Search result for

วัยหนุ่ม

(41 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วัยหนุ่ม-, *วัยหนุ่ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยหนุ่มสาว[N] youth, See also: boyhood, girlhood, adolescence, salad days, Syn. วัยหนุ่มวัยสาว, Example: เราได้เห็นอิทธิพลของความรัก และการเป็นเจ้าของจากความรักในวัยหนุ่มสาวอย่างมากมาย ในวรรณกรรมจำนวนมาก
วัยหนุ่มวัยสาว[N] teen-age, See also: adolescent, young, Syn. วัยรุ่น, วัยกำดัด, วัยหนุ่มสาว, วัยเอ๊าะ, วัยแรกรุ่น, Ant. วัยชรา, วัยแก่, Example: ปัญหาที่เกิดในครอบครัวมักเป็นปัญหาระหว่างผู้ใหญ่กับวัยหนุ่มวัยสาวที่ไม่ลงรอยกัน, Count unit: วัย, Thai definition: ระยะเวลาของอายุที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นซึ่งมีอายุมากกว่าวัยเด็กแต่ยังไม่ถึงวัยผู้ใหญ่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วัยหนุ่มน. วัยที่มีอายุพ้นวัยเด็ก นับตามความนิยมตั้งแต่ ๑๕-๓๐ ปี, ใช้แก่ชาย.
วัยหนุ่มสาวน. วัยที่มีอายุพ้นวัยเด็ก นับตามความนิยมตั้งแต่ ๑๕-๓๐ ปี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
youthวัยหนุ่มสาว, เยาวชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Young adults วัยหนุ่ม-สาว [TU Subject Heading]
Adult Life, Youngวัยหนุ่มสาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, as a young woman working for patty, you must have an interesting perspective on her marriage.ในฐานะเป็นคนวัยหนุ่มสาวที่ทำงานกับแพตตี้ คุณต้องมีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตแต่งงานของเธอ London. Of Course (2009)
A man who spent most of his adult years running questionable scientific experiments on human subjects.ชายผู้ซึ่งใช้วัยหนุ่มเกือบทั้งหมด ไปกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสงสัยโดยใช้มนุษย์ Bound (2009)
Hebophile? Someone who's attracted To adolescent Postpubescent children.คนที่ชอบคนในวัยหนุ่มสาว เด็กที่เพิ่งพ้นวัยแตกเนื้อสาว วัยรุ่น Omnivore (2009)
I've wasted my youth and now I look around and everybody seems to have accompliod something but me.ผมเสียวัยหนุ่มวัยของผม\และตอนนี้มองดูรอบๆผม และดูเหมือนทุกคน\มีบางสิ่งบางอย่างเป็นช้นเป็นอันแต่ผม. Pilot (2009)
I'm way past my prime, I am not Asian and I don't even know where to get the knives.ผมผ่านช่วงวัยหนุ่มมาแล้ว ผมไม่ใช่ชาวเอเชีย และผมไม่รู้กระทั่งว่า จะไปหามีดจากไหน Chuck Versus the Colonel (2009)
Made by a young auteur in Berlin in 1923.สร้างโดยผู้กำกับวัยหนุ่ม จากเมืองเบอร์ลิน ในปี 1923 In This Home on Ice (2010)
I'm saying what I need isn't an immature department store president's misguided acts of benevolence.สิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่ เจ้าของห้างสรรพสินค้าวัยหนุ่ม ที่ทำให้คุณมีแต่ความสุข Episode #1.3 (2010)
Should I talk to your dad and get Dae-woong a second chance?ด้วยพลังวัยหนุ่มของฉัน ฉันจะพยายาม Episode #1.4 (2010)
What a waste of a perfectly good youth.เสียเวลาวัยหนุ่มสาวไปเปล่าๆเลย 50/50 (2011)
There were wars to fight, women to marry-- we never had the chance to be young.มันมีสงครามให้สู้ ผู้หญิงให้แต่งงานด้วย เราไม่เคยมี โอกาสใช้ชีวิตวัยหนุ่ม The Kingsroad (2011)
Look for young victims.มองหาเหยื่อวัยหนุ่มสาว. Hanley Waters (2011)
I made some bad decisions when I was young.ผมตัดสินใจผิดมหันต์ ในวัยหนุ่ม The Wake-Up Bomb (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วัยหนุ่ม[n.] (wainum) EN: boyhood ; youth   FR: jeunesse [f] ; adolescence [f] ; première jeunesse [f]
วัยหนุ่มสาว[n.] (wainumsāo) EN: youth ; boyhood ; girlhood ; adolescence ; salad days   FR: adolescence [f] ; jeunesse [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
NEET(n) คนวัยหนุ่มสาวที่อยู่เฉย ไม่กระตือรือร้นที่จะรับการศึกษาหรือทำงาน ย่อมาจากคำว่า 'Not in Education, Employment, or Training'

