ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

club

K L AH1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -club-, *club*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
club foot(n) เท้าแป, อาการเท้าแป เช่น Physiotherapy treatment helps club feet., Helping children with clubfeet., See also: club feet, clubfeet

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
club(vi) ช่วยกันออกค่าใช้จ่าย, See also: ช่วยกันเสียค่าใช้จ่าย, Syn. share, defray
club(vt) ตี (ด้วยไม้), See also: ตีด้วยไม้กระบอง, Syn. cudgel, bludgeon, batter, pound
club(n) ไพ่ดอกจิก
club(n) ไม้ตีกอล์ฟ, Syn. golf club
club(n) ไม้พลอง, See also: ไม้ตะบอง, ไม้กระบอง, Syn. cudgel, stick, bat, bludgeon, baton, billy, truncheon, blackjack, shillelagh, shillalah, staff, cane
club(vi) รวมกลุ่ม, See also: รวมกัน, Syn. unite, combine
club(n) สถานเริงรมย์, See also: ไนต์คลับ, Syn. nightclub, cabaret
club(n) สโมสร, See also: สมาคม, Syn. association, society, set, circle
clubman(n) ผู้ชายที่เป็นสมาชิกของสโมสร (มักใช้เวลาที่สโมสรมาก)
clubfoot(n) ลักษณะที่ผิดรูปของเท้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
club(คลับ) { clubbed, clubbing, clubs } n. กระบอง, ไม้พลอง, ไม้ (ลูกกอล์ฟหรือฮอกกี้) , ไนต์คลับ, สโมสร, ชมรม, รูปดอกจิกบนไพ่, ส่วนที่คล้ายกระบอง v. ตีด้วยกระบองหรือไม้, รวมกลุ่มเป็นคลับ, รวมกัน, รวบรวม, ช่วยกันเสียค่าใช้จ่าย adj. ร่วมกัน, Syn. staff
clubbyadj. มีลักษณะเป็นกระบอง, ชอบสังคม
clubfoot(คลับ'ฟุท) n. เท้าผิดรูป, ภาวะที่มีเท้าผิดรูป, เท้าบิด (ปุก, ฉิ่ง, ชี้, แหงน ฯลฯ), See also: clubfooted adj. -pl. -feet
clubhousen. บ้านหรือตึกที่ใช้เป็นสโมสร
clublawn. การปกครองด้วยกระบอง, การปกครองแบบใช้อำนาจ
glee clubหมู่นักร้องประสานเสียง
indian clubด้ามไม้หรือโลหะรูปขวดขนาดใหญ่
night clubn. ไนท์คลับ., See also: night clubber n., Syn. nightspot
nightclubn. ไนท์คลับ., See also: night clubber n., Syn. nightspot
rotary clubn. สโมสรโรตารี่

