ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลักแหลม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลักแหลม-, *หลักแหลม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักแหลม(adj) brilliant, See also: sharp, keen, clever, shrewd, smart, astute, Syn. ฉลาด, คมคาย, เฉียบแหลม, Example: แนวความคิดในเรื่องภูมิภาคเป็นอุบายอันหลักแหลมมีประโยชน์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักแหลมว. คมคาย เช่น วาจาหลักแหลม, เฉียบแหลม เช่น ความคิดหลักแหลม, แหลมหลัก ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Under your inspired leadership, Illustra will reach new heights. So we--ภายใต้แผนการอันหลักแหลมของคุณ ห้างอิลลัสทราจะต้องก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุด, ดังนั้นเรา... Mannequin (1987)
Now, there's an intelligent response.ตอกกลับได้หลักแหลมมาก Field of Dreams (1989)
But getting away with it that was genius.แต่เอามันออกไป... ...มันหลักแหลม Basic Instinct (1992)
It requires craft, cunning, mischief.จุดประสงค์ของมันจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ความหลักแหลม และความซุกซน The Nightmare Before Christmas (1993)
Clever. It changes location every seven minutes.หลักแหลมจริงๆ มันเปลี่ยนที่ไปทุกๆ 7นาที Ghost in the Shell (1995)
What do we have to say to our brilliant designer, Yevgeny Nourish?นั้นเป็นสิ่งที่หลักแหลม นักออกแบบ เยฟจีนี เนอริช eXistenZ (1999)
A keen observation, darling.เป็นการสังเกตที่หลักแหลมมาก ลูกรัก Anna and the King (1999)
I know history has witnessed a long line of lunacy from your small island shores, but for a man of your apparent intelligence to relinquish from his emotional grasp that shimmering angel of sensual splendour...ผมรู้ว่าประวัติศาสตร์มีวิถีทางที่สามารถสืบทราบได้ จากเกาะเล็กๆ ที่คุณจากมา แต่สำหรับคนที่ฉลาดหลักแหลมที่สังเกตุได้ชัดเจนนั้น ได้ถูกปลดปล่อยจากเงื้อมมือแห่งอารมณ์ จากนางฟ้าที่ส่งแสงระยิบระยับ จากความงดงามที่รู้สึกได้ Hope Springs (2003)
I find your presence engaging and your conversation sparkling.ข้าประจักษ์ว่าองค์หญิงนั้นงดงามและสูงส่ง อีกทั้งยังมีคำพูดคำจาที่ฉลาดหลักแหลม Mulan 2: The Final War (2004)
I can be fun, if you want... pensive, uh, smart, uh, superstitious, brave.ผมสนุกสนานได้ / ถ้าคุณต้องการ... วิตกกังวล อ่า ฉลาดหลักแหลม อ่า นับถือโชคลาง / เข้มแข็ง The Notebook (2004)
Wow, that's just brilliant, doc.ว้าว นี่เป็นความคิดหลักแหลมมากนะ ด๊อกเตอร์ The Cave (2005)
You're a very clever boy.คุณเป็นคนที่หลักแหลมมาก Match Point (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลักแหลม[laklaēm] (adj) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; sagacious ; penetrating   FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; spirituel ; brillant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astute(adj) ฉลาด, See also: หลักแหลม, มีไหวพริบ, มีเล่ห์เหลี่ยม, Syn. cunning, crafty, shrewd
