Search result for

ชาย

(127 entries)
(0.0446 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชาย-, *ชาย*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ชะม้อย ชะม้าย ชายตา (vt adj ) ส่งสายตาโปรยเสน่ห์
เพลาชาย[เพ-ลา-ชาย] (n ) ช่วงเวลาบ่าย

Longdo Dictionary ไทย (TH) - จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ)
น้องชาย (n ) 阿弟
พี่ชาย (n ) 阿兄

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
หัวดอยาวๆ[เป็นหัวดอใหญ่ยาวของผู้ชาย] (adv ) Dick

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาย[N] edge, See also: fringe, border, rim, Syn. ปลาย, ริม, ส่วนล่าง, เชิง, Example: ชุดที่ชายกระโปรงยาวลากพื้น ผู้สวมใส่ต้องระวังไม่ให้สะดุดหกล้ม, Thai definition: ส่วนริมหรือปลายของสิ่งของบางอย่าง, ส่วนที่สุดเขต
ชาย[N] man, See also: male, Syn. ผู้ชาย, บุรุษ, Ant. หญิง, ผู้หญิง, Example: หญิงหรือชายในโลกปัจจุบันต่างก็สามารถทำงานได้ทัดเทียมกัน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีลึงค์เป็นอวัยวะสืบพันธุ์
ชาย[V] glance, Syn. ชายตา, ชม้ายตา, เหลือบ, Example: เขาชายตามองอย่างเหยียดหยัน
ชาย[N] wife, See also: consort, Syn. มเหสี, เจ้าจอม, มาดาม, ภริยา, เมีย, ภรรยา, Ant. สวามี, Example: พระอภัยมณีได้นางเงือกเป็นชายา, Count unit: พระองค์,องค์
ชายคา[N] eaves, Example: ชาวบ้านนิยมใช้รางรองน้ำฝนติดไว้ที่ชายคาบ้านเพื่อรองรับฝนเอาไว้ใช้, Thai definition: ส่วนที่สุดของหลังคาที่ยื่นพ้นตัวเรือนออกมา
ชายตา[V] glance, See also: glimpse, Syn. ชำเลือง, เล่นหูเล่นตา, ชะม้ายตา, เล่นตา, มอง, ลอบมอง, Example: การที่ผู้หญิงชายตามองผู้ชายถือว่าเป็นกริยาที่ไม่เหมาะสม
ชายพก[N] two ends of the loin-cloth after having been twisted together and tucked up in the front, Example: เวลามีสุริยคราสหรือจันทรคราส ให้เอาเข็มเย็บผ้ากลัดชายพกไว้ เพื่อให้ลูกเกิดมามีอาการครอบ 32
ชายธง[N] pennant, See also: pennon, tapering end of a pennant, Thai definition: รูปที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
ชายธง[N] name of a poisonous snake, See also: Platurus colubrinus, Syn. งูชายธง, Example: เขาถูกงูชายธงกัด, Thai definition: ชื่องูทะเลมีพิษในวงศ์ Hydrophiidae ตลอดตัวมักมีลายคล้ายธงราวสีจางๆ หางแบนเป็นพาย พบในเขตพื้นท้องทะเลทั้งที่เป็นทรายและที่เป็นโคลน มีหลายชนิดและหลายสกุล เช่น ชายธงนวล (Aipysurus eydouxii) ชายธงท้องบาง (Praescutata viperina)
ชายขอบ[N] margin, See also: rim, edge, fringe, Syn. ขอบ, ริม, Example: น้ำท่าเป็นน้ำฝนที่ไหลจากชายขอบของพื้นที่ป่าพรุ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชายน. มนุษย์เพศผู้ซึ่งโดยกำเนิดมีลึงค์เป็นอวัยวะสืบพันธุ์, ผู้ชาย ก็ว่า.
ชายน. ส่วนริมหรือปลายของสิ่งของบางอย่าง เช่น ชายผ้า ชายจีวร, ส่วนที่สุดเขต, ริม, เช่น ชายป่า ชายแดน ชายทะเล.
ชายก. พัดอ่อน ๆ เช่น ลมชาย
ชายคล้อย, บ่าย, เช่น ตะวันชาย
ชายเดินเลียบเคียงไป เช่น ชายไปดู.
ชายว. เห็นจะ, ค่อนข้าง, เช่น ชายจะเบากว่าพ่อชาลี (ม. ร่ายยาว).
ชายกระเบนน. ชายผ้าที่เป็นส่วนกว้างของผ้านุ่งที่ประกบกันแล้วม้วนเฉียง สอดไปใต้หว่างขา ดึงขึ้นแล้วเอาชายไปเหน็บที่ขอบผ้านุ่งด้านหลังระดับบั้นเอว, หางกระเบน ก็เรียก.
ชายกระเบนคำเรียกผู้ชายที่อาศัยน้ำพักน้ำแรงผู้หญิงในการดำรงชีวิต.
ชายกระเบนเหน็บดู กระเบนเหน็บ.
ชายครุยน. ชายผ้าที่ทำให้รุ่ยเป็นเส้น ๆ, ครุย ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maleชาย, เพศชาย, ตัวผู้, เพศผู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
continental borderlandชายขอบทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fimbriaชายครุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
shoreชายทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
