ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนแก่

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนแก่-, *คนแก่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนแก่[N] old people, Syn. คนสูงอายุ, คนชรา, ผู้สูงวัย, Ant. คนหนุ่มสาว, Example: เขาเห็นคนแก่ทีไรก็พลอยให้นึกถึงยายของเขาที่เสียไปเมื่อเดือนที่แล้วทุกที, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีอายุมากหรืออยู่ในวัยชรา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shit. What's one more old nigger to the Board of Education?ชิท คนแก่ผิวดำอีกคนที่สภาการศึกษาเป็นอะไร The Blues Brothers (1980)
But I don't know why either should be interested in an old man sitting alone in prison while the rest of the world is blowing itself to pieces.แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงจะมาสนใจคนแก่ ที่นั่งอยู่ในคุกคนเดียว ขณะที่ทั้งโลกกำลังแยกเป็นเสี่ยงๆ Gandhi (1982)
It's foolish if it's just to save the life of an old man.มันเป็นเรื่องโง่ ที่แค่จะช่วยคนแก่คนหนึ่ง Gandhi (1982)
Nothing's more dangerous especially for an old man.นั่นล่ะอันตราย โดยเฉพาะสำหรับคนแก่ Gandhi (1982)
That ain't good.มีแต่คนแก่กับเด็กทั้งนั้น Casualties of War (1989)
I've heard that old men wake up ... and scratch itchy legs that have been dust for over 50 years.ผมได้ยินว่าคนแก่พวกนั้นตื่นมา เกาขาที่ไม่ได้ใช้งานมากว่า 50 ปี Field of Dreams (1989)
You're the world's youngest stuffy old fart.นายเป็นคนหนุ่มที่เหมือนคนแก่ที่สุด . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Yeah, but did you have to get me an old man?ทำไมต้องหาคนแก่ให้ฉัน The Bodyguard (1992)
We are just three kindly old spinster ladies!พวกเราเป็นแค่คนแก่ โสด ผู้มีความกรุณา! Hocus Pocus (1993)
You want me to starve... an old man like me, who hardly has strength as it is.เธออยากให้ฉันอดตายเหรอ... คนแก่อย่างฉัน / ผู้มีพละกำลังมาก The Nightmare Before Christmas (1993)
They are older people. They are killing older people now in Plaszow. They bury them up in the forest.ที่นั่นคนแก่ถูกฆ่าหมกป่า... Schindler's List (1993)
Elderly people will be able to see it from the valley and be reminded of their youth.คนแก่ก็จะเห็นพวกเขาอยู่บนนั้น ทำให้นึกถึงตอนยังหนุ่มสาว The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนแก่[n.] (khon kaē) FR: vieillard [m] ; vieille [f] ; personne âgée [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
codger[N] คนแก่ที่ทำตัวแปลกๆ
old bat[N] คนแก่น่ารำคาญ
oldie[N] คนแก่, See also: ของเก่า, Syn. oldy
oldster[N] คนแก่, Syn. senior citizen, old man, old woman, golden-ager
warhorse[SL] คนแก่, See also: ความคิดเก่า
coffin dodger[SL] คนแก่
old boy[SL] คนแก่, Syn. old chap
old chap[SL] คนแก่, Syn. old boy
senile[N] คนแก่, See also: คนชรา, ผู้เฒ่า, คนเฒ่าคนแก่
whitebeard[N] คนแก่ที่มีเคราเป็นสีขาวหรือเทา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ageism(เอจ' จิสซึม) n. การเลือกที่รักมักที่ชังโดยถืออายุเป็นเกณฑ์และโดยเฉพาะกับคนแก่. -adgeist n
coot(คูท) n. นกจำพวก Fulica ที่มีปีกและหางสั้น มันว่ายและดำน้ำได้,คนโง่,คนแก่ที่ใจไม่แน่นอน
geezer(กี'เซอะ) n. คนแก่,คนประหลาด,เฒ่าประหลาด
graybeard(เกร'เบียด) n. คนที่เคราสีขาว,คนแก่,นักปราชญ์., See also: graybearded adj.
old boy(โอลด'บอย) n. เฒ่าทารก,คนแก่ที่ร่าเริงแจ่มใส
old-timer(โอลด'ไทเมอะ) n. คนเก่าคนแก่ (veteran)
oldie(โอล'ดี) n. คนชรา,คนแก่,คนสูงอายุ,ของเก่า,เพลงเก่า,เรื่องเก่า
oldster(โอลด'สเทอะ) n. คนแก่,ผู้อาวุโส
oldy(โอล'ดี) n. คนชรา,คนแก่,คนสูงอายุ,ของเก่า,เพลงเก่า,เรื่องเก่า

English-Thai: Nontri Dictionary
antediluvian(n) คนหัวโบราณ,คนหัวเก่า,คนคร่ำครึ,คนแก่
dotard(n) คนแก่ขี้หลงขี้ลืม,ผู้มีสติเลอะเลือน
graybeard(n) คนแก่,คนชรา,ผู้เฒ่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top