ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

keep in

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keep in-, *keep in*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keep in(phrv) หดค้างไว้, See also: หดเข้าและกลั้นไว้, Syn. hold in, pull in, tuck in
keep in(phrv) ปล่อยทิ้งไว้, Syn. leave in
keep in(phrv) พยายามชิดด้านในของถนน
keep in(phrv) ถูกกักบริเวณเพื่อทำโทษ (หลังเลิกเรียน), Syn. keep behind, keep indoors, remain behind, remain in
keep in(phrv) ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึก, Syn. hold back, hold in, keep back
keep in(phrv) เผาไหม้ตลอดเวลา, Syn. be in, leave in, remain in
keep in(phrv) เก็บสำรองไว้, Syn. get in, have in
keep in(phrv) รักษาไว้ให้อยู่ในสภาพดี, Syn. maintain in
keep in(phrv) ยังคงรักษาไว้, Syn. maintain in
keep in(phrv) จัดเตรียมสิ่งจำเป็นไว้ให้, Syn. find in

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was inside. You were supposed to keep in touch with the band.คุณควรที่จะมีการติดต่อกับวง The Blues Brothers (1980)
You must keep in pretty good shape.คุณคงดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดี Field of Dreams (1989)
All right. And, Gerry, keep in touch.ขวาทั้งหมด และ Gerry, ให้ติดต่อ In the Name of the Father (1993)
How many times have I told you ? Your work certificate you keep in your pocket at all times.บอกให้เอาใบจ้างงานติดตัวไว้ Schindler's List (1993)
Your child doesn't need any additional burdens. Keep in mind, this child is still you.ลูกของคุณไม่ควรมาแบกรับภาระอะไรอีก แล้วก็จำไว้นะ, ลูกของคุณก็คือคุณนั่นแหละ Gattaca (1997)
So, you know, I hope we keep in touch, you know.คือว่า เราคงได้ติดต่อกันนะ Good Will Hunting (1997)
What do they keep in these things?พวกเขาใส่อะไรไว้ในนี้เนี่ย Resident Evil (2002)
I mean keep in mind there are things going on right in our backyards for god sake.ใครจะมานั่งคิดว่า เรื่องพวกนี้ เกิดขึ้นหลังบ้านเรา The Corporation (2003)
Keep in line.กรุณาอย่าผลัก เข้าเป็นแถว Resident Evil: Apocalypse (2004)
It was hard to keep in touch.มันยากที่จะถนอมกันไว้ Formula 17 (2004)
You know, to keep in line with the contract.นายก็รู้ ต้องรักษาสัญญา Full House (2004)
I'll keep in touch with these.ฉันจะสื่อสารด้วยสิ่งนี้ Zathura: A Space Adventure (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
keep inAn athlete must keep in good condition.
keep inAs scientists keep insisting, there is neither good nor bad in any scientific discovery.
keep inBe sure to keep in mind that you're supposed complete the work within a week.
keep inCall me every few days, and in that way we can keep in touch if something happens.
keep inDo you keep in contact with your high school classmates?
keep inEven if you go far away, let's keep in touch with each other over the phone.
keep inFrom now on, let's keep in touch.
keep inHomeroom teachers should make every effort to keep in touch with their students.
keep inI hope we will be able to keep in touch.
keep inI keep in touch with my parents by mail.
keep inI keep in touch with my parents in my hometown by phone.
keep inIn order to keep informed I try to read as much as possible.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก็บสำรอง(v) keep in reserve, See also: retain, Syn. เก็บ, สำรอง, เผื่อไว้, Example: ทุกครอบครัวควรเก็บสำรองเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน, Thai Definition: ให้มีเหลือไว้
อม(v) keep in the mouth, See also: suck, Ant. คาย, Example: การวัดไข้ทางปากใช้วิธีอมปรอทไว้ใต้ลิ้นประมาณ 2-3 นาที, Thai Definition: เอาสิ่งของใส่ปากแล้วหุบปากไว้ไม่กลืนลงไป
เผื่อขาดเผื่อเหลือ(v) keep in reserve, See also: keep as a spare, keep as an alternate, Syn. เผื่อเหลือ, เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด, Ant. พอดี, Example: แม่เตรียมเงินไว้อีก 1, 000 บาทเผื่อขาดเผื่อเหลือจะได้ไม่ลำบากนัก, Thai Definition: เตรียมไว้เผื่อขาดหรือไม่พอ
เผื่อขาดเผื่อเหลือ(v) keep in reserve, See also: keep as a spare, keep as an alternate, Syn. เผื่อเหลือ, เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด, Ant. พอดี, Example: แม่เตรียมเงินไว้อีก 1, 000 บาทเผื่อขาดเผื่อเหลือจะได้ไม่ลำบากนัก, Thai Definition: เตรียมไว้เผื่อขาดหรือไม่พอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดจำ[jotjam] (v) EN: remember ; bear in mind ; keep in mind ; recall  FR: retenir ; se souvenir ; mémoriser ; se rappeler
อม[om] (v) EN: keep in the mouth ; suck  FR: garder en bouche ; sucer
ไป ๆ มา ๆ[pai-pai mā-mā] (v, exp) EN: go from time to time ; keep in contact
เผื่อขาดเผื่อเหลือ[pheūa khāt pheūa leūa] (v, exp) EN: keep in reserve ; keep as a spare ; keep as an alternate
ติดต่อ[tittø] (v) EN: contact ; associate (with) ; communicate (with) ; get in touch with ; keep in touch with ; connect ; reach  FR: contacter ; prendre contact (avec) ; être en contact (avec) ; être en rapport (avec) ; se mettre en rapport (avec) ; atteindre ; relier ; connecter ; adjoindre

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chì, ㄔˋ, / ] keep in order; stern; to order; direct #28,447 [Add to Longdo]
保藏[bǎo cáng, ㄅㄠˇ ㄘㄤˊ,  ] keep in store; preserve #68,285 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kühl aufbewahren!Keep in cool place! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気に留める;気にとめる[きにとめる, kinitomeru] (exp, v1) to (keep in) mind; to give heed to; to pay attention to [Add to Longdo]
記憶にとどめる;記憶に留める[きおくにとどめる, kiokunitodomeru] (exp, v1) to remember; to keep in mind [Add to Longdo]
取って置く;取っておく[とっておく, totteoku] (v5k) to set aside; to keep in reserve; to hold on to [Add to Longdo]
心がける(P);心掛ける(P);心懸ける[こころがける, kokorogakeru] (v1, vt) to keep in mind; to bear in mind; to try; to aim to do; to endeavor; to endeavour; (P) [Add to Longdo]
体する[たいする, taisuru] (vs-s, vt) to keep in mind and do as one has been told; to learn and obey; to act in accordance; to comply [Add to Longdo]
調子を合わせる[ちょうしをあわせる, choushiwoawaseru] (exp, v1) (1) to harmonize with; to keep in tune with; (2) to go along with; to keep in step [Add to Longdo]
頭に入れる[あたまにいれる, atamaniireru] (exp, v1) to keep in mind [Add to Longdo]
念頭に置く;念頭におく[ねんとうにおく, nentounioku] (exp, v5k) to give thought to; to bear in mind; to keep in mind [Add to Longdo]
付いて行ける[ついていける, tsuiteikeru] (exp, v1) to follow; to keep in pace with; to understand [Add to Longdo]
銘記[めいき, meiki] (n, vs) keep in mind; take note of; remember; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  keep in
      v 1: cause to stay indoors

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top