ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มิตรภาพ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มิตรภาพ-, *มิตรภาพ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิตรภาพ(n) friendship, See also: friendliness, cordiality, companionship, Example: การที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันจะเป็นพื้นฐานแห่งมิตรภาพ, Thai Definition: ความเป็นเพื่อน, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มิตรภาพน. ความเป็นเพื่อน เช่น มิตรภาพระหว่างเขาทั้งสอง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Friendship in artมิตรภาพในศิลปะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This will cement the friendship between our Phooey and the Dictator of Bacteria.มิตรภาพแน่นหนาดั่งปูนซีเมนต์ ระหว่าง ผู้นำสวะๆ กับ แบคทีเรีย ผู้มาเยือน The Great Dictator (1940)
You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather.คุณไม่ได้มีมิตรภาพ คุณไม่ได้คิดที่จะโทรห​​าฉันเจ้าพ่อ The Godfather (1972)
If you'd come in friendship, the scum that ruined your daughter would be suffering this very day.หากคุณต้องการมาในมิตรภาพ ฝาที่ทำลายลูกสาวของคุณจะได้รับความทุกข์ทรมานวันนี้มาก The Godfather (1972)
This friend would give his friendship to Mr. Woltz, if Mr. Woltz would grant us a favor.เพื่อนคนนี้จะทำให้มิตรภาพของเขากับนาย Woltz, ถ้านาย Woltz จะให้เราโปรดปราน The Godfather (1972)
"Amity," as you know, means "friendship.""อามิตี้" อยางที่รู้กัน เเปลว่า "มิตรภาพ" Jaws (1975)
Egg's away!แต่มิตรภาพของพวกเราไม่มีวันสิ้นสุด Full House (1987)
Do you think I'm going to accept friendship from you now?คิดว่าดิฉันจะยอมรับ มิตรภาพจากคุณ ในตอนนี้ดอกหรือ Wuthering Heights (1992)
Just some pointers. You know, for old time's sake. Why?สอนข้าฝึกทีเถอะ ช่วยแนะนำเพื่อมิตรภาพเก่าก่อน Rapa Nui (1994)
-# Our friendship will never die #-# มิตรภาพของเราจะไม่มีวันตาย # Toy Story (1995)
# Our friendship will never dies ## มิตรภาพของเราไม่มีวันตาย # Toy Story (1995)
Thank you for your friendship. Heinrich."ขอบคุณสำหรับมิตรภาพนะ ไฮน์ริช" Seven Years in Tibet (1997)
Maybe that's friendship but I'm American, and I was not that kind of a friend.บางทีนั่นหมายถึงมิตรภาพที่แท้จริง แต่ฉันเป็นคนอเมริกัน และไม่ใช่เพื่อนประเภทนั้นกับเธอ Brokedown Palace (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มิตรภาพ[mittraphāp] (n) EN: friendship ; cordiality ; friendliness ; companionship  FR: amitié [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amity(n) มิตรภาพ, See also: สัมพันธไมตรี, ความสัมพันธ์ฉันท์มิตร, Syn. friendship
fellowship(n) สัมพันธภาพ, See also: มิตรภาพ, ความเป็นมิตร, การคบหาสมาคม, Syn. comradeship, sociability, intimacy, Ant. enmity, unsociability
friendship(n) มิตรภาพ, See also: ความเป็นมิตร, ความเป็นเพื่อน, ความสัมพันธ์อย่างเพื่อน, Syn. camaraderie, companionship, fellowship, Ant. enmity, hostility
Platonic love(n) ความรักบริสุทธิ์ระหว่างชายหญิงโดยไม่มีเพศสัมพันธ์เกี่ยวข้อง, See also: มิตรภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amity(แอม' มิที) n. มิตรภาพ, สัมพันธไมตรี, ไมตรีจิต, Syn. friendship, Ant. hostility
auld lang syne(ออลด'ฺ แลง ไซน์') อดีตกาล (โดยเฉพาะที่สดชื่น) , มิตรภาพที่เก่าแก่
camaraderie(คามะรา'ดะรี) n. มิตรภาพที่ดี
concord(คอน'คอร์ด) n. ความสอดคล้องกัน, การปรองดองกัน, การลงรอยกัน, สัญญา, ข้อตกลง, ความสงบ, มิตรภาพ, เสียงที่กลมกลืนกัน, Syn. accord, agreement, treaty, Ant. discord
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย, ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ, ความสัมพันธ์ของมนุษย์, มิตรภาพ, การคบหา, ความเป็นมิตร, สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ, รสนิยม, บริษัท, กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค
friendship(เฟรนดฺ'ชิพ) n. มิตรภาพ
togetherness(ทู'เกธ'เธอะนิส) n. ความพร้อมกัน, การร่วมกัน, ความสัมพันธ์กัน, ความเกี่ยวข้องกัน, ภราดรภาพ, มิตรภาพอันอบอุ่น, Syn. collectiveness

English-Thai: Nontri Dictionary
amity(n) มิตรภาพ, สัมพันธภาพ, สัมพันธไมตรี, สันติภาพ
companionship(n) มิตรภาพ, ไมตรีจิต, สัมพันธไมตรี
comradeship(n) ความเป็นเพื่อน, มิตรภาพ
cordiality(n) มิตรภาพ, ความจริงใจ, ไมตรีจิต, น้ำใสใจจริง
fellowship(n) มิตรภาพ, ความสัมพันธ์, การคบหาสมาคม, ทุนเรียนในมหาวิทยาลัย
friendliness(n) มิตรภาพ, ไมตรีจิต, มิตรไมตรี, มิตรจิตมิตรใจ
friendship(n) มิตรภาพ, มิตรไมตรีจิต, ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน
regard(n) ความเอาใจใส่, การมองดู, ความนับถือ, มิตรภาพ, การพิจารณา

German-Thai: Longdo Dictionary
Freundschaft(n) |die, pl. Freundschaften| สัมพันธภาพ, มิตรภาพ, ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน เช่น eine Freundschaft beenden

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top