ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

同士

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -同士-, *同士*
Japanese-English: EDICT Dictionary
同士[どうし, doushi] (n,n-suf) fellow; mutual; companion; comrade; bonding; (P) [Add to Longdo]
同士打ち;同士討ち;同士打;同士[どうしうち;どしうち, doushiuchi ; doshiuchi] (n) (1) friendly fire; killing each other by mistake; (2) internecine strife [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The teenage friends stayed up talking all night.10代の友だち同士が徹夜でおしゃべりした。
Those two boys are cousins.あの2人の少年はいとこ同士です。
First cousins are too close kin for marriage.いとこ同士は結婚するには血が近すぎる。
They are bitter enemies.お互い仇同士だ。
Money and I are strangers; in other words, I am poor.かねと私は他人同士だ。つまり、貧しいのだ。
This pair of lovers were carrying on an ardent correspondence.この恋人同士は情熱的な文通を続けた。
It's not as though we were enemies at each other's throats.べつにいがみあっている敵同士ではあるまいし。
Flashing lights transmit messages between ships and to motorists along city streets.懐中電灯は、船舶同士とか、街の通りを走っている自動車に向けて合図を伝える。
Teachers stimulate the students' interest and have them think, ask questions and debate among themselves.教師は学生の興味を高め、彼ら同士の間で考えさせ、問題を出し合い、議論させる。
Money and I are stranger; in other words, I am poor.金と私とは他人同士だ。つまり、貧しいのだ。
They were good rivals at go.碁のよい相手同士だった。
We'll be friends always.私たちはいつまでも友達同士でいましょう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, two Wongs don't make a Wright.[JA] んー, ウォン... ウィン... 似た者同士かな。 What's Up, Tiger Lily? (1966)
Only lovers know its meaning.[JA] その意味を知るのは 恋人同士だけ Siegfried (1980)
Because we are fighting on the same side.[JA] あなたも私も 味方同士なのに The Intruder (1962)
Now you two boys make like friends. Go to sleep. Go on![JA] さあ 友達同士のふりして 帰って寝ろ Kansas City Confidential (1952)
Wong is my competitor.[JA] ウォンとは敵同士でね. What's Up, Tiger Lily? (1966)
In where there were formerly raping and looting.[JA] まぁ映画人同士ですから... レイプとかー What's Up, Tiger Lily? (1966)
We both know our job.[JA] プロ同士だからな The Spy Who Came In from the Cold (1965)
In California, when two fags split up, one's got to pay the other alimony.[JA] カリフォルニアでは オカマ同士が別れる時も 慰謝料を払うんだよ Taxi Driver (1976)
Hi hi.[JA] ニーナと私は いとこ同士で友達なの Four Flies on Grey Velvet (1971)
As of right now, I don't know you and I don't want to know you.[JA] たった今から 俺達は他人同士 Sorcerer (1977)
You and I are enemies.[JA] 俺達は敵同士 Tikhiy Don (1957)
- Take it easy, Vera.[JA] - お互い似た者同士だし Detour (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top