English-Thai: Nontri Dictionary
club(n) ไม้กระบอง, ไม้พลอง, ดิ้ว, สโมสร, ชมรม, คลับ
club(vi) รวมหัวกัน, ช่วยกัน, ร่วมกัน
club(vt) ตีด้วยกระบอง, ตีด้วยไม้พอง, รวมกลุ่ม, รวบรวม
nightclub(n) ไนท์คลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
club๑. กระบอง๒. สโมสร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Club callsเบี้ยพีแอนด์ไอ มีความหมายเหมือนกับ call [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
club, politicalชมรมการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
club-lawกฎหมู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
club-lawกฎหมายเถื่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clubbed finger; drumstickนิ้วมือปุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clubfoot; talipesเท้าปุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clubfooted; talipedic-เท้าปุก [ มีความหมายเหมือนกับ taliped ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clubhand; talipomanusมือบิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clubรูปปุ้ม, โค้งและเว้าคนละด้านกัน [การแพทย์]
club mossคลับมอส, ดู  lycopodium [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Club Shapeเหมือนไม้ตีกลอง, ปลายเป็นปุ่ม [การแพทย์]
Club Shapedรูปกระบอง, หัวท้ายโตไม่เท่ากัน [การแพทย์]
Club Sodaคลับโซดา [การแพทย์]
Club-Shapedลักษณะเป็นรูปกระบอง [การแพทย์]
Clubbedเป็นปุ่ม [การแพทย์]
Clubbing, Digitalปลายนิ้วโต, นิ้วปุ้ม [การแพทย์]
Clubblingลักษณะเป็นปล้องโต [การแพทย์]
Clubfootเท้าปุก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
clubสโมสร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.จีที เปเปอวังเวงหัวใจคลับกลุ่ม Yellow Submarine (1968)
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Bandจีที เปเปอวังเวงหัวใจคลับกลุ่ม Yellow Submarine (1968)
We're Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Bandเราจีที เปเปอวังเวงหัวใจคลับกลุ่ม Yellow Submarine (1968)
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Bandจีที เปเปอวังเวงหัวใจคลับกลุ่ม Yellow Submarine (1968)
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Bandจีที เปเปอวังเวงหัวใจคลับกลุ่ม Yellow Submarine (1968)
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Bandจีที เปเปอวังเวงหัวใจคลับกลุ่ม Yellow Submarine (1968)
That's what the club fellas used to call my father. Can you imagine a surgeon called Bub?เป็นชื่อที่เพื่อนๆเรียกพ่อผม คิดดูสิ ศัลยแพทย์ชื่อ "บัฟ" Day of the Dead (1985)
Hey, you guys been watching The Mickey Mouse Club lately?เฮ้ พวกเราได้ดูมิกกี้ เมาส์คลับ เมื่อเร็วๆ นี้ป่ะ? Stand by Me (1986)
We're gonna have the sweat world health club jingle first thing tomorrow morning, just let me promiseเราต้องนั่งมันด้วยเหรอ? ก็ต้องนั่งสิ มันไกลนะ Full House (1987)
Lady, it takes every night. Six clubs a night. All night.มันใช้เวลาทุกคืน คืนละ 6 คลับ Punchline (1988)
Working stag parties and Elks Club banquets, opening for an accordion player.ต้องไปตามปาร์ตี้ ตามคลับ Punchline (1988)
She told me herself that she was bringing a gentleman down to the club to see me.เธอบอกว่าจะพาคนไปดูผมที่คลับ Punchline (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clubAcquaint a newcomer with the rules of the club.
clubAdmission to the club is eagerly sought.
clubAll the members of our club, excluding me, are men.
clubAll the members of the club agreed with me.
