ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีน้ำใจ

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีน้ำใจ-, *มีน้ำใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีน้ำใจ[ADJ] generous, See also: kind, lavish, liberal, bountiful, open-handed, Syn. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Ant. แล้งน้ำใจ, Example: แม้ดูภายนอกเขาจะเป็นคนดุ แต่จริงๆ แล้วเขาเป็นคนมีน้ำใจกับผู้อื่นเสมอ
มีน้ำใจ[V] have the will, See also: be considerate, be thoughtful, be willing to, be benevolent, be kind-hearted, Syn. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Ant. แล้งน้ำใจ, Example: เขามีน้ำใจช่วยเหลือฉันมาตลอด จนฉันรู้สึกเกรงใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's a charming suggestion, but I'm afraid I cling to the old motto,ช่างมีน้ำใจจริงครับ แต่ผมขอยึดคติเดิมที่ว่า Rebecca (1940)
You are the most gracious hostess.คุณเป็นเจ้าภาพมีน้ำใจมากที่สุด The Birdcage (1996)
On behalf of the brothers I thank you... for the generosity you showed Kaspar.ในนามของหลวงพี่ทุกองค์ เราขอขอบคุณ ที่คุณได้แสดงความมีน้ำใจต่อ แคสป้าร์ The Red Violin (1998)
-How thoughtful.-เธอช่างมีน้ำใจ Dark Harbor (1998)
All due to that "humane" teachingทั้งหมดเกิดจากการที่การเรียนการสอนแบบ "มีน้ำใจGTO (1999)
Am I really being set free?เพื่อตอบแทนความมีน้ำใจของคุณ ! Millennium Actress (2001)
Apparently people gave generously, so he collected a tidy sum.ในตอนนั้นเขาเป็นตัวแทนคน ออกไปเรี่ยไรเงินทั่ววอร์ซอว์ หลายคนเขาก็มีน้ำใจช่วยนะ The Pianist (2002)
We've raised you since you were a baby, given you the food off our table even let you have Dudley's second bedroom purely out of the goodness of our hearts.เราเลี้ยงแกมาตั้งแต่ยังแบเบาะ ให้ทานอาหารที่เหลือจากบนโต๊ะ กระทั่งยกห้องนอนที่สอง ของดัดลี่ย์ให้อย่างมีน้ำใจ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
So, Lord Kelvin, unsportsmanlike conduct, attempted murder, trading my arsenal for Buddhas.ลอร์ดเคลวิน ไม่มีน้ำใจนักกีฬาซะเลย พยายามฆ่าคน เอาอาวุธไปแลกพระพุทธรูป Around the World in 80 Days (2004)
I'll show you where to go. You're very, very helpful.- ขอบคุณ คุณช่างมีน้ำใจมาก I Heart Huckabees (2004)
You sure is mighty kind to us poor black folk.คุณช่างมีน้ำใจ กับคนดำน่าสงสารอย่างเรา Crash (2004)
We brought these to you out of pure team spiritเราอุตส่าห์มีน้ำใจเอามาให้ Swing Girls (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีน้ำใจ[adj.] (mī namjai) EN: generous ; kind ; lavish ; liberal ; bountiful ; open-handed   FR: généreux ; bon
มีน้ำใจนักกีฬา[n.] (mī namjai nakkīlā) EN: sportmanship   FR: sportivité [f] ; esprit sportif [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
good[ADJ] มีน้ำใจ, See also: ใจดี, Syn. considerate, generous
sportsmanlike[ADJ] มีน้ำใจนักกีฬา
sporty[ADJ] มีน้ำใจนักกีฬา, Syn. sporting
sweet[ADJ] ใจดี, See also: มีน้ำใจ, Syn. kind, generous, thoughful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
generous(เจน'นะเริส) adj. ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ใจดี,มากมาย,ไม่เห็นแก่ตัว,อุดมสมบูรณ์, (รส) เข้มข้น., Syn. munificent,liberal
gentle(เจน'เทิล) adj. ใจดี,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,มีสกุลสูง,เป็นผู้ดี,สุภาพ,อ่อนโยน,น่านับถือ,ว่าง่าย,นุ่มนวล,ละมุนละไม. vt. ทำให้เชื่อง,ทำให้สงบ,ทำให้อ่อนโยน,ตบเบา ๆ ,ลูบคลำ., See also: gentleness n. gently adv., Syn. bland,placid,s
great-heartedadj. ใจกว้าง,มีน้ำใจเลิศ,กล้าหาญ
obliging(อะไบล'จิง) adj. มีน้ำใจ,จำต้องปฏิบัติ,เต็มใจหรืออยากทำบุญคุณให้,กรุณา,อยากช่วยเหลือ,เป็นมิตร., See also: obligingly adv. obligingness n., Syn. kind
sporting(สพอร์ท'ทิง) adj. เกี่ยวกับการกีฬา,เกี่ยวกับการกรีฑา,ชอบกีฬา,ชอบการพนัน,คล้ายนักกีฬา,สนใจการกีฬา,ยุติธรรม,มีน้ำใจนักกีฬา,เปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิมของพ่อแม่, Syn. fair
sportsman(สพอร์ท'ซฺเมิน) n. นักกีฬา,คนที่ชอบกีฬา,คนที่มีน้ำใจนักกีฬา. pl. sportsmen, See also: sportsmanlike adj. sportsmanly adj.
sportsmanship(สพอร์ท'ซฺเมินชิพ) n. ลักษณะของนักกีฬา,ความเป็นนักกีฬา,การมีน้ำใจนักกีฬา
unselfish(อันเซล'ฟิ?) adj. ไม่เห็นแก่ตัว,มีน้ำใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่., See also: unselfishly adv. unselfishness n., Syn. liberal

English-Thai: Nontri Dictionary
bighearted(adj) ใจดี,ใจกว้าง,ใจกรุณา,มีน้ำใจ
BROAD-broad-minded(adj) ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,มีน้ำใจ
generosity(n) ความเอื้อเฟื้อ,ความเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความมีน้ำใจ,ความใจดี
generous(adj) เอื้อเฟื้อ,เผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ไม่เห็นแก่ตัว
GOOD-good-natured(adj) มีอัธยาศัยดี,ใจดี,มีเมตตา,กรุณา,มีน้ำใจ,อารมณ์ดี
gracious(adj) เมตตา,กรุณา,มีน้ำใจ,มีมารยาท,สุภาพ
hospitably(adv) อย่างต้อนรับขับสู้,อย่างมีน้ำใจ,อย่างมีมารยาท
hospitality(n) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,การต้อนรับขับสู้,ความมีน้ำใจ
humane(adj) มีเมตตากรุณา,มีน้ำใจ,มีมนุษยธรรม
mettle(n) ความมีน้ำใจ,น้ำใสใจคอ,ความกล้าหาญ

German-Thai: Longdo Dictionary
freundlich(adj) เป็นมิตร, เป็นกันเอง, มีน้ำใจ, See also: S. nett, A. unfreundlich,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top