shoreชายทะเล, ชายตลิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreshoreชายทะเลส่วนนอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
backshoreชายทะเลส่วนใน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
nearshoreชายทะเลใกล้ฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
male minorชายผู้เยาว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
littoralชายฝั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atlantic Coat (N.S.)ชายฝั่งทะเลแอตแลนติก (โนวา สโกเชีย) [TU Subject Heading]
Male impersonatorsชายสวมบทบาทเป็นหญิง [TU Subject Heading]
Pimpsชายที่ดำรงชีพด้วยรายได้ของโสเภณี [TU Subject Heading]
Seashoreชายทะเล [TU Subject Heading]
Coast ชายฝั่งทะเล
แถบแผ่นดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไปบนบก จนถึงบริเวณที่มีลักษณะ ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด มีความกว้างกำหนดไม่แน่นอน [สิ่งแวดล้อม]
Shore Line ชายฝั่งหรือชายทะเล
เส้นแนวขอบติดหน้าดิน ณ ที่น้ำทะเลลงเต็มที่ ส่วนพื้นที่ที่อยู่นอกเส้น แนวฝั่งออกไปในทะเลเรียกว่า นอกฝั่ง (Off Shore) [สิ่งแวดล้อม]
flood fringeflood fringe, ชายเขตน้ำท่วม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
flood-plain fringeflood-plain fringe, ชายเขตน้ำท่วม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
floodway fringefloodway fringe, ชายเขตน้ำท่วม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Brother...น้องชาย... Pan's Labyrinth (2006)
Man.ผู้ชาย Bad Day at Black Rock (2007)
Sir.คุณชาย Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
MAN:ชายCaptain Phillips (2013)
Wanting to work out all their anger towards menความอยากรู้อยากลองของพวกหล่อนยั่วโมโหผู้ชายไปทั่ว New Haven Can Wait (2008)
The guy's like a modern Milken. Oh.ผู้ชายคนนี้เหมือนมิลเคนในยุคนี้เลย / โอ้ New Haven Can Wait (2008)
A hot girl named George. She dressed like a maสาวฮอท ชื่อ จอร์จ.แต่งตัวเหมือนผู้ชาย New Haven Can Wait (2008)
Man/dealer. Miss Waldorf, let her speak.ผู้ชายและพ่อค้ายา คุณWaldorf ปล่อยให้เธอพูดเอง New Haven Can Wait (2008)
Because german Klaus wanted to ski all year round? That wasn't so bad.เพราะว่าผู้ชายเยอรมัน คลาคส์ ต้องการเล่นสกีตลอดทั้งปี มันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่หรอก Chuck in Real Life (2008)
Mom can't let these guys choose her life for heแม่ไม่ปล่อยให้ผู้ชายพวกนั้นเลือกเส้นทางชีวิตให้เธอหรอก Chuck in Real Life (2008)
Actual guy friends. What are you talking aboutเพื่อนผู้ชายจริงๆหน่ะ เธอกำลังพูดอะไร? Chuck in Real Life (2008)
I have plenty of guy friends. Dan, I know that you're mr. Soccer now,ฉันหนะมีเพื่อนผู้ชายเยอะนะ แดน ฉันรู้ตอนนี้นายอาจกลายเป็นนักบอลไปแล้ว Chuck in Real Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาย[n.] (chāi) EN: edge ; end ; frindge ; rim   FR: bord [m] ; rive [f] ; bordure [f] ; lisière [f]
ชาย[n.] (chāi) EN: male ; man ; fellow   FR: homme [m] ; garçon [m] ; mâle [m]
ชาย[adj.] (chāi) EN: masculine   FR: masculin
ชายจีน[n. prop.] (chāi Jīn) EN: Chinese (m.)   FR: Chinois (m.) [m]
ชายชั่ว[n.] (chāi chūa) EN: evil man   FR: démon [m] ; monstre [m]
ชายชาว[n.] (chāichāo) FR: citoyen [m] ; habitant [m]
ชายชาวจีน[n. prop.] (chāichāo Jīn) EN: Chinese   FR: Chinois [m]
ชายชาวญี่ปุ่น[n. prop.] (chāichāo Yīpun ) EN: Japanese   FR: Japonais [m]
ชายชาวฝรั่งเศส[n. prop.] (chāichāo Farangsēt) EN: Frenchman   FR: Français [m]
ชายชาวสยาม[n. prop.] (chāichāo Sayām) EN: Siamese   FR: Siamois [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
boy(n) เด็กผู้ชาย
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