clubBob is in the drama club.
clubBut it's because there's no club activity on the day of the mocks that I walk back with Haruka, I'm thankful for that.
clubCan foreign students be in the club?
clubCan you persuade him to join our club?
clubDoes she belong to the tennis club?
clubDo you belong to any clubs?
clubDo you belong to the baseball club?
clubDo you intend to join that tennis club?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สโมสร(n) club, Syn. ที่พักผ่อน, ที่สังสรรค์, Count Unit: สโมสร
สโมสร(n) club, See also: association, society, Example: บรรดานายทหารและครอบครัวอาศัยสโมสรเป็นที่สังสรรค์กับแทบทุกเย็น, Count Unit: แห่ง, สโมสร, Thai Definition: ที่สำหรับร่วมประชุมคบหากัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตะบอง(n) club, See also: bludgeon, truncheon, lathi, staff, bat, stick, Syn. กระบอง, ตระบอง, Example: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้ตะบองเป็นอาวุธ, Count Unit: อัน, Thai Definition: ไม้สำหรับถือ ใช้ตี โดยมากมีรูปกลม
ตระบอง(n) club, See also: bludgeon, stick, Syn. กระบอง, Example: เขาควงตระบองวิ่งเข้าไปในประตู, Count Unit: อัน, เล่ม, Thai Definition: ไม้สั้นสำหรับใช้ตี มีรูปเหลี่ยมบ้าง กลมบ้าง คล้ายพองแต่สั้นกว่า
กระบอง(n) club, See also: staff, stick, pole, rod, cane, baton, cudgel, bludgeon, truncheon, lathi, bat, Syn. ตะบอง, Example: เขาเป็นหัวหน้าก็จริง แต่เป็นยักษ์ไม่มีกระบองอำนาจและบทบาททุกอย่างเป็นของคนอื่นหมด, Count Unit: อัน, Thai Definition: ไม้สั้นสำหรับใช้ตี มีรูปกลมบ้าง เหลี่ยมบ้าง คล้ายพลอง แต่สั้นกว่า
คลับ(n) club, See also: nightclub, Syn. ไนต์คลับ, Example: ฉันเข้าหุ้นกับเพื่อนเปิดคลับเล็กๆ ใกล้บ้าน, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: สถานเริงรมย์ที่เปิดเวลากลางคืน ขายอาหาร เครื่องดื่ม มีดนตรี เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
ชมรม(n) club, See also: association, society, Syn. ชุมนุม, Example: ชมรมอาสาพัฒนาท้องถิ่นจัดกิจกรรมฤดูร้อน โดยการออกค่ายพัฒนาเพื่อช่วยสร้างโรงเรียนในถิ่นกันดาร, Count Unit: ชมรม, Thai Definition: กลุ่มบุคคลที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์บางประการร่วมกัน
ดอกจิก(n) club, Syn. ไพ่ดอกจิก, Example: กะโหลกของซอสามสายนั้นโบราณใช้กะลามะพร้าวผ่าเป็นรูปดอกจิกแล้วดัดเป็นพูสามเส้า, Thai Definition: เรียกลายที่มีลักษณะอย่างลายหน้าไพ่ป๊อกชนิดหนึ่ง มี 3 แฉก ใบมน
ดิ้ว(n) club, See also: stick, strips of rattan or bamboo bent in a circle to which ribs of a cage are fastened, Example: พวกนักเลงชอบถือดิ้ว, Count Unit: อัน, Thai Definition: ไม้ถือมีลักษณะแบนหนา ยาวราวศอกหนึ่งที่พวกนักเลงถือ
สังคม(n) association, See also: club, community, organization, union, Example: ประเทศกำลังพัฒนาพากันยึดรูปแบบของสังคมอเมริกันเป็นต้นแบบแห่งความเจริญ, Thai Definition: วงการหรือสมาคมของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมรม[chomrom] (n) EN: club ; association ; society  FR: communauté [ f ] ; cercle [ m ] ; association [ f ]
ชมรมกีฬา[chomrom kīlā] (n, exp) EN: sport club  FR: club sportif [ m ]
ชุมนุม[chumnum] (n) EN: assembly ; meeting ; party ; club  FR: assemblée [ f ]
ฝักมะขาม[fakmakhām] (n) EN: tamarind-pod-shaped club
ฟูแล่ม[Fūlaem] (tm) EN: Fulham ; Fulham F.C. ; Fulham Football Club   FR: Fulham
คาเฟ่[khāfē] (n) EN: café ; supper club
คลับ[khlap] (n) EN: club ; nightclub
