ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be considerate

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be considerate-, *be considerate*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, and we always vote before we ask someone to eat lunch with us because you have to be considerate of the rest of the group.โอ้ ! แล้วเราก็จะต้องตกลงกันทุกครั้ง ถ้าจะเชิญใครมาทานข้าวเที่ยงกับเรา เพราะเราต้องใส่ใจกับคนในกลุ่ม Mean Girls (2004)
YOU'RE TRYING TO BE CONSIDERATE OF YOUR HUSBAND'S FEELINGS.เธอกำลังพยายามที่จะพิจารณาความรู้สึกของสามีของเธอ If There's Anything I Can't Stand (2007)
I told you to be considerate of your sister.ผมชอบซีรี่ส์เรื่องนั้น Harold (2008)
We got to be considerate of the neighbors, okay?เราต้องเห็นใจเพื่อนบ้านด้วย, โอเค? Chuck Versus the Cougars (2008)
That's because it is a Japanese virtue to be considerate and respectful.นั่นก็เพราะคนญี่ปุ่นคิดถึงสิทธิและความต้องการของผู้อื่นมากกว่าของตนไงล่ะ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
I am trying my best to be considerate towards you.ฉันจะพยายามทำส่วนของฉันให้ดีที่สุดที่จะมีน้ำใจต่อคุณ Episode #1.3 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be considerateOne should be considerate about things and considerate of people.
be considerateWe should be considerate to the old.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไว้หน้า[V] save someone's face, See also: be considerate of someone's dignity, Ant. หักหน้า, Example: ใครทำผิดให้ลากตัวออกมาทั้งหมด อย่าเว้น อย่าไว้หน้า, Thai definition: เห็นแก่หน้า, ไม่หักหน้า, ไม่ลบหลู่
เกรงใจ[V] be (too) courteous, See also: be considerate, be afraid of offending, look up with great respect, Syn. เกรงอกเกรงใจ, Example: เขายังย้ำเกี่ยวกับเรื่องการเป็นพรรคทหารอย่างไม่เกรงใจอีกว่าทหารมักจะทำอะไรโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล, Thai definition: ไม่อยากจะให้ผู้อื่นรู้สึกลำบากเดือดร้อนรำคาญใจ
มีน้ำใจ[V] have the will, See also: be considerate, be thoughtful, be willing to, be benevolent, be kind-hearted, Syn. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Ant. แล้งน้ำใจ, Example: เขามีน้ำใจช่วยเหลือฉันมาตลอด จนฉันรู้สึกเกรงใจ
มีแก่ใจ[V] have the will, See also: be considerate, be thoughtful, be willing to, be benevolent, be kind-hearted, Syn. มีน้ำใจ, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจดี, Ant. แล้งน้ำใจ, Example: โรงเรียนนั้นมีแก่ใจออกปากให้ยืมเต็นท์, Thai definition: มีใจชอบช่วยผู้อื่น
มีแก่ใจ[V] have the will, See also: be considerate, be thoughtful, be willing to, be benevolent, be kind-hearted, Syn. มีน้ำใจ, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจดี, Ant. แล้งน้ำใจ, Example: โรงเรียนนั้นมีแก่ใจออกปากให้ยืมเต็นท์, Thai definition: มีใจชอบช่วยผู้อื่น
เอาใจเขามาใส่ใจเรา[V] be considerate, See also: be thoughtful, Example: ผู้ปกครองควรสั่งสอนให้เด็กเอาใจเขามาใส่ใจเรา และไม่ควรทำร้ายผู้อื่น, Thai definition: นึกถึงความรู้สึกของผู้อื่นเมื่อเราจะทำอะไรกับเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกรงใจ [X] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; give high priority to how another person feels/thinks about sth   FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
ถนอมน้ำใจ[v. exp.] (thanøm nāmjai) EN: keep the goodwill of ; refrain from hurting ; be considerate   
ทะนุบำรุง[v.] (thanubamrung) EN: foster ; cherish ; nurture ; be considerate of   FR: pourvoir ; subvenir
ไว้หน้า[v.] (wainā) EN: save s.o.'s face ; be considerate of s.o.'s dignity ; spare another's feelings ; spare another's reputation ; save s.o. from embarrassment ; refrain from embarrassing s.o.   FR: respecter l'amour-propre
ยั้งคิด[v.] (yangkhit) EN: be discreet ; be cautious ; be prudent ; be circumspect ; be careful ; be considerate   

Japanese-English: EDICT Dictionary
思いやる(P);思い遣る[おもいやる, omoiyaru] (v5r) (See 思いやり) to be considerate; to sympathize with; to sympathise with; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top