shoreline(n) แนวชายฝั่ง
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), S. lesser ginger, Chinese ginger, krachai,
feather(n) ถ้าพูดถึงขนของสุนัข จะหมายถึงแผงขนที่ห้อยลงมาจากส่วนหลังของขาทั้งสี่ และใต้ลำตัว ลักษณะคล้ายชายครุย
poster boy(n phrase) เด็กชายที่เป็นแบบให้ถ่ายรูปไปทำเป็นโปสเตอร์
shemale(n) ชายที่ทำศัลยกรรมเป็นผู้หญิง(กะเทย) แต่ยังคงอวัยวะเพศชายไว้อยู่
great nephew(n) ลูกชายของหลาน, S. grand nephew
wader(n) นกชายเลน เช่น Changes in estuary morphology, such as might occur with sea level rise, can affect wader and sea bird density., S. shorebird,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bachelor[N] ชายโสด, See also: คนโสด, Syn. unmarried man, single man
bank[N] ตลิ่ง, See also: ชายฝั่ง, เขื่อน, ฝั่ง, Syn. embankment, levee
barman[N] ชายเสิร์ฟเครื่องดื่มในบาร์, Syn. bartender
beach[N] ชายหาด, See also: ชายทะเล, หาดทราย, Syn. shore, coast
beefcake[N] ชายที่มีกล้ามใหญ่
blood[N] ชายหนุ่ม
bridegroom[N] เจ้าบ่าว, See also: ชายที่เพิ่งแต่งงาน, Ant. bride
bruiser[N] ชายร่างใหญ่แข็งแรง
chield[N] เด็กหนุ่ม, See also: ชายหนุ่ม, เจ้าหนุ่ม, Syn. fellow
coast[N] ชายฝั่ง, See also: ริมฝั่ง, ชายหาด, ฝั่งทะเล, Syn. seashore, seacoast, seaboard, shore, shoreline, beach, strand