กระบอง[krabøng] (n) EN: club ; bludgeon ; truncheon ; lathi ; stick ; rod ; cane ; baton ; staff ; pole ; cudgel ; bat  FR: gourdin [ m ] ; massue [ f ] ; trique [ f ] ; matraque [ f ] ; bâton [ m ]
กระบองเพชร[krabøngphet] (n, exp) EN: club studded with diamonds usually having miraculous power
ล็องส์[Lǿngs] (tm) EN: Lens  FR: Lens ; RC Lens ; Racing Club de Lens [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLUB K L AH1 B
CLUBB K L AH1 B
CLUBS K L AH1 B Z
CLUB'S K L AH1 B Z
CLUBBY K L AH1 B IY0
CLUBBED K L AH1 B D
CLUBBING K L AH1 B IH0 NG
CLUBHOUSE K L AH1 B HH AW2 S
CLUBHOUSES K L AH1 B HH AW2 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
club (v) klˈʌb (k l uh1 b)
clubs (v) klˈʌbz (k l uh1 b z)
clubbed (v) klˈʌbd (k l uh1 b d)
clubbing (v) klˈʌbɪŋ (k l uh1 b i ng)
clubfoot (n) klˈʌbfut (k l uh1 b f u t)
clubbable (j) klˈʌbəbəl (k l uh1 b @ b @ l)
clubhouse (n) klˈʌbhaus (k l uh1 b h au s)
clubhouses (n) klˈʌbhauzɪz (k l uh1 b h au z i z)
club-footed (j) klˈʌb-futɪd (k l uh1 b - f u t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俱乐部[jù lè bù, ㄐㄩˋ ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ,    /   ] club (i.e. a group or organization) #1,961 [Add to Longdo]
棍棒[gùn bàng, ㄍㄨㄣˋ ㄅㄤˋ,  ] club #31,814 [Add to Longdo]
骨朵[gǔ duǒ, ㄍㄨˇ ㄉㄨㄛˇ,  ] club (stick-like weapon) #115,185 [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] club (weapon); small pillar [Add to Longdo]
球场会馆[qiú chǎng huì guǎn, ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄢˇ,     /    ] clubhouse (golf) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faustrecht { n }club law [Add to Longdo]
Klubjacke { f }club jacket [Add to Longdo]
Verein { m }; Klub { m } | Vereine { pl }club | clubs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かい, kai] (n, n-suf) (1) meeting; assembly; party; (2) association; club; (P) #98 [Add to Longdo]
[べ, be] (n, n-suf) (1) (higher than a 課) department (in an organization); division; bureau; (2) club; (3) part; component; element; (4) category; (ctr) (5) counter for copies of a newspaper or magazine; (P) #104 [Add to Longdo]
クラブ[kurabu] (n) (1) club (e.g. golf, tennis); (2) clubs (card suit); (3) (See 蟹) crab; (P) #332 [Add to Longdo]
部長[ぶちょう, buchou] (n) (1) head (chief, director) of a section or department; (2) (See 倶楽部) head of a (school) club; head of a (school) team; (P) #1,965 [Add to Longdo]
倶楽部(ateji)[くらぶ(P);クラブ(P), kurabu (P); kurabu (P)] (n) (uk) club; fraternity; sorority; clubhouse; (P) #3,158 [Add to Longdo]
サークル[sa-kuru] (n) circle; club (e.g. company sports club); (P) #5,389 [Add to Longdo]
[せき, seki] (n, n-suf) (1) (sens) one's family register; one's domicile; (2) membership (club, party, etc.); (P) #7,394 [Add to Longdo]
ファンクラブ[fankurabu] (n) fan club; (P) #10,131 [Add to Longdo]
入部[にゅうぶ, nyuubu] (n, vs) joining a club #11,069 [Add to Longdo]
部活[ぶかつ, bukatsu] (n) club activities #14,625 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Club \Club\ (kl[u^]b), n. [Cf. Icel. klubba, klumba, club,
   klumbuf[=o]ir a clubfoot, SW. klubba club, Dan. klump lump,
   klub a club, G. klumpen clump, kolben club, and E. clump.]
   1. A heavy staff of wood, usually tapering, and wielded with
    the hand; a weapon; a cudgel.
    [1913 Webster]
 
