ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บังคับใจ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บังคับใจ-, *บังคับใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บังคับใจ[V] force, See also: constrain, oblige, control one's mind, Syn. ห้ามใจ, ข่มใจ, อดกลั้น, Example: เด็กสาวพยายามบังคับใจตนเองไม่ให้หลงมัวเมาไปกับสิ่งรอบตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บังคับใจก. ห้ามใจ, ข่มใจ, อดกลั้น
บังคับใจใช้อำนาจบังคับให้เขาต้องฝืนใจทำ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stop enabling him. It's not the abortion, it's what she did after.เขาบังคับใจตัวเอง Alone (2007)
Take it if you want to.ไม่บังคับใจกัน Invictus (2009)
So is abstinence.นี่คือการบังคับใจตนเองหรอ Chuck Versus the Beefcake (2009)
But, I mean, what do you do, preach abstinence?หมายถึง คุณรู้อะไรบ้างมั้ย ในเรื่องการบังคับใจตนเอง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
This is your professional advice, Doctor, just denial?นี่คือคำแนะนำแบบมืออาชีพเหรอ คุณหมอ แค่บังคับใจตัวเองเหรอ Pilot (2011)
Have any idea what kind of self-control it takes not to kill you both right now?รู้อะไรไหมว่า ผมต้องบังคับใจตัวเองแค่ไหน ที่จะไม่ฆ่าคุณทั้งคู่เดี๋ยวนี้เลย? Pu'olo (2012)
- I can't make you do anything, Henry.- ฉันบังคับใจนายไม่ได้เฮนรี่ Incarnate (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคับใจ[v.] (bangkhapjai) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind   FR: se contrôler ; se maîtriser

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
denial(ดิไน'เอิล) n. การปฏิเสธ,การบอกปัด,การไม่ยอมรับ,การบังคับใจตัวเอง,การไม่ยอมตามใจตัวเอง
deny(ดิไน') {denied,denying,denies} vt. ปฎิเสธ,ไม่ยอมรับ,ไม่ตกลง,บังคับใจตัวเอง, Syn. dispute ###A. affirm
self-commandn. การบังคับใจตัวเอง,การควบคุมอารมณ์,การคุมสติ
self-disciplinen. การควบคุมตัวเอง,การบังคับใจตนเอง,การควบคุมอารมณ์ตัวเอง,การรักษาระเบียบวินัยของตัวเอง. -self-disciplined adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
continence(n) การรู้จักละเว้น,การบังคับใจตนเอง,ความไม่มักมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top