Search result for

ผู้ร่วมงาน

(31 entries)
(0.0379 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ร่วมงาน-, *ผู้ร่วมงาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ร่วมงาน[N] colleague, See also: fellow, associate, partner, team-mate, Syn. เพื่อนร่วมงาน, Example: การได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำงานในที่แห่งเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
collaboratorผู้ร่วมงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Colleaguesผู้ร่วมงาน,ผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're co-workers.เราเป็นแค่ผู้ร่วมงาน Emancipation (2008)
Two of our former colleagues now live in bloody Moscow.สองในผู้ร่วมงานครั้งก่อน ตอนนี้ไปอยู่ในมอสโกว์แล้ว The Bank Job (2008)
But my partner who developed the antidote was murdered.แต่ทว่าผู้ร่วมงานของฉันที่เป็นคนคิดค้นยาต้านไวรัสชนิดนั้นถูกฆ่าตาย Death Note: L Change the World (2008)
I'm thinking about people's jobs, about their mortgages and pensions and their college funds for their kids.ผมคิดถึงบุคลากรผู้ร่วมงาน หนี้สินและเงินบำนาญของพวกเขา และค่าเล่าเรียนวิทยาลัยของลูกๆพวกเขา Mandala (2009)
About the tenth day, I passed out, and I went to a hospital there, so Jenny became a target, and they followed her down the beach and strangled her with her own belt.เธอเป็นผู้ร่วมงานคนที่ 2 ของผม ที่ถูกฆาตกรรม อีกคนหนึ่งคือ เจนนี่ เมย์ ตอนนั้นพวกเรากำลังพยายาม ที่จะหยุดการลักลอบค้าปลาโลมาของรัสเซีย The Cove (2009)
Funeral crasher.ผู้ร่วมงานศพโดยไม่ได้รับเชิญ Desert Cantos (2009)
My co-workers and I will relieve you of any communication devicesข้ากับผู้ร่วมงานจะได้ ปลดเครื่องมือสื่อสารของพวกท่านออก Hostage Crisis (2009)
Possibilities are endless, after all. Yes. To great things.เพื่อนๆ และผู้ร่วมงานทั้งหลาย.. The Goodbye Gossip Girl (2009)
You are a highly trusted, well-respected member of this organization.คุณมีความมั่นใจสูง มีความเคารพสมาชิก ต่อผู้ร่วมงาน Earth (2009)
Harry, I'd like you to meet an old friend and colleague of mine Horace Slughorn.แฮร์รี่ ขอแนะนำเพื่อนเก่า และอดีตผู้ร่วมงานของฉัน ฮอเรซ สลักฮอว์น Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Thank you, Liv. Our best associate, Mr. Simmons.ขอบคุณ ลิฟ ผู้ร่วมงานคนเก่งของเรา Bride Wars (2009)
This is my associate Eden Linley.นี่ ผู้ร่วมงานผม อีเดน ลินเลย์ Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ร่วมงาน[n.] (phūruamngān) EN: colleague ; workmate ; fellow ; associate ; partner ; collaborator ; team-mate ; coworker   FR: collègue [m, f] ; associé [m] ; partenaire [m] ; confrère [m] ; consoeur [f] ; collaborateur [m] ; collaboratrice [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gate-crasher[N] ผู้ร่วมงานโดยไม่ได้รับเชิญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedfellown. ผู้ร่วมเตียงนอน,ผู้ร่วมงาน
co-worker(โค'เวิร์คเคอะ) n. ผู้ร่วมงาน
cohort(โค'ฮอร์ท) n. ผู้ร่วมงาน,กลุ่ม,หมู่,กลุ่มนักรบ,กลุ่มทหาร,เพื่อน,ผู้ติดตาม, Syn. colleague
colleague(คอล'ลีก) n. ผู้ร่วมงาน,เพื่อนร่วมงาน, Syn. associate
complice(คอม'พลิสฺ) n. ผู้ร่วมงาน,ผู้สมคบ
complicity(คอมพลิส'ซิที) n. การเป็นผู้ร่วมงาน,การเป็นผู้สมคบ,ความสัมพันธ์ที่ร่วมกันกระทำความผิด
pard(พาร์ด) n. เสือดาว,ผู้ร่วมงาน,สหาย, See also: pardine adj.
staff(สทาฟ) n. ไม้เท้า,ไม้ราว,เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เสา,เสาธง,ตะพด,ตะบอง,ด้าม,ไม้รังวัด,ไม้สัญญาณ,ไม้แสดง อำนาจ,คทา,ด้าม,ป้ายทาง,เส้นขีดขวางที่เป็นโน๊ตเพลงห้าเส้น,คณะผู้ร่วมงาน,คณะเสมียนพนักงาน,คณะเสนาธิการ,เสนาธิการ adj. เกี่ยวกับคณะเสนาธิการ,เกี่ยวกับคณะผู้ร่วมงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
associate(n) มิตรสหาย,เพื่อนฝูง,พรรคพวก,ผู้ร่วมงาน,ภาคี
coadjutor(n) ผู้ร่วมงาน,ผู้ร่วมมือ,ผู้ช่วย,รอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
参加者[さんかしゃ, sankasha] (n ) ผู้ร่วมงาน, ผู้เข้าร่วม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
相手[あいて, aite] Thai: ผู้ร่วมงาน English: company

German-Thai: Longdo Dictionary
Mitarbeiter(n) |der, pl. Mitarbeiter| ผู้ร่วมงาน, See also: die Mitarbeiterin
erstaunlich(adj adv) ที่น่าทึ่ง, ที่น่าประหลาดใจ(ทางบวก), ที่ดีเป็นพิเศษ เช่น Die Zahl der Teilnehmer ist erstaunlich hoch. จำนวนผู้ร่วมงานนั้นสูงมากจนน่าทึ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top