ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนดี

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนดี-, *คนดี*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คนดีน. คนที่มีคุณความดี, คนที่มีคุณธรรม.
คนดีผีคุ้มน. คนทำดีเทวดาย่อมคุ้มครอง, มักใช้เข้าคู่กับ คนร้ายตายขุม ว่า คนดีผีคุ้ม คนร้ายตายขุม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was a good man.เขาเป็นคนดี Thor (2011)
Candi.คนดี้ All In (2013)
All great men are absent-minded. It's a sign you're smart.คนดีหลายๆคนจะบ๊องๆ มันเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณน่าหลงไหล The Great Dictator (1940)
The people are very nice.ประชาชนเป็นคนดี The Great Dictator (1940)
Well, that's terribly nice of you.คุณนี่เป็นคนดีมากๆ เลย ทำไมไม่นั่งลงก่อนล่ะครับ Rebecca (1940)
He was sure that he had the Negro, who was a fine man and a great athlete... ... beaten.เขาแน่ใจว่าเขามีนิโกร ที่เป็นคนดีและเป็นนักกีฬาที่ดี พ่ายแพ้ The Old Man and the Sea (1958)
Nice guy my brother.พี่ฉันเป็นคนดี The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Ah! He's very good.อา เขาเป็นคนดีมาก How I Won the War (1967)
It's high time.คุณเป็นคนดีเป็นคนที่ดีมาก How I Won the War (1967)
You've seen enough now.ปิดคุณไปมีคนดี How I Won the War (1967)
Would you take that camera away?ใช้กล้องที่ไป? ตอนนี้ได้รับไป มีคนดี How I Won the War (1967)
All right, I'm through being Mr. Goodbar!ฉันเบื่อทำตัวเป็นคนดีแล้ว Blazing Saddles (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนดี[n. exp.] (khon dī) EN: good person   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brick[N] คนดี, Syn. trump
goodie[N] คนดี (คำไม่เป็นทางการ)
goody[N] คนดี (คำไม่เป็นทางการ)
goody-goody[N] คนดี (คำไม่เป็นทางการ)
harpist[N] นักเล่นพิณ, See also: คนดีดพิณ
nonesuch[N] คนที่ประเสริฐสุด, See also: คนดีเลิศ
do-gooder[SL] คนชอบช่วยเหลือผู้อื่น, See also: คนดี
quality Joe[SL] คนดี (ผู้ชาย), See also: คนซื่อตรง
white hat[SL] คนดี, See also: คนเก่ง, ฮีโร่
welldoer[N] คนดี, See also: คนที่กระทำแต่ความดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brick(บริค) n. อิฐ,ก้อนอิฐ,สิ่งที่คล้ายอิฐ,คนดี,คนใจดี. vt. ก่ออิฐ. adj. ทำด้วยอิฐ,คล้ายอิฐ
hearty(ฮาร์ท'ที) adj. อบอุ่นใจ,มีมิตรไมตรีจิต,ร่าเริง,จริงใจ,แท้จริง,เต็มใจ,กระตือรือร้น,แข็งแรง,รุนแรง,มากมาย,อุดมสมบูรณ์. n. คนกล้า,คนดี,สหาย., See also: heartily adv. heartiness n., Syn. genial,cordial ###A. cool,weak,mild
welldoer(เวล'ดูเออะ) n. คนดี,คนที่กระทำแต่ความดี

English-Thai: Nontri Dictionary
angel(n) เทวทูต,เทวดา,เทพธิดา,ผู้ที่น่ารัก,คนดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top