ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bedfellow

B EH1 D F EH2 L OW0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedfellow-, *bedfellow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedfellow[N] คนหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedfellown. ผู้ร่วมเตียงนอน,ผู้ร่วมงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
bedfellow(n) คู่นอน,เพื่อนนอน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Risky bedfellows.แต่เค้าก็ดีไม่ค่อยน่าไว้ใจ Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
Titles aside, a suit of armor makes for a cold bedfellow.คนที่ดูมีระดับอาจทำให้เธออดอยากได้เหมือนกันนะ The Dark Night (2008)
Looks as though Nikita's got herself another bedfellow.ดูเหมือนว่านิกิต้าจะมี เพื่อนร่วมขบวนอีกหนึ่งคนแล้ว Free (2011)
Yeah, well, desperation makes for strange bedfellows.ใช่, ความสิ้นหวังของ เพื่อนแปลกหน้า Checkmate (2012)
We are strange bedfellows, you and I.แปลกดีนะที่เราได้มาร่วมมือกัน Do Not Go Gentle (2012)
Business makes for strange bedfellows.ธุรกิจทำให้คนหลายแบบมาทำงานร่วมกัน Collusion (2013)
They say politics makes for strange bedfellows.ใครๆต่างพูดว่าการเมือง ทำให้คู่แต่งงานห่างเหิน Engagement (2013)
That, my sweet... yet unimaginative bedfellow... is my area of expertise.ที่หวานของฉัน ภรรยายังโง่ เป็นพื้นที่ของความเชี่ยวชาญของ ฉัน Underworld: Blood Wars (2016)
Close quarters makes for strange bedfellows, I guess.รักแท้แพ้ใกล้ชิดล่ะมั้ง Morgan (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
BEDFELLOW    B EH1 D F EH2 L OW0
BEDFELLOWS    B EH1 D F EH2 L OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedfellow    (n) bˈɛdfɛlou (b e1 d f e l ou)
bedfellows    (n) bˈɛdfɛlouz (b e1 d f e l ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlafkamerad {m} | Schlafkameraden {pl}bedfellow | bedfellows [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bedfellow \Bed"fel`low\, n.
   One who lies with another in the same bed; a person who
   shares one's couch.
   [1913 Webster] Bedfere

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bedfellow
   n 1: a temporary associate; "politics makes strange bedfellows"
   2: a person with whom you share a bed

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top