ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be vile

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be vile-, *be vile*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา be vile มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *be vile*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่อย[V] be mean, See also: be vile, be base, be wicked, be despicable, be contemptible, Syn. ชั่ว, เลว, ทราม, Example: เขาถือว่าเป็นตลกอัจฉริยะ แต่บางทีก็ค่อนข้างถ่อยไปนิดหนึ่ง
ชั่วช้า[V] be wicked, See also: be atrocious, be nefarious, be vicious, be vile, Syn. เลวทราม, ชั่วร้าย, ร้าย, ต่ำช้า, Ant. ดี, Example: หญิงโสเภณีเป็นหญิงที่โลกประณามว่าชั่วช้าสารเลวไม่น่าคบ
ระยำ[V] be bad, See also: be vile, be base, be mean, be wicked, be evil, be despicable, Syn. ชั่วช้า, ต่ำช้า, เลวทราม, Example: มันระยำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว หนังสือหนังหาไม่เคยสนใจเรียน, Notes: (ปาก)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top