ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มหึมา

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มหึมา-, *มหึมา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหึมา[ADJ] gigantic, See also: enormous, huge, immense, great, Syn. ใหญ่โต, ยิ่งใหญ่, มโหฬาร, ใหญ่โตมโหฬาร, Ant. กระจิดริด, เล็ก, Example: ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ำมันที่ทันสมัย ประกอบด้วยถังมหึมาและหอสูงจำนวนมาก เชื่อมถึงกันโดยท่อเหล็ก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มหึมาว. ใหญ่, โต, ใช้ว่า มหิมา ก็มี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Oh, shocking.โอ้ตกตะลึง มหึมา Help! (1965)
- Lost in the Monstrous Sea.หายไปในทะเลมหึมา Yellow Submarine (1968)
The difference between a boy and a girl is enormousความแตกต่างระหว่างเด็กผู้ชาย and a เด็กผู้หญิงมหึมา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He is enormously rich, very powerful, very cruelเขา Nvery อย่างมหึมามั่งมี,\ทรงพลัง, ทารุณมาก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The excavation is enormous.กระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณที่ใหญ่มหึมาIndiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
# Saw those huge paw prints #รอยเท้าใหญ่มหึมา An American Tail (1986)
And the gigantic stone statues built over centuries As a form of ancestor worship.และรูปสลักหินมหึมาที่สร้างมานับศตวรรษ เพื่อเป็นสิ่งสักการะแด่บรรพบุรุษ Rapa Nui (1994)
"choked with the gleaming white bones...ของซากเน่าเปื่อยขนาดมหึมา สำลักกระดูกสีขาวแวววาวมากมาย In the Mouth of Madness (1994)
And then he woke up and there was this big plant outside of his window, full of possibilities and stuff.พอตื่นขึ้นมา มันก็มีต้นไม้มหึมา อยู่นอกหน้าต่าง และมีความเป็นไปได้เต็มไปหมด The One with George Stephanopoulos (1994)
It's a fucken monstruo!มันใหญ่มหึมา ลูกกระสุนดูน่ากลัวชะมัด The Jackal (1997)
Millions of hands at work, billions of minds.มือคนเป็นล้านคนทำงาน ใจคนเป็นพันล้านใจ เครือข่ายมหึมา Pi (1998)
Millions of human hands at work, billions of minds. A vast network screaming with life.ใจคนเป็นพันล้านใจ เครือข่ายมหึมา แผดเสียงร้องก้องจากชีวิต Pi (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มหึมา[adj.] (maheumā) EN: gigantic ; enormous ; huge ; immense ; great ; tremendous   FR: immense ; gigantesque ; énorme

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astronomical[ADJ] มหึมา, See also: มหาศาล, ใหญ่โต, Syn. gigantic, enormous
colossal[ADJ] มหึมา, See also: ใหญ่โต, Syn. enormous, immense
gargantuan[ADJ] มโหฬาร, See also: มหึมา, ใหญ่โต, Syn. enormous, huge, immense, Ant. tiny, small
giant[ADJ] มหึมา, See also: ใหญ่ยักษ์, ใหญ่โตมาก, Syn. immense, massive, Ant. small, tiny
gigantic[ADJ] มหึมา, See also: ใหญ่โต, มโหฬาร, Syn. massive, immense, Ant. tiny, small
massive[ADJ] ใหญ่โต หนักและแข็งมาก, See also: มหึมา, มโหฬาร, ใหญ่มาก, ขนาดยักษ์, เขื่อง, Syn. huge, gigantic, immense, heavy, weighty, Ant. small, little, tiny
monster[ADJ] ใหญ่โตมาก, See also: มหึมา, มโหฬาร, Syn. huge, enormous, gigantic
prodigious[ADJ] มหึมา, See also: ใหญ่มาก, มโหฬาร, Syn. enormous, huge
seismic[ADJ] ใหญ่โต (คำไม่เป็นทางการ), See also: มหึมา, มโหฬาร, มาก, ยิ่งใหญ่, Syn. earthshaking, world-shaking

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astronomical(แอสโทรนอม'มิเคิล) adj. เกี่ยวกับดาราศาสตร์,มหาศาล,ใหญ่มาก,มหึมา., Syn. astronomic,gigantic
brobdingnagianadj. ใหญ่มาก,มหึมา
colossal(คะลอส'เซิล) adj. ใหญ่,มหึมา,มหาศาล
colossusn. สิ่งที่ใหญ่โต มหึมาหรือมีอำนาจมาก
decuman(เดค'คิวมัน) adj. ใหญ่,มหึมา,มหาศาล
enormity(อีนอร์'มิที) n. ความร้ายกาจ,ความชั่วร้าย,ความมหึมา,สิ่งชั่วร้าย., Syn. baseness
enormous(อีนอร์'เมิส) adj. มหึมา,ใหญ่โต,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย., See also: enormousness n. ดูenormous, Syn. immense
gargantuan(การ์แกน'ชวน) adj. ใหญ่มาก,มหึมา,มากมาย,มหันต์, Syn. big,huge
gigantic(ไจแกน'ทิค) adj. ใหญ่โตผิดปกติ,มหึมา,มหาศาล, See also: gigantically adv. giganticness n., Syn. huge,large
grand(แกรนดฺ) adj. ใหญ่โต,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,สำคัญมาก,ดีเยี่ยม,ผึ่งผาย,งดงาม,น่านับถือ,โอหัง,อวดดี,สมบูรณ์,ครอบคลุม. n. เปียนโนขนาดใหญ่,1000 ดอล-ลาร์., See also: grandly adv. grandness n., Syn. stately,main,excellent,good -A.

English-Thai: Nontri Dictionary
colossal(adj) ใหญ่,มหึมา,มหาศาล
enormity(n) ความใหญ่โต,ความมหึมา,ความเลวร้าย,ความร้ายกาจ
enormous(adj) ใหญ่โต,มโหฬาร,มหึมา,ร้ายกาจ,เลวร้าย,ชั่วร้าย
gigantic(adj) ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ,มหึมา,มโหฬาร
grand(adj) ใหญ่โต,ใหญ่หลวง,หรูหรา,สำคัญ,ยิ่งใหญ่,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม
huge(adj) ใหญ่โต,เบ้อเร่อ,มหึมา,มหาศาล
immense(adj) มหึมา,ใหญ่โตมโหฬาร,กว้างขวาง,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ
immensity(n) ความมหึมา,ความใหญ่โตมโหฬาร,ความกว้างขวาง
jumbo(adj) ขนาดจัมโบ้,ใหญ่,ใหญ่โต,มหึมา
large(adj) ใหญ่โต,มหึมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top