ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be keen

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be keen-, *be keen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I know you must be keen to return to your families, so we will make preparations for the signing ceremony immediately.และข้ารู้ว่าทุกท่านก็คงอยากจะกลับไปหาครอบครัวแล้ว Sweet Dreams (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหลม(v) be sharp, See also: be keen, Ant. ทู่, ทื่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โปรด[prōt] (v) EN: like ; favour ; be fond of ; be keen on  FR: plaire ; affectionner ; agréer (litt.)
รัก[rak] (v) EN: love ; be fond of ; be keen on ; cherish ; adore  FR: aimer ; être amoureux (de) ; adorer ; chérir
ไหวพริบดี[waiphrip dī] (v) EN: be sharp ; be witty ; be clever ; be sagacious ; be keen ; be smart  FR: faire preuve de sagacité

Japanese-English: EDICT Dictionary
冴え返る;冴返る(io)[さえかえる, saekaeru] (v5r, vi) (1) to be very clear; (2) to be keenly cold; to be cold and clear [Add to Longdo]
切れる[きれる, kireru] (v1, vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf, v1) (16) to be able to do completely; (P) [Add to Longdo]
頭が切れる[あたまがきれる, atamagakireru] (exp, v1) to be sharp; to be keen; to be on the ball; to have a mind like a steel trap [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top