ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schoolfellow

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schoolfellow-, *schoolfellow*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
schoolfellow(n) เพื่อนที่โรงเรียน, Syn. schoolmate

English-Thai: Nontri Dictionary
schoolfellow(n) เพื่อนนักเรียน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
schoolfellow (n) skˈuːlfɛlou (s k uu1 l f e l ou)
schoolfellows (n) skˈuːlfɛlouz (s k uu1 l f e l ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitschüler { m } | Mitschüler { pl }schoolfellow | schoolfellows [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Schoolfellow \School"fel`low\, n.
   One bred at the same school; an associate in school.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 schoolfellow
   n 1: an acquaintance that you go to school with [syn:
      {schoolmate}, {classmate}, {schoolfellow}, {class fellow}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top