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lad[N] เด็กหนุ่ม, See also: วัยหนุ่ม, พ่อหนุ่ม, Syn. boy, youth
sprig[N] วัยหนุ่มสาว, See also: คนหนุ่มสาว, วัยรุ่น, Syn. youth
youth[N] วัยหนุ่มสาว, See also: วัยหนุ่ม, วัยสาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adolescence(แอดโดเลส' เซินซฺ) n. วัยหนุ่มสาว, Syn. youth ###A. aging)
adolescent(แอดโดเลส' เซินทฺ) adj. วัยหนุ่มสาว -n. หนุ่มสาว, วัยรุ่น (youthful, juvenile)
autumnal(ออ'ทัมเนิล) adj. เกี่ยวกับฤดูใบไม้ร่วง,ในวัยกลางคน,ผ่านพ้นวัยหนุ่มฉกรรจ์,ผ่านพ้นสมัยที่เจริญรุ่งเรือง (of autumn)
awkward ageวัยหนุ่มวัยสาวแรกเริ่ม
bloom(บลูม) n. ดอกไม้,ดอกไม้ทั้งหมดที่เห็น,ดอกไม้บาน,ความแดงของแก้ม,ความเปล่งปลั่ง,การแตกเนื้อสาว vi. ออกดอก,สู่วัยหนุ่มสาว,ทำให้สดสวย, Syn. flowering,peak ###A. wane)
blooming(บลูม'มิง) adj. ดอกไม้บาน,กำลังบาน,ในวัยหนุ่มสาว,ในวัยแตกเนื้อสาว,เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง,สุดขีด,ระยำ,อัปรีย์, Syn. fresh ###A. declining
hebetic(ฮีเบท'ทิค) adj. เกี่ยวกับวัยหนุ่มสาว
heyday(เฮ'เดย์) n. สมัยรุ่งเรืองที่สุด,วัยหนุ่มสาวเต็มตัว, Syn. heydey
puberty(พิว'เบอที) n. วัยที่เริ่มสามารถผสมพันธุ์ได้,วัยหนุ่มวัยสาว, See also: pubertal adj.
pubescent(พิวเบส'เซินทฺ) adj. ย่างเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาว,เกี่ยวกับpuberty (ดู) ., See also: pubescence,pubescency n.

English-Thai: Nontri Dictionary
adolescence(n) วัยรุ่น,วัยหนุ่มสาว
adolescent(adj) ในวัยรุ่น,ในวัยหนุ่มสาว
bloom(vi) บาน,ออกดอก,เปล่งปลั่ง,เข้าสู่วัยหนุ่มสาว
prime(n) ต้นทุน,ดอกเบี้ย,วัยหนุ่มสาว,รุ่งอรุณ,ระยะเริ่มแรก
puberty(n) ความแตกเนื้อหนุ่มสาว,วัยหนุ่มสาว
youth(n) วัยหนุ่มสาว,เด็กหนุ่มสาว,ยุวชน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top