ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bedfellow

B EH1 D F EH2 L OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedfellow-, *bedfellow*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedfellow(n) คนหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedfellown. ผู้ร่วมเตียงนอน, ผู้ร่วมงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
bedfellow(n) คู่นอน, เพื่อนนอน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BEDFELLOW B EH1 D F EH2 L OW0
BEDFELLOWS B EH1 D F EH2 L OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedfellow (n) bˈɛdfɛlou (b e1 d f e l ou)
bedfellows (n) bˈɛdfɛlouz (b e1 d f e l ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlafkamerad { m } | Schlafkameraden { pl }bedfellow | bedfellows [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bedfellow \Bed"fel`low\, n.
   One who lies with another in the same bed; a person who
   shares one's couch.
   [1913 Webster] Bedfere

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bedfellow
   n 1: a temporary associate; "politics makes strange bedfellows"
   2: a person with whom you share a bed

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top