       But make you ready your stiff bats and clubs;
       Rome and her rats are at the point of battle.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. [Cf. the Spanish name bastos, and Sp. baston staff, club.]
    Any card of the suit of cards having a figure like the
    trefoil or clover leaf. (pl.) The suit of cards having
    such figure.
    [1913 Webster]
 
   3. An association of persons for the promotion of some common
    object, as literature, science, politics, good fellowship,
    etc.; esp. an association supported by equal assessments
    or contributions of the members.
    [1913 Webster]
 
       They talked
       At wine, in clubs, of art, of politics. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       He [Goldsmith] was one of the nine original members
       of that celebrated fraternity which has sometimes
       been called the Literary Club, but which has always
       disclaimed that epithet, and still glories in the
       simple name of the Club.       --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. A joint charge of expense, or any person's share of it; a
    contribution to a common fund.
    [1913 Webster]
 
       They laid down the club.       --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
       We dined at a French house, but paid ten shillings
       for our part of the club.       --Pepys.
    [1913 Webster]
 
   {Club law}, government by violence; lynch law; anarchy.
    --Addison. 
    [1913 Webster]
 
   {Club root} (Bot.), a disease of cabbages, by which the roots
    become distorted and the heads spoiled.
 
   {Club topsail} (Naut.), a kind of gaff topsail, used mostly
    by yachts having a fore-and-aft rig. It has a short "club"
    or "jack yard" to increase its spread.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Club \Club\ (kl[u^]b), v. t. [imp. & p. p. {Clubbed} (kl[u^]bd);
   p. pr. & vb. n. {Clubbing}.]
   1. To beat with a club.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) To throw, or allow to fall, into confusion.
    [1913 Webster]
 
       To club a battalion implies a temporary inability in
       the commanding officer to restore any given body of
       men to their natural front in line or column.
                          --Farrow.
    [1913 Webster]
 
   3. To unite, or contribute, for the accomplishment of a
    common end; as, to club exertions.
    [1913 Webster]
 
   4. To raise, or defray, by a proportional assesment; as, to
    club the expense.
    [1913 Webster]
 
   {To club a musket} (Mil.), to turn the breach uppermost, so
    as to use it as a club.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Club \Club\, v. i.
   1. To form a club; to combine for the promotion of some
    common object; to unite.
    [1913 Webster]
 
       Till grosser atoms, tumbling in the stream
       Of fancy, madly met, and clubbed into a dream.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To pay on equal or proportionate share of a common charge
    or expense; to pay for something by contribution.
    [1913 Webster]
 
       The owl, the raven, and the bat,
       Clubbed for a feather to his hat.   --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) To drift in a current with an anchor out.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 club
   n 1: a team of professional baseball players who play and travel
      together; "each club played six home games with teams in
      its own division" [syn: {baseball club}, {ball club},
      {club}, {nine}]
   2: a formal association of people with similar interests; "he
     joined a golf club"; "they formed a small lunch society";
     "men from the fraternal order will staff the soup kitchen
     today" [syn: {club}, {social club}, {society}, {guild},
     {gild}, {lodge}, {order}]
   3: stout stick that is larger at one end; "he carried a club in
     self defense"; "he felt as if he had been hit with a club"
   4: a building that is occupied by a social club; "the clubhouse
     needed a new roof" [syn: {clubhouse}, {club}]
   5: golf equipment used by a golfer to hit a golf ball [syn:
     {golf club}, {golf-club}, {club}]
   6: a playing card in the minor suit that has one or more black
     trefoils on it; "he led a small club"; "clubs were trumps"
   7: a spot that is open late at night and that provides
     entertainment (as singers or dancers) as well as dancing and
     food and drink; "don't expect a good meal at a cabaret"; "the
     gossip columnist got his information by visiting nightclubs
     every night"; "he played the drums at a jazz club" [syn:
     {cabaret}, {nightclub}, {night club}, {club}, {nightspot}]
   v 1: unite with a common purpose; "The two men clubbed together"
   2: gather and spend time together; "They always club together"
   3: strike with a club or a bludgeon [syn: {club}, {bludgeon}]
   4: gather into a club-like mass; "club hair"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 club /klœb/ 
  club; society

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Club /klup/ 
  club

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 club
  club; society(klubo)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 club /klɵp/
  club; society

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top