ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฉลาดเฉลียว

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉลาดเฉลียว-, *ฉลาดเฉลียว*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉลาดเฉลียวว. มีปัญญาและไหวพริบดี, เฉลียวฉลาด ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
a young boy who is strong and bright... a boy filled with curiosity about life... a boy who isn't afraid to learn from his mistakes.เด็กชายผู้แข็งแกร่งและฉลาดเฉลียว เด็กชายที่ตั้งคำถามเรื่องชีวิต เด็กชายผู้ไม่กลัวที่จะ เรียนรู้จากความผิดพลาด Seven Years in Tibet (1997)
Are you familiar with an escort named Tara?ท่าทางคุณก็ฉลาดเฉลียว ไม่ทราบ เอ่อ... The Girlfriend Experience (2009)
He's not the sharpest tack, but he's a good man.เขาไม่ได้เป็น คนฉลาดเฉลียวอะไร แต่เขาก็เป็นคนดี Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
You is kind, you is smart you is important.หนูมีน้ำใจ ฉลาดเฉลียว... หนูเป็นคนสำคัญ The Help (2011)
- You is smart...- ฉลาดเฉลียว... The Help (2011)
You is kind, you is smart, you is important.หนูมีน้ำใจ ฉลาดเฉลียว หนูเป็นคนสำคัญ The Help (2011)
You is kind. You is smart.หนูมีน้ำใจ ฉลาดเฉลียว The Help (2011)
Handsome and smart. How confusing!ทั้งหล่อและฉลาดเฉลียว น่่าสับสนยิ่งนัก Mirror Mirror (2012)
Garcia's lair of knowledge and wisdom.การ์เซียผู้รอบรู้และฉลาดเฉลียวค่ะ True Genius (2012)
For your good service and ingenuity in uniting the Houses of Lannister and Tyrell,ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมและความฉลาดเฉลียว ที่เจ้าสมานตระกูลแลนนิสเตอร์กับไทเรล Valar Morghulis (2012)
Banking is mostly looking clever and wearing the right clothes, and we've managed the second part.นักการธนาคารส่วนใหญ่ดูฉลาดเฉลียว เพราะชุดที่เขาเลือกสวมใส่ และเรากำลังจัดการส่วนที่เหลืออยู่ Risk (2012)
Intelligence, planning.ความฉลาดเฉลียว มีการวางแผนเอาไว้ The Sign of Three (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top