Search result for

beau

(117 entries)
(0.0054 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beau-, *beau*. Possible hiragana form: べあう
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
beautiful (n) สวย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beau    [N] แฟน (ผู้ชาย), See also: คนรัก(ผู้ชาย), Syn. boyfriend, Ant. girlfriend
beaut    [N] สิ่งที่โดดเด่น (คำสแลง)
beaux    [N] คำนามพหูพจน์ของ beau
beauty    [N] ความสวยงาม, See also: สิ่งที่สวยงาม, สิ่งที่ดีงาม, Syn. attractiveness, charm
beauty    [N] สิ่งที่ดีเด่นกว่าสิ่งอื่น
beauty    [N] หญิงงาม, See also: คนสวย, Syn. belle
beauty    [N] คุณสมบัติที่ดีที่สุด
beauhunk    [SL] ชายหน้าตาดี
beautify    [VT] ตกแต่ง, See also: ประดับประดา, ทำให้สวยงาม, Syn. decorate
beauteous    [ADJ] ที่สวยงาม, See also: น่ามอง, Syn. beautiful, Ant. ugly

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Beauvaisโรงทอพรมโบเว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Beaux-Artsโบซาร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beautyความงาม [การแพทย์]
Beauty contestantsนางงาม [TU Subject Heading]
Beauty contestsการประกวดความงาม [TU Subject Heading]
Beauty cultureการเสริมสวย [TU Subject Heading]
Beauty operatorsช่างเสริมสวย [TU Subject Heading]
Beauty Saloon Testการตรวจสอบโดยอาศัยข้อมูลจากช่างทำผม [การแพทย์]
Beauty shop supplies industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ร้านเสริมสวย [TU Subject Heading]
Beauty shopsร้านเสริมสวย [TU Subject Heading]
Beauty, Personalความสวย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beauIt was very important to her which was the more beautiful of the two.
beauA beautiful object like that never loses its value.
beauThere are beautiful lakes here and there.
beauYour sister has a sense of beauty.
beauYou are beautifully dressed.
beauWhat a beautiful garden you have!
beauHow beautiful you are!
beauYou are very beautiful.
beauYou are a beautiful butterfly.
beauYou will never fail to be moved by the beauty.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beau(โบ) n. พ่อ,พวงมาลัย,ชายคู่ควงที่มีเสน่ห์ของหญิง,คู่รัก,ชายที่คอยเอาอกเอาใจหญิง คนเจ้าชู้, Syn. lover -pl. beaus,beaux
beauteous(บิว'เทียส) adj. สวยงาม, See also: beauteousness n. ดูbeauteous
beautician(บิวทิช'เชียน) n. ผู้เสริมสวย,ผู้จัดการร้านเสริมสวย
beautiful(บิว'ทิฟูล) adj. สวยงาม,ดี,เลิศ, Syn. pretty ###A. ugly
beautify(บิว'ทิไฟ) {beautified,beautifying,beautifies} vt.,vi. ทำให้สวย,ทำให้งาม,สวยขึ้น., See also: beautification n. ดูbeautify beautifier n. ดูbeautify, Syn. adorn ###A. spoil
beauty(บิว'ที่) n. ความสวยงาม,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่ดีงาม,หญิงงาม,คนงาม,ข้อขำ,การตกแต่งให้สวยงาม,ข้อได้เปรียบ,คนเด่น,สิ่งที่ดีเด่น, Syn. charm ###A. eyesore
beauty parlorn. ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย, Syn. beauty salon,beauty shop
beauty parlourn. ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย, Syn. beauty salon,beauty shop
beaux(โบซ) n. พหูพจน์ของ beau
american beautyต้นกุหลายในอเมริกาที่มีดอกสีแดงเข้มขนาดใหญ่ (rose)