bright(adj) เฉียบแหลม, See also: หลักแหลม, หัวไว, เร็ว, Syn. brilliant, smart, Ant. dull
dexterous(adj) เฉลียวฉลาด, See also: หลักแหลม, Syn. adroit, Ant. maladroit
fly(adj) ฉลาด (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลักแหลม, มีไหวพริบ, Syn. clever, keen, ingenious, Ant. stupid, fool
keen(adj) หลักแหลม, See also: ฉลาด, มีไหวพริบ, เฉียบแหลม, Syn. acute, clever, Ant. dull, stupid, dense
luminous(adj) หลักแหลม, See also: เฉียบแหลม, ฉลาดมาก, Syn. bright, intelligent, Ant. stupid
savvy(adj) ฉลาด, See also: หลักแหลม, รอบรู้
shrewd(adj) หลักแหลม, See also: มีไหวพริบ, ฉลาดเฉลียว, Syn. astute, acute, sharp, keen
snell(adj) ฉลาด, See also: หลักแหลม, ปราดเปรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
acuity(อะคิว' อิที) n. ความหลักแหลม, ความคม, ความรุนแรง, ความคมกริบ, ความชัดเจน
aculeate(อะคิว' ลีเอท) adj. มีส่วนที่แหลม, มีเดือยหรือเล็บแหลม, มีหนาม, รุนแรง, ดุเดือด, หลักแหลม (pointed, stinging, aculeated)
bright(ไบรทฺ) adj. สว่าง, โชติช่วง, ใส, สดใส, แจ่มใส, ร่าเริง, ฉลาด, หลักแหลม, มีชีวิตชีวา, มีชื่อเสียงโด่งดัง., See also: brights n. ไฟหน้ารถที่ใช้ส่องให้สว่างจ้า, ความสว่างจ้า brightish adj. ดูbright
brilliance(บริล'เยินซฺ) n. ความสุกใสมาก, ความฉลาดมาก, ความหลักแหลมมาก, ความโชติช่วง, ความแวววาว, Syn. luster, radiance, genius, Ant. dullness
brilliant(บริล'เยินทฺ) adj. สุกใส, โชติช่วง, ฉลาดมาก, หลักแหลมมาก, แวววาว n. เพชรนิลจินดา, See also: brilliantness n. ดูbrilliant, Syn. glittering
calculatingadj. สามารถคำนวณได้, ฉลาด, หลักแหลม, วางแผนไว้อย่างเห็นแก่ตัว, Syn. shrewd
canny(แคน'นี) adj. ระมัดระวัง, ฉลาด, หลักแหลม, คล่องแคล่ว, ประหยัด, มัธยัสถ์, อ่อนโยน, สงบเงียบ, สบาย, น่ารัก, สวยงาม, See also: canniness n.
cracking(แครค'คิง) n. การแตก, การแตกแยก, รอยแตก adv. อย่างยิ่ง, อย่างผิดปกติ adj. ฉลาด, หลักแหลม -Id. (get cracking เริ่ม)
cunning(คัน'นิง) n. ความหลักแหลม, ความชำนาญ, ความประณีต, ความฉลาดแกมโกง, ความแคล่วคล่อง adj. หลักแหลม, ชำนาญ, มีฝีมือ, ประณีต, ฉลาดแกมโกง, แคล่วคล่อง, See also: cunningness n. ดูcunning, Syn. artifice

English-Thai: Nontri Dictionary
able(adj) สามารถ, เก่ง, หลักแหลม
acuity(n) ความหลักแหลม, ความเฉียบแหลม, ความชัดเจน, ความรุนแรง
bright(adv) สว่างไสว, แจ่มใส, แจ่มแจ้ง, สดใส, ร่าเริง, ฉลาด, หลักแหลม
brilliance(n) ความสุกใส, ความสามารถ, ความฉลาด, ความหลักแหลม
brilliancy(n) ความสุกใส, ความสามารถ, ความฉลาด, ความหลักแหลม
brilliant(adj) สุกใส, ฉลาด, หลักแหลม
canny(adj) ระมัดระวัง, หลักแหลม, ฉลาด
clever(adj) ฉลาด, หลักแหลม, ปราดเปรื่อง, เก่ง, ว่องไว
cleverness(n) ความฉลาด, ความหลักแหลม, ความปราดเปรื่อง, ความเก่ง
cunning(adj) มีไหวพริบ, หลักแหลม, ฉลาดแกมโกง, แคล่วคล่อง

German-Thai: Longdo Dictionary
raffiniert(adj) ฉลาดหลักแหลม มีไหวพริบ, See also: clever

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top