ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เฉียบแหลม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เฉียบแหลม-, *เฉียบแหลม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉียบแหลม(adj) bright, See also: clever, smart, keen, shrewd, Syn. ปราดเปรื่อง, เฉลียวฉลาด, หัวไว, หลักแหลม, Example: งานวิจารณ์ของเขาแสดงถึงความคิดที่เฉียบแหลมมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฉียบแหลมก. ฉลาดหลักแหลม.
คม ๒เฉียบแหลม เช่น ปัญญาคม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subtileเฉียบแหลม [ มีความหมายเหมือนกับ subtle ๓ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-A shrewd observation -Thank you, Your Excellency- observation เฉียบแหลม-ซึ่งแสดงความขอบคุณ, คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You have a good eye, my man.คุณมีสายตาที่เฉียบแหลม The Blues Brothers (1980)
Convicted of armed robbery, CharIene is considered cunning and dangerous.ความผิดฐานใช้อาวุธปล้น ชาลีนเป็นคนเฉียบแหลมและเป็นภัย Bringing Down the House (2003)
With your exquisite taste, your subtle understanding of allegory and allusion...ในงานศิลปะที่ล้ำค่า แสดงให้ผู้อื่นเห็นรสนิยมเฉียบแหลมของท่าน Girl with a Pearl Earring (2003)
The FBI, in their infinite wisdom, now agrees that Winston brenner may have faked his own death back in 1995.FBI พวกเขาทำงานอย่างฉลาดเฉียบแหลม ตอนนี้พวกเขาเห็นด้วยว่าวินสตัน เบรนเนอร์ อาจะหลอกว่าเสียชีวิตในปี1995 Mr. Monk and the Blackout (2004)
With interchange other to improvement health body, wisdom mindด้วยการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน จะทำให้เกิดการพัฒนา ร่างกายที่แข็งแกร่ง , การติดสินใจอันเฉียบแหลม Fearless (2006)
You have a wonderful eye.นายมีสายตาที่เฉียบแหลมออก The Last King of Scotland (2006)
You're so sharp. How did you see it?นายนี่เฉียบแหลมจริงๆ.นายรู้ได้ยังไง? Death Note: The Last Name (2006)
I like that Ki-baek has initiative and is sharp.ผมก็ชอบ กี-แพก เหมือนกัน เขาเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ และเฉียบแหลม Unstoppable Marriage (2007)
You really do have a vivid imagination, don't you Dukeแกช่างจินตนาการ ได้เฉียบแหลมจริง ๆ ใช่มั้ย ดู๊ค Bobby Z (2007)
- We had a lot ofbright ideas back then.-เบื้องหลังพวกเรามีความคิดเฉียบแหลมมากมาย Pilot (2008)
Ingenious.เฉียบแหลมมาก Sherlock Holmes (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียบแหลม[chīeplaēm] (adj) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute  FR: subtil ; sagace

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bright(adj) เฉียบแหลม, See also: หลักแหลม, หัวไว, เร็ว, Syn. brilliant, smart, Ant. dull
luminous(adj) หลักแหลม, See also: เฉียบแหลม, ฉลาดมาก, Syn. bright, intelligent, Ant. stupid
penny-wise(adj) เฉียบแหลม, See also: ฉลาด, Syn. money-concious
piercing(adj) เฉียบแหลม (สายตา, ปัญญา ฯลฯ), See also: ซึ่งเข้าใจได้เร็ว, ซึ่งรับรู้ได้เร็ว, Syn. acute, perceptive
politic(adj) ซึ่งมีไหวพริบ, See also: เฉียบแหลม, ปราดเปรื่อง, สุขุม, Syn. crafty, diplomatic, shrewd
ready(adj) ฉลาด, See also: เฉียบแหลม, Syn. clever, intelligent, keen
sagacious(adj) เฉียบแหลม, See also: มีไหวพริบปฏิภาณ, เฉลียวฉลาดและตัดสินใจได้ดี
sharp(adj) ฉลาด, See also: เฉียบแหลม, Syn. clever, bright
sharp-witted(adj) ปัญญาไว, See also: เฉียบแหลม, ฉลาด, หัวไว, Syn. bright, clever, smart, Ant. dull, stupid
subtle(adj) เฉียบแหลม, See also: ฉลาด, หลักแหลม, Syn. clever, intelligent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acumen(อะคู' เมน) n. ความมีไหวพริบเฉียบแหลม. -acuminuous adj., Syn. keenness
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม, รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี, ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense, Ant. dull, mild
blunt(บลันทฺ) { blunted, blunting, blunts } adj. ทื่อ, ทู่, ไม่คม, ไม่ว่องไว, อึดอาด, เถรตรงเกินไป, ไม่เฉียบแหลม, ขวานผ่าซาก vt. ทำให้ทู่ทำให้ไม่คม, สกัด, บรรเทา, ลดลง, ทำลาย -n. อาวุธที่ทู่, เงินสด
epigramn. คำพูดที่เฉียบแหลม, บทกวีสั้นกะทัดรัดและเฉียบแหลม
knowing(โน'อิง) adj. รู้ดี, หลักแหลม, เฉียบแหลม, เฉลียวฉลาด, รอบรู้, หูไว, ตาไว, มีสติ, ตั้งใจ, See also: knowingly adv. ดูknowing know-nothing n., Syn. perceptive, astute
nimble(นิม'เบิล) adj. ว่องไว, แคล่วคล่อง, เฉียบแหลม, ฉลาด., See also: nimbleness n. nimbly adv., Syn. lively
penetration(เพนนิเทร'เชิน) n. การผ่านทะลุ, การซึมแทรก, การซึมผ่าน, ความหลักแหลม, ความเฉียบแหลม, Syn. ingress, entrace
perspicacious(เพอสพะเค'เชิส) adj. สายตาแหลม, ปัญญาเฉียบแหลม, See also: perspicaciousness n.
perspicacity(เพอสพิแคส'ซิที) n. การมีสายตาแหลม, ความเฉียบแหลมของปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, Syn. discernment
piercing(เพียส'ซิง) adj. ดัง, โหยหวน, หนาวจัด, ขมจัด, มีรสจัด, ตระหนัก, เสียดสี, คมกริบ, เจ็บแสบ, เฉียบแหลม, ซึ่งมองทะลุปรุโปร่ง., See also: piercingness n., Syn. loud

English-Thai: Nontri Dictionary
acuity(n) ความหลักแหลม, ความเฉียบแหลม, ความชัดเจน, ความรุนแรง
acumen(n) ความมีไหวพริบ, ความเฉียบแหลม
acute(adj) เก่ง, เฉียบแหลม, มีไหวพริบ, สาหัส, รุนแรง, ฉับพลัน
acuteness(n) ความเฉียบแหลม, ความเก่ง, ความมีไหวพริบ
nimble(adj) ว่องไว, แคล่วคล่อง, เฉียบแหลม, ฉลาด
nimbly(adv) อย่างว่องไว, อย่างแคล่วคล่อง, อย่างฉลาด, อย่างเฉียบแหลม
perspicacious(adj) ฉลาด, ปัญญาแหลม, เฉียบแหลม, ปัญญาไว
perspicacity(n) ความฉลาด, ความเฉียบแหลม, การมีปัญญาแหลม
politic(adj) รอบคอบ, ฉลาด, ปราดเปรื่อง, เฉียบแหลม, มีไหวพริบ
repartee(n) คำตอบที่เฉียบแหลม

German-Thai: Longdo Dictionary
Weisheit(n) |die, pl. Weisheiten| สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, ความรอบรู้เฉียบแหลม

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top