ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มโหฬาร

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มโหฬาร-, *มโหฬาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มโหฬาร[ADV] grandly, See also: greatly, elegantly, Syn. ใหญ่โต, โอฬาร, Example: จีนจัดเอเชี่ยนเกมส์ได้อย่างมโหฬารตระการตาผู้ชมทั่วโลก, Thai definition: อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา
มโหฬาร[ADJ] vast, See also: grand, spacious, magnificent, enormous, gigantic, great, huge, immense, Syn. ใหญ่โต, โอ่โถง, มหึมา, โอฬาร, Example: คนรวยบางคนมีความทุกข์ในคฤหาสน์อันมโหฬารของเขา, Thai definition: ที่มีความยิ่งใหญโอ่โถง, ที่กว้างใหญ่ไพศาล
มโหฬาร[V] be huge, See also: be vast, be spacious, be magnificent, be enormous, be gigantic, be great, be huge, be imme, Syn. ใหญ่โต, โอ่โถง, มหึมา, โอฬาร, Example: หอประชุมใหม่มโหฬารน่าดูน่าชมมาก, Thai definition: มีความยิ่งใหญโอ่โถง, กว้างใหญ่ไพศาล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มโหฬาร(-ลาน) ว. ยิ่งใหญ่, กว้างใหญ่, เช่น ใหญ่โตมโหฬาร.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Huge! You'll see.ใหญ่โตมโหฬาร คุณจะเห็น The Blues Brothers (1980)
Chopper was my first lesson in the vast difference between myth and reality.ช็อปเปอร์เป็นบทเรียนแรกของผมในความแตกต่าง อย่างมโหฬารของเรื่องเล่ากับเรื่องจริง Stand by Me (1986)
One night, the townspeople saw something moving in here... something enormous, with arms like snakes.คืนนึงชาวบ้านเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวในนี้ สิ่งที่ยิ่งใหญ่มโหฬาร มีแขนยาวเหมือนงู In the Mouth of Madness (1994)
It was a big fucking windowใหญ่โตมโหฬาร The Legend of 1900 (1998)
- Swollen. Turgid. - Tumescent?บวมโต ใหญ่ มโหฬาร10 Things I Hate About You (1999)
Like you've never sneaked a peek at him in his underwear? I bet he's got a big dick.เธอไม่เคยแอบดูใต้กางเกงในเขาเหรอ ไอ้นั่นเขาต้องมโหฬารแน่ๆ American Beauty (1999)
Either this is one of the most elaborate hoaxes ever created, or basically... it's for real.ถ้ามันเป็นการลวง คงเป็นการลวงครั้งมโหฬาร หรือไม่เช่นนั้น Signs (2002)
And a whole lot of Necro firepower.-พร้อมอำนาจทำลายล้างมโหฬาร The Chronicles of Riddick (2004)
Once upon a time, in a huge, vast country, there was a princess who was very, very beautifulกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว,ในเมืองใหญ่โต.. มโหฬาร เมืองหนึ่ง ที่นั่นมีเจ้าหญิงที่แสนสวย สวยมากๆ Windstruck (2004)
[Gasping]มีอยู่อย่างเดียวที่มโหฬาร พอจะทิ้งรอยเท้าขนาดนี้ได้ King Kong (2005)
- We'll make sacrifices. - Huge sacrifices.เราควรจะเสียสละ / มโหฬารเลยละ The Amityville Horror (2005)
I'm talking, you know, an obscene, enormous, like, 35-pound turkey with breasts the size of Jayne Mansfield's.ฉันกำลังพูดถึงไก่งวงมโหฬารขนาด 35 ปอนด์ หน้าอกขนาดเจนแมนสฟีลด์ พอนึกออกนะ Rescue Dawn (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มโหฬาร[adj.] (mahōlān) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn   FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
มโหฬาร[adv.] (mahōlān) EN: grandly ; greatly ; elegantly ; ceremoniously   FR: solennellement ; cérémonieusement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gargantuan[ADJ] มโหฬาร, See also: มหึมา, ใหญ่โต, Syn. enormous, huge, immense, Ant. tiny, small
immense[ADJ] มโหฬาร, See also: กว้างใหญ่, ใหญ่โต, มหึมา, มากมาย, Syn. colossal, enormous, gigantic
royal[ADJ] ใหญ่โต, See also: มโหฬาร, Syn. grand, magnificent
stupendous[ADJ] ใหญ่โต, See also: มโหฬาร, มหาศาล, มหึมา, Syn. large, immense, great
vast[ADJ] ใหญ่โต, See also: มโหฬาร, กว้างใหญ่, Syn. big, boundless, enormous, huge, Ant. little, small, tiny

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immense(อิเมนซฺ') adj. ใหญ่มาก,มหึมา,มโหฬาร,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่มีขอบเขต,เหลือคณานับ,ดีมาก,เลิศ,ยอดเยี่ยม., See also: immensely adv. immenseness n., Syn. huge,vast ###A. small,little
immensity(อิเมน'ซิที) n. ความกว้างขวาง,ความใหญ่โต,ความมโหฬาร,ความไม่มีขอบเขต, Syn. hugeness
monster(มอน'สเทอะ) n. อสุรกาย,สัตว์ประหลาด,สัตว์ประหลาดในนิยาย,สัตว์ที่น่าเกลียดน่ากลัว,สัตว์หรือพืชที่มีรูปร่างผิดธรรมชาติมาก,ผู้ทำความทารุณโหดร้ายเป็นที่น่ากลัว. adj. ใหญ่โตมาก,มโหฬาร., Syn. monstrosity
prodigy(พรอด'ดิจี) n. อัจฉริยบุคคล,ผู้มีความสามารถพิเศษ,สิ่งมหัศจรรย์,สิ่งแปลกประหลาด,สิ่งผิดปกติ,สิ่งที่ใหญ่โตมโหฬาร,สิ่งที่เป็นลาง, Syn. marvel
royal(รอย'เอิล) adj. เกี่ยวกับ (กษัตริย์,ราชินี,ราชนิกูล,ราชสำนัก) ,ราช,หลวง,ใหญ่,มโหฬาร,เกี่ยวกับเจ้า,ดีเลิศ,เยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,ในเรือของเสาเอก, See also: royally adv., Syn. regal,kingly,imperial,majestic
voluminous(วะลิว'มิเนิส) adj. มากมาย,มโหฬาร,เล่นตัว,เรื่องยาว,พูดเสียยืดยาว,พันหลายรอบ, See also: voluminousness n., Syn. prolific,abundant,lavish ###A. deficient

English-Thai: Nontri Dictionary
enormous(adj) ใหญ่โต,มโหฬาร,มหึมา,ร้ายกาจ,เลวร้าย,ชั่วร้าย
gigantic(adj) ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ,มหึมา,มโหฬาร
immense(adj) มหึมา,ใหญ่โตมโหฬาร,กว้างขวาง,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ
immensity(n) ความมหึมา,ความใหญ่โตมโหฬาร,ความกว้างขวาง
prodigious(adj) มหัศจรรย์,มโหฬาร,ใหญ่โต,มหันต์,มหาศาล
royally(adv) อย่างเจ้า,อย่างกษัตริย์,อย่างมโหฬาร,อย่างดีเลิศ
sumptuous(adj) มากมาย,มโหฬาร,หรูหรา,โอ่อ่า,ฟุ่มเฟือย
voluminous(adj) ใหญ่โต,มโหฬาร,มากมาย,ยืดยาว

German-Thai: Longdo Dictionary
riesig(adj) ใหญ่โต มโหฬาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top