-Thai: Longdo Dictionary
Kollege(n) |der, pl. Kollegen| เพื่อนร่วมงาน, See also: Kollegin
Kollegin(n) |die, pl. Kolleginnen| เพื่อนร่วมงาน, See also: Kollege
neidisch(adv) |auf etw.(A)| อิจฉาตาร้อน เช่น Er ist neidisch auf den Erfolg seines Mitarbeiter. เขาอิจฉาความสำเร็จของเพื่อนร่วมงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top