ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yokefellow

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yokefellow-, *yokefellow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yokefellow[N] คู่ขา, See also: เพื่อนร่วมงาน, คู่สมรส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yokefellow(-เฟลโล,-เมท) n. คู่ขา,เพื่อนร่วมงาน,คู่สมรส, Syn. partner,spouse

English-Thai: Nontri Dictionary
yokefellow(n) เพื่อนร่วมงาน,คู่ชีวิต,คู่ขา,คู่สมรส

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yokefellow \Yoke"fel`low\, n. [Yoke + fellow.]
   An associate or companion in, or as in; a mate; a fellow;
   especially, a partner in marriage. --Phil. iv. 3.
   [1913 Webster]
 
      The two languages [English and French] became
      yokefellows in a still more intimate manner. --Earle.
   [1913 Webster]
 
      Those who have most distinguished themselves by railing
      at the sex, very often choose one of the most worthless
      for a companion and yokefellow.     --Addison.
   [1913 Webster]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top