Search result for

ผู้ร้าย

(47 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ร้าย-, *ผู้ร้าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ร้าย[N] criminal, See also: lawbreaker, offender, malefactor, culprit, crook, felon, Syn. อาชญากร, โจร, คนร้าย, มิจฉาชีพ, Ant. ตำรวจ, Example: หน้าที่ของตำรวจคืออยู่เวรยามตามหน้าที่ จับผู้ร้าย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลักขโมยหรือปล้นทรัพย์สินผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้ร้ายน. โจร, อาชญากร
ผู้ร้ายตัวโกงในการแสดงละครหรือภาพยนตร์เป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Outlawsผู้ร้าย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You can rest assured, if he had your cousin arrested, she was guilty.เธอมั่นใจได้เลย\ ถ้าเขาทำอย่างนั้นหมายความว่าญาติเธอเป็นผู้ร้ายจริงๆ Odyssey (2008)
That leads us to everyone's favorite bad guy...นั่นพาเราไปถึง ผู้ร้ายคนโปรด Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You're pretty chummy with all the villains around town.คุณค่อนข้างคุ้นเคยกับพวกผู้ร้ายรอบเมืองนี้ดี The Bank Job (2008)
This robbery's pissed off some local villains.การปล้นครั้งนี้ ทำให้ พวกผู้ร้ายท้องถิ่นบางคนโกรธมาก The Bank Job (2008)
The woman standing in front of me is nothing but a criminal.ผู้หญิงที่กำลังยืนอยู่ตรงหนาข้าไม่มีอะไรมากไปกว่าผู้ร้าย The Kingdom of the Winds (2008)
Poachers, bandits, plunderers, robbers...พวกชอบบุกรุก, โจร, ผู้ร้าย, นักปล้น... The Secret of Moonacre (2008)
The girl's in danger, the dog saves her from the creepy English guy, we get it.เด็กอยู่ในอันตราย หมาไปช่วยเธอจากผู้ร้าย เข้าใจละ Bolt (2008)
No more bad guys.ไม่มีผู้ร้ายแล้ว Bolt (2008)
Villains kidnap her lover and travels to the present.ผู้ร้ายจับคนรักของเธอแล้วพากลับมาในยุคปัจจุบัน My Sassy Girl (2008)
The villain wears rain slippers even on clear days.ผู้ร้ายสวมเสื้อกันฝน แม้ในวันที่อากาศแจ่มใส My Sassy Girl (2008)
The worst of his kind. His name's Gyun-woo? Gyun-woo?เป็นผู้ร้ายที่ดูแย่ที่สุดเลย เกิดอะไรขึ้น? My Sassy Girl (2008)
In the end, the heroine fights the villain in a field.ในตอนจบ นางเอกสู้กับผู้ร้ายในทุ่งหญ้า My Sassy Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ร้าย[n.] (phūrāi) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain   FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)
ผู้ร้ายฆ่าคน[n. exp.] (phūrāi khā khon) EN: killer ; murderer   FR: meurtrier [m] ; tueur [m] ; assassin [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
thug(n slang) นักเลง, อันธพาล, วายร้าย, ผู้ร้าย, ฆาตกร, อาชญากร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assassin[N] ผู้ร้ายที่ลอบฆ่า, See also: ผู้ที่ลอบสังหาร, ผู้สังหาร, ผู้ฆ่า, Syn. murderer, slayer, butcher
bad guy[N] ผู้ร้าย, See also: คนชั่ว, คนไม่ดี, Syn. baddy, Ant. good guy, brick
baddie[N] ผู้ร้าย, See also: คนชั่ว, คนไม่ดี, Syn. bad guy, Ant. goody
baddy[N] ผู้ร้าย, See also: คนชั่ว, คนไม่ดี, Syn. baddy, Ant. goody
bandit[N] ผู้ร้าย, See also: โจร, Syn. highwayman, thief
burglar[N] ผู้ร้ายย่องเบา, See also: คนลักขโมยของ, Syn. robber
culprit[N] ผู้กระทำความผิด, See also: ผู้ร้าย, ทรชน, Syn. wrongdoer, offender

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brigand(บริก'เกินดฺ) n. โจร,โจรผู้ร้าย, See also: brigandage n. ดูbrigand brigandism n. ดูbrigand brigandish adj. ดูbrigand
burglar(เบอร์'กละ) n. ผู้ร้ายย่องเบา,ขโมยย่องเบา -Conf. robber
culprit(คัล'พริท) n. นักโทษ,ผู้กระทำผิด,ผู้ร้าย,จำเลยในคดีอาญา, Syn. criminal,offender
extradite(เอคซฺทระไดทฺ') vt. ส่ง (ผู้ร้าย) ข้ามแดน
extradition(เอคซฺทระดิช'เชิน) n. การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
mug(มัก) n. เหยือก,ปริมาณหนึ่งเหยือก,ใบหน้า,นักเลงโต,นักเลงหัวไม้,ผู้ร้าย vt. ประทุษร้ายเพื่อปล้นหรือชิงทรัพย์. vi. ทำหน้าเบ้, Syn. tankard,stein,cup
outlaw(เอาทฺ'ลอ) n. คนนอกกฎหมาย,คนร้าย,ผู้ร้าย,อาชญากร vt. ทำให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย,คว่ำบาตร,ประณาม,ห้าม, Syn. law-breaker
sheriff(เชอ'รีฟ) n. นายอำเภอ, (อเมริกา) เจ้าพนักงานปราบปรามผู้ร้าย, See also: sheriffdom n.
thug(ธัก) n. อันธพาล,วายร้าย,ผู้ร้าย,ผู้ก่อการร้าย,ผู้ชิงทรัพย์,ฆาตกร, See also: thuggery n. thuggish adj.
villain(วิล'เอิน) n. วายร้าย,ผู้ร้าย,คนชั่วร้าย,คนเลว,ตัวโกง,ตัววายร้าย (ในละคร,นวนิยาย)

English-Thai: Nontri Dictionary
bandit(n) โจร,ผู้ร้าย,คนนอกกฎหมาย
brigand(n) โจร,ผู้ร้าย
burglar(n) นักย่องเบา,ขโมย,ผู้ร้าย,พวกตีนแมว
criminal(n) ผู้ร้าย,จำเลย,อาชญากร,คนร้าย
culprit(n) จำเลย,นักโทษ,คนผิด,ผู้ร้าย
dacoit(n) ผู้ร้ายปล้นทรัพย์,ขโมย,โจร
extradite(vt) คืนเชลยศึก,ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
extradition(n) การคืนเชลยศึก,การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
malefactor(n) ผู้ร้าย,ผู้ประพฤติชั่ว,ผู้ทำผิด
outlaw(n) อาชญากร,ผู้ร้าย,คนนอกกฎหมาย

German-Thai: Longdo Dictionary
Fahndung(n) |die, pl. Fahndungen| การตามล่าตัวผู้ร้าย, การตามล่าอาชญากร เช่น Fahndung von Haus zu Haus การค้นหาทุกประตูเรือน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top