Search result for

คู่สมรส

(50 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คู่สมรส-, *คู่สมรส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่สมรส[N] spouse, See also: mate, husband and wife, bride and groom, bridal pair, Syn. คู่บ่าวสาว, คู่ผัวตัวเมีย, คู่ชีวิต, สามีภรรยา, Example: ผมขออวยพรให้คู่สมรสอยู่ด้วยกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร, Count unit: คู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คู่สมรสน. ชายและหญิงที่สมรสกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spouseคู่สมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consort; conjointsคู่สมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conjoints; consortคู่สมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spousesคู่สมรส [ดู married couple] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
married coupleคู่สมรส [ดู spouses] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
surviving spouseคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Farmers' spousesคู่สมรสเกษตรกร [TU Subject Heading]
Foreign spousesคู่สมรสชาวต่างชาติ [TU Subject Heading]
Politicians' spousesคู่สมรสนักการเมือง [TU Subject Heading]
Presidents' spousesคู่สมรสประธานาธิบดี [TU Subject Heading]
Spousesคู่สมรส [TU Subject Heading]
Spouses of adult child sexual abuse victimsคู่สมรสของผู้ที่ถูกทารุณกรรมทางเพศตอนเด็ก [TU Subject Heading]
Statesmen's spousesคู่สมรสรัฐบุรุษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That puts you somewhere below couples acquitted in daycare scandals.คู่สมรสนั่นเลิกกัน ในที่เลี้ยงทารกตอนกลางวัน Joy (2008)
The king and queen, once happily married now barely speak.พระองค์และพระนางที่ครั้งหนึ่งทรงเป็นคู่สมรสที่มีความสุข... ตอนนี้ แทบจะไม่พูดกันเลย The Other Boleyn Girl (2008)
Spouse incarcerated, left without the possibility of parol.คู่สมรสอยู่ในคุก ต้องโทษสูงสุด Nและอาจไม่ได้รับการประกันตัว Gamer (2009)
Risking her marriage, her job, and her cat's well-being, she has signed on for a deranged assignment.เสี่ยงต่อคู่สมรส งาน และความเป็นอยู่ที่ดีของแมวเธอ สมัครเข้ารับภาระกิจยุ่งขิงนี้ Julie & Julia (2009)
Their spouses will ask about their day and tonight they'll sleep.คู่สมรสของพวกเราจะถามว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง และพวกเขาก็จะเข้าไปนอน Up in the Air (2009)
Spousal privilege.สิทธิประโยชน์ของคู่สมรส Double Blind (2009)
We'll get around the spousal-rights problem.เราจะหาทางแก้ปัญหาสิทธิ์ของคู่สมรส Double Blind (2009)
Who do I look like, Maury Povich? I'm not your marriage counselor.ฉันดูเหมือนมอร์เร่ โพวิชหรือไงกัน ฉันไม่ใช่ที่ปรึกษาการชีวิตคู่สมรสของพวกนาย Mandala (2009)
Your spouse must be the only person you always rely on...คู่สมรสต้องเป็นนคนเดียว ที่ลูกจะพึ่งพาได้ Chuck Versus the First Kill (2009)
The one the couple got the restraining order on.หนึ่งในคู่สมรสถูกจำกัดสิทธิ Hostile Takeover (2009)
He's got two counts of spousal battery, bar brawls and court-ordered anger-management sessions.เอ่อ เขามีสองคดี เรื่อง ทำร้ายคู่สมรส วิวาทในบาร์ และคำสั่งศาลให้ไป เข้ากลุ่มจัดการกับความโกรธ Changing Channels (2009)
You know, the best thing about being in a committed, monogamous, mutually supportive relationship is that even if you have different ideas, you can have a spirited debate, yet still care for, even make love with...คุณก็รู้, สิ่งที่ดีที่สุดของของการผูกมัดกัน มีคู่สมรสคนเดียว, ความสัมพันธ์แบบสนับสนุนกัน คือแม้ว่าเราจะมีความเห็นต่างกัน The Psychic Vortex (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู่สมรส[n.] (khūsomrot) EN: spouse ; mate ; husband and wife ; bride and groom ; bridal pair ; married couple   FR: couple marié [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consort[N] คู่ครอง, See also: คู่สมรส, Syn. spouse, mate
match[N] คู่สมรส, See also: คู่รักหวานชื่น, คู่แต่งงาน, คู่ครอง, Syn. marriage, pairing
mate[N] คู่สมรส, See also: คู่ครอง, สามีภรรยา, คู่แต่งงาน, Syn. spouse, bedmate
partner[N] คู่สมรส, See also: คู่สามีหรือภรรยา, Syn. consort, spouse
DINK[SL] คู่สมรสที่มีรายได้ดีและไม่มีลูก
dink[SL] คู่สมรสที่มีรายได้ดีและไม่มีลูก
spouse[N] คู่สามีภรรยา, See also: คู่สมรส, คู่ชีวิต, Syn. husband or wife

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
better halfn. ภรรยา,สามี,คู่สมรส, Syn. husband
consort(คอน'ซอร์ทฺ) {consorted,consorting,consorts} n. สามีหรือภรรยา,คู่สมรส,กลุ่มนักดนตรีหรือนักร้อง,เพื่อน,คู่หู,การสอดคล้องกัน,การตกลง vt. คบค้า,ตกลง,เป็นเพื่อน,สอดคล้อง. vt. ร่วม,คบหาสมาคม, See also: corsorter n. consortion n. -Conf. concert
empty nesterคู่สมรสที่ไร้บุตร,คุ่สมรสที่มีบุตรแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
honeymoon(ฮัน'นีมูน) n. การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์,การทัศนาจรหรือพักผ่อนหย่อนใจของคู่สมรส. vi. ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, See also: honeymooner n.
monogamist(มะนอก'กะมิสทฺ) n. ผู้มีคู่สมรสคนเดียว,ผู้สนับสนุนการมีคู่สมรสคนเดียว
monogamous(มะนอก'กะเมิส) adj. ซึ่งมีคู่สมรสคนเดียว,เกี่ยวกับการมีคู่สมรสคนเดียว.
monogamy(มะนอก'กะมี) n. การมีคู่สมรสคนเดียว, (สัตว์) การผสมพันธุ์กับตัวผู้หรือตัวเมียตัวเดียว,การแต่งงานเพียงครั้งเดียวในชีวิต
spouse(สเพาซฺ) n. คู่ชีวิต,คู่สมรส,สามีหรือภรรยา. vi. แต่งงาน,สมรส., See also: spousehood n., Syn. consort,mate
yokefellow(-เฟลโล,-เมท) n. คู่ขา,เพื่อนร่วมงาน,คู่สมรส, Syn. partner,spouse
yokemate(-เฟลโล,-เมท) n. คู่ขา,เพื่อนร่วมงาน,คู่สมรส, Syn. partner,spouse

English-Thai: Nontri Dictionary
BETTER better half(n) คู่สมรส,สามี-ภรรยา
consort(n) คู่สมรส,คู่หู,เพื่อน
spouse(n) ภรรยา,สามี,คู่สมรส,คู่ชีวิต
yokefellow(n) เพื่อนร่วมงาน,คู่ชีวิต,คู่ขา,คู่สมรส

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
配偶者[はいぐうしゃ, haiguusha] (n) คู่สมรส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top