ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชาญฉลาด

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชาญฉลาด-, *ชาญฉลาด*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาญฉลาด(adv) cleverly, See also: smartly, sharply, wisely, prudently, intelligently, astutely, shrewdly, Syn. ฉลาด, หลักแหลม, เฉียบแหลม, Ant. โง่, Example: การกระทำของเขาครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างชาญฉลาด
ชาญฉลาด(v) be intelligent, See also: be wise, be clever, be smart, be sharp, be bright, Syn. ฉลาด, หลักแหลม, ฉลาดเฉลียว, Ant. โง่, Example: เด็กคนนี้ชาญฉลาดจึงเป็นที่โปรดปรานในหมู่ญาติพี่น้อง
ชาญฉลาด(adj) clever, See also: bright, smart, sharp, wise, prudent, intelligent, astute, shrewd, Syn. ฉลาด, หลักแหลม, หัวไว, หัวดี, Ant. โง่, Example: มันเป็นนกที่ชาญฉลาดบินได้รวดเร็วกว่านกตัวอื่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sit down. - What's he so wise about?- สิ่งที่เขาให้ความชาญฉลาดเกี่ยวกับ? 12 Angry Men (1957)
Use my teachings wisely.ใช้คำสอนของฉันอย่างชาญฉลาด Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
-Oh, wise Sultan. How may I serve you?โอ้ สุลต่านผู้ชาญฉลาด ข้าจะรับใช้ท่านอย่างไรดี Aladdin (1992)
No more spelling mistakes, a new, brilliant style...การสะกดคำไม่มีพลาด วิธีเขียนอันชาญฉลาด... Wild Reeds (1994)
Everything we did was part of the brilliant plan of James.ทุกๆอย่างเกิดขึ้นจากแผนการ อันชาญฉลาดของเจมส์ James and the Giant Peach (1996)
Why didn't you tell her about our brilliant plan?ทำไมนายไม่บอกเธอถึง แผนการอันชาญฉลาดของเรา? Anastasia (1997)
You'll be très jolie and so smartคุณช่างสวยและชาญฉลาด Anastasia (1997)
One, there's intelligent life but too far away to contact in your lifetime.และสองความน่าจะเป็น หนึ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาด แต่ไกลเกินไปที่จะติดต่อใน ชีวิตของคุณ Contact (1997)
Even the wisest cannot tell.แม้แต่ปราชญ์ผู้ชาญฉลาดก็มิอาจล่วงรู้ได้ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
That is one of my more brilliant ideas.จากความคิดอันชาญฉลาดของฉัน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
You will be taught to achieve insight... into the world around you... and to sharply question what you know.คุณจะถูกสอนให้คิดรอบคอบมากขึ้น เกี่ยวกับความเป็นไปรอบตัวคุณ และรู้จักตั้งคำถามอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้ Legally Blonde (2001)
On our very first day at Harvard... a very wise professor quoted Aristotle.ในวันแรกสุดที่ฮาวาร์ด อาจารย์ผู้ชาญฉลาดท่านหนึ่ง ได้ยกคำพูดของอริสโตเติลที่ว่า Legally Blonde (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adj) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning  FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adv) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly  FR: intelligemment ; ingénieusement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ingenious(adj) ชาญฉลาด, See also: มีความคิดสร้างสรรค์, เจ้าความคิด, หลักแหลม, เฉลียวฉลาด, Syn. clever, intelligent, bright, Ant. unimaginative, uncreative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mentor(เมน'เทอะ, -ทอร์) n. ที่ปรึกษาที่ชาญฉลาดและไว้ใจได้ menu (เมน'นู, เม'นู) n. รายชื่ออาหาร, รายการอาหาร, อาหารดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
astutely(adv) อย่างชาญฉลาด, อย่างเจ้าเล่ห์
sophism(n) การให้เหตุผลอย่างชาญฉลาด
sophist(n) ผู้ให้เหตุผลอย่างชาญฉลาด
sophistry(n) การให้เหตุผลอย่างชาญฉลาด

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top