ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ร้อนรุ่ม

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร้อนรุ่ม-, *ร้อนรุ่ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้อนรุ่ม[V] be restless, See also: be impatient, be ardent, Syn. กระวนกระวาย, ทุรนทุราย, กระสับกระส่าย, รุ่มร้อน, Example: แม้ว่าจะอยู่ภายใต้อารยธรรมตะวันตก แต่ภายในจิตใจของเรากลับยิ่งร้อนรุ่มเรียกร้องความเป็นไทยมากขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร้อนรุ่มก. กลัดกลุ้มด้วยร้อนใจ, รุ่มร้อน ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"... set men on fire. I have this power.♪ ทำเอาหนุ่ม ๆ ร้อนรุ่ม ♪ ♪ ฉันเจนจัดเอาการ ♪ Blazing Saddles (1974)
That's why I'm full of hot air.ถึงว่าทำไมฉันถึงได้ร้อนรุ่มนัก. Visitor Q (2001)
You turn me on!ฉันร้อนรุ่มไปหมดแล้ว Art of Seduction (2005)
Now, we will block the Persian coastal assault by rebuilding the great Phocian Wall.สืบจากนี้ เราก็จะบีบให้ พวกมันเข้าสู่ช่องเขา ที่เรียกว่าประตูร้อนรุ่ม 300 (2006)
Where will you go?ทวารร้อนรุ่ม 300 (2006)
Not these Immortals.เรายาตราสู่ทวารร้อนรุ่ม 300 (2006)
Our arrows will blot out the sun.กำแพงเสร็จแล้ว ทำหน้าที่บีบ เพอร์เชินเข้าสู่ทวารร้อนรุ่ม 300 (2006)
Even the king allows himself to hope for more than glory.เราทำได้ เราครองทวารร้อนรุ่มไว้ได้ 300 (2006)
- This battle is over, Leonidas.ทวารร้อนรุ่มจักสลาย 300 (2006)
Whoa! I had second-degree burns on my johnson. I kid you not.ว้าว ฉันรู้สึกร้อนรุ่มเลยหล่ะ ไม่ได้ล้อเล่นนะ Little Miss Sunshine (2006)
"Oh my restless heart"โอ้ ใจที่ร้อนรุ่มของฉัน Namastey London (2007)
"Oh my restless heart"โอ้ ใจที่ร้อนรุ่มของฉัน Namastey London (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feverish[ADJ] ตื่นเต้น, See also: ร้อนรุ่ม, กระสับกระส่าย, Syn. hectic, Ant. calm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afire(อะไฟ' เออะ) adj. ลุกเป็นไฟ,ไหม้, ร้อนรุ่ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top