English-Thai: Nontri Dictionary
beau(n) หนุ่มสำอาง,พ่อพวงมาลัย,คนเจ้าชู้
BEAU beau monde(n) สังคมชั้นสูง
beauteous(adj) สวยงาม
beautiful(adj) สวยงาม,งาม,สวย,ดี,เลิศ
beautify(vt) ทำให้สวยงาม,ทำให้งาม,ทำให้สวย
beauty(n) ความสวยงาม,ความงาม,ความสวย,สิ่งสวยงาม
BEAUTY beauty parlor(n) ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย,สถานเสริมความงาม
BEAUTY beauty salon(n) ร้านเสริมสวย
BEAUTY beauty shop(n) ร้านเสริมสวย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บีเอ    [N] B.A., See also: beauty advisor, Syn. ที่ปรึกษาความงาม
รักสวยรักงาม    [ADJ] beauty-loving, See also: be conscious of one's appearance, Example: เธอเป็นเด็กรักสวยรักงามอยู่พอตัว, Thai definition: ที่ใส่ใจกับเรื่องของความสวยงาม
เทพี [N] beauty queen, Syn. สาวงาม, นางงาม, Example: ในการประกวดเทพีหรือประกวดนางงาม พระภิกษุไม่ควรไปมีส่วนร่วม, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ชนะประกวดความงาม
นงเยาว์    [N] beautiful woman, See also: young girl, Syn. โฉมเฉลา, วนิดา, นงคราญ, นงพะงา, อนงค์, Count unit: คน, Thai definition: หญิงงามวัยน้อย
ละออ    [V] beautiful, See also: fine, graceful, Syn. งาม, Ant. หยาบ
สวยงาม    [ADJ] beautiful, See also: attractive, charming, exquisite, fair, fine, gorgeous, handsome, lovely, Syn. สวย, งาม, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, Example: อาคารอันสวยงามหลายแห่งกำลังถูกรื้อ
สาวงาม    [N] beautiful woman, See also: pretty woman, fair woman, lovely woman, handsome woman, attractive woman, Syn. สาวสวย, Example: พิธีกรเชิญสาวงามคนหนึ่งขึ้นไปร้องเพลงบนเวที, Count unit: คน
อร่าม    [ADJ] glittering, See also: beautiful, shiny, glowing, illuminated, Syn. สวยงาม, แพรวพราว, งาม, Example: ลายดอกไม้สักฉลุที่ประดับเป็นจังหวะรอบศาลางามอร่ามราวกับศาลาแห่งนี้ประดับด้วยดอกไม้สีทอง
ทรามเชย    [N] beautiful woman, See also: beautiful girl, Syn. ทรามชม, ทรามสงวน, ทรามสวาท, Thai definition: หญิงงามน่ารัก, นางงามผู้เป็นที่รัก
พริ้ง    [ADJ] beautiful, See also: pretty, good-looking, charming, attractive, graceful, Syn. สวยพริ้ง, งามพริ้ง, เพริศพริ้ง, Ant. ขี้เหร่, Example: พอเธอแต่งชุดเจ้าสาวแล้วก็สวยพริ้งราวกับเทพธิดา, Thai definition: สวยงามมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศดี[n. exp.] (ākāt dī) FR: il fait beau
อรรถรส[n.] (attharot) EN: flavour = flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording   
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of   FR: beaucoup ; énormément
เบญจกัลยาณี[n.] (benjakanlayānī) EN: the five attributes of a beautiful woman   
ไฉไล[adj.] (chailai) EN: pretty ; lovely ; tender and beautiful   FR: beau
ช่างแต่งหน้า[n. exp.] (chang taeng nā) EN: beautician   FR: esthéticienne [f]
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly   
โฉมฉาย[n.] (chōmchāi) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
โฉมเฉลา[n.] (chōmchalāo) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
โฉมงาม[n.] (chōmngām) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   

CMU English Pronouncing Dictionary
BEAU    B OW1
BEAUX    B OW1
BEAUCE    B OW1 S IY2
BEAUTY    B Y UW1 T IY0
BEAULAC    B OW0 L AE1 K
BEAUDRY    B OW0 D R IY1
BEAUDIN    B OW0 D AE1 N
BEAUPRE    B OW1 P ER0
BEAUDET    B OW0 D EH1 T
BEAUTIES    B Y UW1 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beau    (n) (b ou1)
beaux    (n) (b ou1 z)
beauty    (n) (b y uu1 t ii)
beauties    (n) (b y uu1 t i z)
beautify    (v) (b y uu1 t i f ai)
Beaumaris    (n) (b ou1 m a1 r i s)
beauteous    (j) (b y uu1 t i@ s)
beautiful    (j) (b y uu1 t i f @ l)
Beaujolais    (n) (b ou1 zh @ l ei)
beautician    (n) (b y uu1 t i1 sh @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
beaufsichtigen(vt) |beaufsichtigte, hat beabsichtigt, etw.(A)| คุม(สอบ), คอยดูความเรียบร้อยในการสอบ เช่น eine Prüfung beabsichtigen คุมสอบ

