ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boyfriend

B OY1 F R EH2 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boyfriend-, *boyfriend*, boyfrien
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boyfriend(n) เพื่อนชาย, See also: แฟน, คู่รัก, Syn. sweetheart, Ant. girlfriend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boyfriendn. เพื่อนชาย

English-Thai: Nontri Dictionary
boyfriend(n) เพื่อนชาย, แฟน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't wanna excite the lady though. Not with her boyfriend around.ฉันไม่อยากให้สาวๆตื่นเต้น ยิ่งมากับแฟนด้วย Day of the Dead (1985)
She's gonna tell her management boyfriend and then we'll all get fired.เดี๋ยวเธอก็ไปบอกเจ้าผู้จัดการน้อย แฟนเธอหรอก หาเรื่องโดนไล่ออกแล้ว Dirty Dancing (1987)
Well, I guess saying I'm Kei's boyfriend might be stretching it a bit.เออ.. ฉันเดาว่าฉันกำลังพูดว่าเป็น แฟนเคย์ อาจจะยืดยาวสักเล็กน้อย Akira (1988)
My grandmother has this new boyfriend and they're both kind of insecure in bed, so...ยายฉันสิมีแฟนใหม่ แล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องบนเตียง The One with George Stephanopoulos (1994)
A regular boyfriend who doesn't go nuts on me.คนธรรมดาที่ ไม่ทำฉันประสาทเสีย As Good as It Gets (1997)
Boyfriend ...แฟนเหรอ... As Good as It Gets (1997)
A boyfriend in Hokkaido?ที่ฮอกไกโดนะมีไหม? April Story (1998)
I'm a crack whore who should have made my skeezy boyfriend wear a condom?ฉันโง่ที่ไม่ได้บอกให้ แฟนใส่ถุงยาง? 10 Things I Hate About You (1999)
You've got to take care of your parents and that dragon boyfriend of yours, on your ownเจ้าต้องดูแลพ่อแม่ และเพื่อนมังกรของเจ้า ด้วยตัวเจ้าเอง Spirited Away (2001)
All to get my boyfriend Warner back.หมดนี่ก็เพื่อจะชนะใจแฟนให้เขากลับมา Legally Blonde (2001)
I need a boyfriend who's not such a complete bonehead.ฉันก็ต้องมีแฟนที่ไม่โง่เง่าขนาดนี้้ Legally Blonde (2001)
I have a boyfriend I like a lotฉันมีแฟนและฉันก็ชอบเขามาก Bad Guy (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boyfriendBeth was asked by her lazy boyfriend to do his history homework.
boyfriendHe made no effort to accept his daughter's boyfriend.
boyfriendHe's a very romantic boyfriend who brings me flowers each night.
boyfriendHe was relieved when she informed him that she has a new rich boyfriend.
boyfriendHow about giving me a promotion from just-a-friend to boyfriend?
boyfriendHow long are you going to be seeing that loser of a boyfriend?
boyfriendI don't have much in common with my left-handed boyfriend.
boyfriendI don't think my boyfriend and I will ever make up.
boyfriendIf there's a good way to sound out whether a woman has a boyfriend or not please tell me.
boyfriendI never want for a boyfriend.
boyfriendIsn't my boyfriend terrible? He always takes me to see horror movies, even though he knows I don't like them. I hate it.
boyfriendI talked my boyfriend into buying me a ring.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อนชาย(n) boyfriend, Example: หล่อนตัดสินใจหนีตามเพื่อนชายซึ่งเพิ่งรู้จักกันได้ไม่ถึงเดือน, Thai Definition: เพื่อนเพศชายที่สนิทสนมชอบพอกัน
แฟน(n) boyfriend or girlfriend, See also: sweetheart, beloved person, lover, beau, suitor, Syn. คนรัก, คู่รัก, Example: เธอคบกับแฟนคนนี้นานกว่าแฟนคนก่อนๆ, Thai Definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้คู่[dāi khū] (v, exp) EN: get married ; have a boyfriend/girlfriend ; become husband and wife
แฟน[faēn] (n) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau  FR: petit ami [ m ] ; petite amie [ f ] ; flirt [ m ] ; amoureux [ m ] ; amoureuse [ f ] ; soupirant [ m ] ; prétendant [ m ]
แฟนคนแรก[faēn khon raēk] (n, exp) EN: first boyfriend ; first girlfriend  FR: premier amour [ m ]
คู่รัก[khūrak] (n) EN: sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; boyfriend ; girlfriend  FR: amants [ mpl ]
เพื่อนชาย[pheūoenchāi] (n) EN: boyfriend ; budy ; pal  FR: petit ami [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BOYFRIEND B OY1 F R EH2 N D
BOYFRIENDS B OY1 F R EH2 N D Z
BOYFRIEND'S B OY1 F R EH2 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boyfriend (n) bˈɔɪfrɛnd (b oi1 f r e n d)
boyfriends (n) bˈɔɪfrɛndz (b oi1 f r e n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情郎[qíng láng, ㄑㄧㄥˊ ㄌㄤˊ, ] boyfriend; paramour (of a woman), #54,940 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カレカノ[karekano] (n) (abbr) (from 彼氏彼女) boyfriend and girlfriend matters [Add to Longdo]
元カレ[もとカレ, moto kare] (n) (abbr) (sl) (See 彼氏) former boyfriend [Add to Longdo]
元交際相手[もとこうさいあいて, motokousaiaite] (n) former boyfriend; former girlfriend [Add to Longdo]
交際相手[こうさいあいて, kousaiaite] (n) person one has a relationship with; date; boyfriend; girlfriend [Add to Longdo]
好き同士[すきどうし, sukidoushi] (n) lover; boyfriend; girlfriend; soul mate [Add to Longdo]
男友達[おとこともだち, otokotomodachi] (n) boyfriend; man friend [Add to Longdo]
[かれ, kare] (pn) (1) he; him; (adj-no) (2) his; (3) boyfriend; (P) [Add to Longdo]
彼氏[かれし, kareshi] (pn, adj-no) boyfriend; (P) [Add to Longdo]
恋人同士;恋人同志[こいびとどうし, koibitodoushi] (n) pair of lovers; girlfriend and boyfriend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boyfriend
   n 1: a man who is the lover of a girl or young woman; "if I'd
      known he was her boyfriend I wouldn't have asked" [syn:
      {boyfriend}, {fellow}, {beau}, {swain}, {young man}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top