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aaron(อาร์' รอน) n. พี่ชายของโมเซส (Moses) เป็นพระชั้นสูงองค์แรกของชาว Hebrews (ยิว) (brother of Moses)
abel(เอ' เบิล) n. ลูกชายคนที่สองของ Adam & Eve (second son of Adam and Eve)
actor(แอค' เทอะ) n. นักแสดงชาย, ผู้กระทำ, ผู้ดำเนินการ, Syn. agent, doer, participator)
adulterer(อะดัล' เทอเรอะ) n. ชายชู้
age of consentขัดอายุอย่างต่ำที่หญิงยินยอมชายได้ในการแต่งงานหรือร่วมเพศ
agnate(แอก' เนท) n., adj. ญาติฝ่ายผู้ชาย, ญาติผู้ชายฝ่ายของพ่อ. -agnatic adj. -agnation n. (allied or akin)
along(อะลอง') prep. ตาม (ถนน,ทาง) , ระหว่าง, ร่วมด้วย, ด้วยกัน, สาย (เวลา) , เป็นเพื่อนชายมาด้วย. -all along ตลอดเวลา, Syn. through)
alto(แอล' โท) n., (pl. -tos) เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง, เสียงสูงสุดของชาย, นักร้องหญิงเสียงต่ำ, ส่วนของเสียงทุ้ม, ไวโอลินเสียงทุ้ม. -adj. มีเสียงทุ้ม, เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นสอง
alumnus(อะลัม' เนิส) n., (pl. -ni) ศิษย์เก่าชายของโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
andro-(คำเสริมหน้า) หมายถึง "ชาย", "เพศชาย", "ตัวผู้" (male)

English-Thai: Nontri Dictionary
actor(n) นักแสดงชาย,ตัวละครชาย,ผู้กระทำ
adulterer(n) ชายที่นอกใจภรรยา
bachelor(n) ชายโสด,ปริญญาตรี,ผู้ได้รับปริญญาตรี
baritone(n) เสียงนักร้องชาย
beach(n) ชายหาด
benedict(n) ชายที่เพิ่งแต่งงาน
bevel(n) มุม,เชิง,ชาย
bondman(n) ทาสชาย,ทาสา
border(n) ริม,ขอบ,เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน,อาณาเขต
borderland(n) เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
男やもめ[おとこやもめ, otokoyamome] (n ) ชายโสด(ที่ไม่ต้องการแต่งงาน)

German-Thai: Longdo Dictionary
Herr(n) |der, pl. Herren| นาย, คำนำหน้าผู้ชาย
Mann(n) |der, pl. Männer| ผู้ชาย
Sohn(n) |der, pl. Söhne| ลูกชาย
Vorsitzende(n) |der/die, pl. Vorsitzende| ประธาน (ทั้งชายและหญิง)
dem(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามเพศชาย der, และเพศกลาง das
den(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) 1. ที่อยู่ในรูป Akkusativ สำหรับคำนามเพศชาย der เช่น für den Mann สำหรับผู้ชายคนนั้น 2. ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามพหูพจน์เพศใดๆ เช่น mit den Männern กับผู้ชายเหล่านั้น
der(Artikel) คำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูปประธาน
des(Artikel) คำนำหน้านามเพศชายและเพศกลางที่เฉพาะเจาะจง ในรูป Genetiv หรือที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น die Firma des Mannes บริษัทของผู้ชายคนนี้
dessen(Rel.pron.) ของเขา เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศชายและเพศกลางรูป Genetiv, See also: deren
diesem(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายและเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ รูป Dativ) เช่น das Bild von diesem Mann รูปของผู้ชายคนนี้, See also: dies

French-Thai: Longdo Dictionary
russe(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง|ที่เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย
belge(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศเบลเยียม
suisse(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
il(n) ประธานบุรุษที่ 3 เอกพจน์ เพศชาย,เขา,มัน
ils(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่มีเพศชายอย่างน้อย 1 คนในนั้น, พวกเขา, พวกมัน
monsieur(n) |m, pl. messieurs| คุณผู้ชาย (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: A. madame, mademoiselle, Related: garçon, homme,
homme(n) |m| ผู้ชาย เช่น Cet homme est mon mari. ผู้ชายคนนี้คือสามีของฉัน, See also: A. femme,
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. madame, mademoiselle,
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน
présenter(vt) แนะนำ เช่น Je vous présente mon frère, Francois. ผมขอแนะนำน้องชายของผมให้คุณรู้จักนะครับ , See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กิริยา regarder|

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top