French-Thai: Longdo Dictionary
beau,beaux,bel,belle(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง bel, f. belle, m/pl. beaux| สวย, งาม เช่น un bel hôtel โรงแรมที่สวยดูดี, un beau jour วันที่สวยงาม , See also: A. laid, mal,
beaucoup(adj adv) มาก, มากมาย, เยอะ เช่น J'ai beaucoup de travail. ผมมีงานมาก, On parle beaucoup de ce film. ผู้คนพูดถึงภาพยนต์เรื่องนี้กันมาก

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
いずれ菖蒲か杜若[いずれあやめかかきつばた, izureayamekakakitsubata] (exp) equally beautiful [Add to Longdo]
いばら姫;茨姫[いばらひめ, ibarahime] (n) Sleeping Beauty; Thorn Princess; Briar Rose [Add to Longdo]
ぱっちり[, pacchiri] (adv,n,vs) (of eyes) big and beautiful, or open wide [Add to Longdo]
エステティックサロン[, esuteteikkusaron] (n) beauty salon (wasei [Add to Longdo]
カットハウス[, kattohausu] (n) beauty parlour (wasei [Add to Longdo]
カリスマ美容師[カリスマびようし, karisuma biyoushi] (n) star beautician; famous beautician [Add to Longdo]
カンコロジー[, kankoroji-] (n) kan ecology (beautifying an area by picking up cans) [Add to Longdo]
ギャルゲ;ギャルゲー[, gyaruge ; gyaruge-] (n) (abbr) {comp} computer game for men featuring beautiful women characters (usu. adult game) (wasei [Add to Longdo]
シャン(P);シヤン(ik)[, shan (P); shiyan (ik)] (adj-na,n) beautiful (ger [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佳人[jiā rén, ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, ] beautiful woman [Add to Longdo]
佳美[jiā měi, ㄐㄧㄚ ㄇㄟˇ, ] beautiful [Add to Longdo]
佳丽[jiā lì, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ, / ] beauty [Add to Longdo]
倩影[qiàn yǐng, ㄑㄧㄢˋ ˇ, ] beautiful image of a woman [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, ] beautiful [Add to Longdo]
姿[zī, , 姿] beauty; disposition; looks; appearance [Add to Longdo]
[juān, ㄐㄩㄢ, ] beautiful; graceful [Add to Longdo]
[wù, ˋ, ] beautiful [Add to Longdo]
[měi, ㄇㄟˇ, ] beautiful [Add to Longdo]
[měi, ㄇㄟˇ, ] beautiful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beau \Beau\ (b[=o]), n.; pl. F. {Beaux} (E. pron. b[=o]z), E.
   {Beaus} (b[=o]z). [F., a fop, fr. beau fine, beautiful, fr.
   L. bellus pretty, fine, for bonulus, dim. of bonus good. See
   {Bounty}, and cf. {Belle}, {Beauty}.]
   1. A man who takes great care to dress in the latest fashion;
    a dandy.
    [1913 Webster]
 
   2. A man who escorts, or pays attentions to, a lady; an
    escort; a suitor or lover.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beau
   n 1: a man who is the lover of a girl or young woman; "if I'd
      known he was her boyfriend I wouldn't have asked" [syn:
      {boyfriend}, {fellow}, {beau}, {swain}, {young man}]
   2: a man who is much concerned with his dress and appearance
     [syn: {dandy}, {dude}, {fop}, {gallant}, {sheik}, {beau},
     {swell}, {fashion plate}, {clotheshorse}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 beau [bo]
   beautiful; fine; handsome; lovely
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top