ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be wide

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be wide-, *be wide*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- A what? - Awake. The patient's gonna be wide awake while we operate on his heart.คนไข้จะตื่นรู้ตัวดีขณะเราผ่าตัดหัวใจของเขา Kung Fu Fighting (2007)
they'd be wide awake, but unable to move.ทำไ้ด้แต่ขยับตา, แต่ขยับตัวไม่ได้. The Same Old Story (2008)
If I ever kill you, your eyes will be wide open.หากข้าคิดฆ่าเจ้า ดวงตาเจ้าจะเบิกกว้างอยู่แน่นอน Mother's Mercy (2015)
You'll be exposing your mind to whoever hacked her. You'll be wide open.คุณจะเปิดสมองให้กับคนที่แฮ็กเธอ เหมือนคุณถูกผ่าชำแหละ Ghost in the Shell (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพร่หลาย(v) be widespread, See also: be well-known, prevail, be prevalent, Syn. แพร่สะพัด, สะพัด, แพร่ขยาย, Example: สูตรยาใหม่นี้ได้แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วในหมู่ผู้ป่วย, Thai Definition: กระจายออกไปอย่างทั่วถึง
ไพศาล(v) be vast, See also: be wide, be extensive, be great, be expansive, be large, Syn. กว้างใหญ่, มโหฬาร, มหึมา, กว้างใหญ่ไพศาล, Example: มหาสมุทรสีครามสุดไพศาลเหลือคณานับยิ่ง, Thai Definition: มีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต
มีเสียง(v) rumour, See also: be widely spoken, bruit, gossip, tattle, Syn. เล่าลือ, Example: ต่อไปนี้จะไม่มีข่าวคราวการต่อสู้ ไม่มีเสียงถึงความตายอีกแล้ว
ละบือ(v) be widely known, See also: spread, become well known, be rumoured, Syn. ลือเลื่อง, ระบือ, ลือ, ฟุ้งเฟื่อง, Example: ความประพฤติไม่ดีของนิกรได้ละบือไปทั่ววงการสื่อมวลชน
เวิ้งว้าง(v) be vast, See also: be wide, be open, be immense, be extensive, Example: แม่น้ำยามค่ำดูเวิ้งว้างทำให้ความคิดถึงชายผู้เป็นที่รักเพิ่มมากขึ้น, Thai Definition: โล่งกว้างทำให้ว้าเหว่ใจ
หูตาสว่าง(v) be well-informed, See also: be wide-awake, become enlightened, Syn. ตาสว่าง, Example: การอภิปรายครั้งนี้คงจะทำให้คนไทยหูตาสว่างขึ้นมากทีเดียว, Thai Definition: รู้เหตุการณ์ดีขึ้น, เข้าใจชัดแจ้งแจ่มแจ้ง
กว้างใหญ่(v) be roomy, See also: be wide, be spacious, Syn. กว้าง, กว้างขวาง, Ant. คับแคบ, Example: เราสามารถสำรวจได้เท่านี้เอง เพราะพื้นที่มันกว้างใหญ่มาก ไม่สามารถสำรวจได้หมด
กว้าง(v) be wide, See also: be broad, be vast, Syn. กว้างขวาง, Ant. แคบ, คับแคบ, Example: ถนนในหมู่บ้านกว้างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกลื่อน[kleūoen] (v) EN: be scattered ; be widespread  FR: joncher ; parsemer ; s'éparpiller
เล่าลือ[laoleū] (v) EN: rumor ; be rumored ; be widely spoken
แพร่หลาย[phraēlāi] (v) EN: be widespread ; be well-known ; prevail ; be prevalent
เปิดกว้างอยู่[poēt kwāng yū] (v, exp) EN: be wide open  FR: être grand ouvert
ระวังตัว[rawang tūa] (v) EN: be alert ; be watchful ; be vigilant ; be on one's guard ; be wide-awake ; be on the lookout  FR: se méfier ; se défier
เวิ้งว้าง[woēngwāng] (v) EN: be vast ; be wide ; be open ; be immense ; be extensive

Japanese-English: EDICT Dictionary
音に聞く[おとにきく, otonikiku] (exp, v5k) to be widely known; to be famous [Add to Longdo]
開かる[はだかる, hadakaru] (v5r, vi) (1) (uk) to be separated; to be exposed; to be wide open; (2) (See 立ちはだかる) to stand with one's limbs apart (blocking the way) [Add to Longdo]
眼が冴える;目が冴える[めがさえる, megasaeru] (exp, v1) to be wide-awake; to be wakeful; to be unable to sleep [Add to Longdo]
見出す(P);見いだす;見出だす;見い出す(io)[みいだす(P);みだす(見出す), miidasu (P); midasu ( midasu )] (v5s, vt) (1) to find out; to discover; to notice; to detect; (2) to select; to pick out; (3) to look out (from the inside); (4) to be wide-eyed (in surprise, anger, etc.); (P) [Add to Longdo]
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1, vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P) [Add to Longdo]
名をはせる;名を馳せる[なをはせる, nawohaseru] (exp, v1) (See 馳せる・3) to win fame; to be widely-known; to be well known; to make a name for oneself [Add to Longdo]
目を見張る;目をみはる[めをみはる, mewomiharu] (exp, v5r) to be wide-eyed (in surprise); to open one's eyes wide (in wonder); to be amazed (at, by) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top