ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนบริสุทธิ์

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนบริสุทธิ์-, *คนบริสุทธิ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนบริสุทธิ์[N] innocent, Syn. ผู้บริสุทธิ์, Count unit: คน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your cause is doomed to failure because it is built on the stupid persecution of innocent people.เพราะมันสร้าง จากการฆ่าคนบริสุทธิ์ The Great Dictator (1940)
Route him into Lake Michigan. At least avoid killing innocent people.นำทางเขาไปที่เลค มิชิแกน อย่างน้อยก็เลี่ยงการฆ่าคนบริสุทธิ์ Airplane! (1980)
Innocent people end up in prison all the time.คนบริสุทธิ์สุดท้ายก็ จบในคุกตลอด Basic Instinct (1992)
Not rich, innocent people who are represented by Henry Rose.ไม่ใช่คนบริสุทธิ์มีเงินที่จ้าง เฮนรี่ โรส เป็นทนาย Basic Instinct (1992)
I had to wait 300 years for a virgin to light a candle.ฉันต้องรอถึง 300 ปี เพื่อรอคนบริสุทธิ์มาจุดเทียนน่ะ. Hocus Pocus (1993)
If he killed innocent people, I haven't the strength for it.Lfhe ฆ่าคนบริสุทธิ์ ฉันไม่ได้ความแข็งแรงของมัน In the Name of the Father (1993)
You have innocent people in jail for that.คุณมีคนบริสุทธิ์ ในคุกว่า In the Name of the Father (1993)
They were innocent people, God's children.พวกเขาเป็นคนบริสุทธิ์ บุตรของพระเจ้า In the Name of the Father (1993)
My husband died in your prison an innocent man!สามีของฉันเสียชีวิตในคุกของคุณ คนบริสุทธิ์In the Name of the Father (1993)
Your Honor, he was an innocent man!เกียรตินิยมของคุณ เขาเป็นคนบริสุทธิ์In the Name of the Father (1993)
She's innocent.เพื่อนฉันเป็นคนบริสุทธิ์ Brokedown Palace (1999)
You think that's an innocent man there, don't you?ลูกคิดว่านี่เป็นคนบริสุทธิ์งั้นสิ Frailty (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนบริสุทธิ์[n. exp.] (khon børisut) EN: innocent   FR: innocent [m] ; innocente [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top