ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่มีที่เปรียบ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่มีที่เปรียบ-, *ไม่มีที่เปรียบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่มีที่เปรียบ[ADV] be incomparable, See also: be without parallel, be matchless, be peerless, be beyond compare, Syn. หาที่เปรียบมิได้, Example: ความงามของนครวัดนั้นไม่มีที่เปรียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีที่เปรียบ[adj.] (mai mī thī prīep) EN: incomparable ; without parallel ; matchless ; peerless ; beyond compare   FR: incomparable ; sans comparaison

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
matchless(แมชฺ'ลิสฺ) adj. ไม่มีที่เปรียบเทียบ,ซึ่งติดไฟได้ โดยไม่ต้องใช้ไม้ขีดไฟ,ไม่ต้องใช้ไม้ขีดไฟ
nonpareil(นอนพะเรล') adj. ไม่มีที่เปรียบ,เลิศ. n. สิ่งที่ไม่มีอะไร
unmatchable(อันแมท'ชะเบิล) adj. ไม่มีที่เปรียบเทียบได้,เทียบไม่ติด,ไม่มีทางสู้ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
matchless(adj) ไม่มีที่เปรียบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top