ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fellow worker

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fellow worker-, *fellow worker*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fellow workerHe is always isolated from his fellow workers.
fellow workerHe is hardly friendly with his fellow workers.
fellow workerHe welcomed his fellow worker into his home.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพื่อนร่วมงาน[n. exp.] (pheūoen ruamngān) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate   FR: collègue [m] ; associé [m] ; confrère [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同工[tóng gōng, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ, ] fellow workers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
社員同士[しゃいんどうし, shaindoushi] (n) one's fellow workers; fellow employees [Add to Longdo]
同労者[どうろうしゃ, dourousha] (n) fellow worker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  fellow worker
      n 1: an associate that one works with [syn: {colleague}, {co-
           worker}, {fellow worker}, {workfellow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top