ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเป็นมิตร

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเป็นมิตร-, *ความเป็นมิตร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นมิตร[N] friendship, See also: companionship, fellowship, Syn. มิตรภาพ, ความเป็นเพื่อน, Ant. ความเป็นศัตรู, ความเป็นอริ, Example: ชายหนุ่มเดินเข้ามาด้วยทีท่าปราศจากความเป็นมิตร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Friendshipความเป็นมิตร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, let's all be polite and give whatever it is up there... a nice, big Andy's-room welcome.ตอนนี้ เราจะขึ้นไปด้วยความเป็นมิตร และ อะไรก็ตามที่อยู่บนนั้น... ใหญ่สักแค่ไหน เราต้องให้การต้อนรับห้องของ แอนดี้ Toy Story (1995)
- Our humble, friendly ways?-ความเป็นมิตรและถ่อมตัวของเรารึ Hope Springs (2003)
- Not the humble, friendly ways.-ไม่ ไม่ใช่เรื่องความเป็นมิตรและถ่อมตัว Hope Springs (2003)
And I have a great rapport with young people... so I just stepped in and volunteered.และฉันก็มอบความเป็นมิตรให้กับเด็กวัยกระเตาะทุกคน ฉันไปยังจุดนั้นโดยสมัครใจหน่ะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Hey, gang... just a little reminder that as the battle for the cup heats up, let's try to remember... to keep up that Tall Oaks spirit of fair play and friendly competition.จำเอาไว้ว่านี่เป็นการแข่งขันเล็กๆน้อยๆ ที่จะทำให้ศึกนี้ครุกรุ่น อย่าลืมการเล่นแบบแฟร์เพลย์ และความเป็นมิตรภาพกันนะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
I think this is a friendly message.ผมคิดว่านี่เป็นข้อความที่แสดงความเป็นมิตร It's Alive! (2007)
In Korea, you're the first person who wants to befriend me.ในเกาหลี เธอเป็นคนแรกที่ให้ความเป็นมิตรกับชั้น Flowers for My Life (2007)
- You were flirting with him. - I was just being friendly.ยั่วยวนเขา \\ ฉันก็แค่แสดงความเป็นมิตร Episode #2.3 (2008)
Feigned civility with a heaping side of betrayal.ความเป็นมิตรแบบหน้าตาเฉย ที่มีการหักหลังวางกองอยู่ข้างๆ Go Your Own Way (2008)
That mother was shut down. I needed to salvage some rapport.คนเป็นแม่นั่นปิดตัวเองนะ ชั้น จำเป็นต้องสร้างความเป็นมิตรไว้บ้างสิ 52 Pickup (2008)
We needed a goodwill gesture.เราต้องดูชั้นเชิงของความเป็นมิตรก่อน Seeds (2008)
Look, only way this relationship works is two of us together... or one of us dead.ฟังนะ วิธีเดียวที่ทำงานด้วยความเป็นมิตร ทั้งสองฝ่ายช่วยกัน... หรืออีกฝ่ายของเราต้องตาย AK-51 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นมิตร[n. exp.] (khwām pen mit) EN: friendship ; companionship ; fellowship   FR: amitié [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
camaraderie[N] ความเป็นมิตร, See also: ความสัมพันธ์ที่ดี, Syn. companionship, intimacy
concord[N] ความเป็นมิตรภาพกัน, See also: ความกลมเกลียว, Syn. friendship
friendliness[N] ความเป็นมิตร, See also: ความมีไมตรี, ความเป็นกันเอง, ความเป็นเพื่อน, Syn. amiability, cordiality, kindliness, Ant. hostility, inimicality, unfriendliness
friendship[N] มิตรภาพ, See also: ความเป็นมิตร, ความเป็นเพื่อน, ความสัมพันธ์อย่างเพื่อน, Syn. camaraderie, companionship, fellowship, Ant. enmity, hostility
goodwill[N] ความเป็นมิตร, See also: ความหวังดี, มิตรไมตรี
neighborliness[N] ความเป็นมิตร, See also: การช่วยเหลือกัน
neighbourliness[N] ความเป็นมิตร, See also: การช่วยเหลือกัน
rapport[N] ความเป็นมิตร, Syn. harmony
sodality[N] ความเป็นมิตรต่อกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย,ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ,ความสัมพันธ์ของมนุษย์,มิตรภาพ,การคบหา,ความเป็นมิตร,สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ,รสนิยม,บริษัท,กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค
kindness(ไคดฺ'นิส) n. ความกรุณา,ความเมตตา,ความปรานี,ความเป็นมิตร,ความอ่อนโยน, Syn. beneficence
society(โซไซ'อิที) n. สมาคม,มิตรไม่ตรีจิต,ความเป็นมิตร. adj. เกี่ยวกับสังคมชั้นสูง, Syn. group

English-Thai: Nontri Dictionary
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารมณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top