Search result for

ไม่ดี

(64 entries)
(0.0067 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่ดี-, *ไม่ดี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ดี[V] be bad, See also: be poor, terrible, Syn. ไม่เข้าที, แย่, Example: เศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้จะลงทุนอะไรต้องคิดหนักหน่อย, Thai definition: ขาดคุณสมบัติที่ดี, ไม่เป็นไปในทางที่ต้องการหรือไม่น่าพอใจ
ไม่ดี[ADV] badly, See also: terribly, Syn. ไม่เข้าที, ไม่ใคร่ดี, Example: นางเอกใหม่แสดงได้ไม่ดีเท่าไหร่ดูแข็งๆ ไม่เป็นธรรมชาติ, Thai definition: อย่างไม่น่าพอใจ, อย่างขาดคุณสมบัติที่ดี
ไม่ดี[ADJ] bad, See also: evil, mean, Syn. แย่, Example: เขาเป็นคนไม่ดีอย่าไปสุงสิงกับเขามากนัก, Thai definition: ที่ไม่น่าพอใจ, ที่ขาดคุณสมบัติที่ดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสีย ๑ไม่ดี เช่น ราขึ้น ขนมปังจึงเสียหมดทั้งแถว เธอดัดผมบ่อยเกินไป ทำให้ผมเสีย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My whole life, I have been bending over backwards to protect your feelings.ทั้งชีวิตของฉัน ฉันต้องคอยหลบอยู่ข้างหลังตลอด เพื่อไม่ให้เธอรู้สึกไม่ดี The Serena Also Rises (2008)
If that's not enough, then there's something wrongถ้านั่นยังไม่ดีพอหละก็ พ่อคิดว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติ New Haven Can Wait (2008)
Ultimate goal. Chuck didn't hit on me onceเรื่องสนุกกว่า / ชัคไม่เห้นเคยทำอะไรไม่ดีกับชั้นเลย Chuck in Real Life (2008)
-I mean, it sounds awesome, but i -no, no, no. listen, sweetie,ฟังดูเหมือนจะดีนะ แต่ฉันไม่ดีกว่า - ฟังนะ เจนนี่ Pret-a-Poor-J (2008)
And which venue would you suggest, perhaps?และบางทีที่ที่ฉันแนะนำมันอาจจะไม่ดีใช่ไหม? There Might be Blood (2008)
You try that again, I'll be not so nice.นายพยายามทำแบบนี้อีกแล้ว ชั้นว่ามันไม่ดีเลย Odyssey (2008)
- Never better. - Ready to get back to work?ไม่ดีขึ้นเลย , พร้อมที่จะกลับไปทำงานรึยัง Odyssey (2008)
Unfortunately, no one who's ever gone in has ever come out.โชคไม่ดี ไม่มีใครไปที่นั้นแล้วรอดกลับมา Odyssey (2008)
Well, unfortunately, we've still got a minor problem out there.โชคไม่ดี เราจะเอาปัญหาเล็กน้อยออกจากที่นั้น Odyssey (2008)
You don't look well.คุณดูไม่ดีเลย Dead Space: Downfall (2008)
I can lie. I'm just not all that good at it.ฉันโกหกได้ ฉันแค่มองว่าการโกหกไม่ดี Not Cancer (2008)
Not much talent, either.ฝีมือไม่ดีมากนัก Adverse Events (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ดี[adj.] (mai dī) EN: bad ; poor ; terrible ; evil ; mean   FR: mauvais ; mesquin ; mal ; piètre (litt.)
ไม่ดี[adv.] (mai dī) EN: badly ; terribly   

English-Thai: Longdo Dictionary
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
slag off(vt slang) ด่าว่า, พูดในทางไม่ดี, [to slag someone off]
overrated(adj) ที่ถูกตีค่าสูงเกินจริง, ไม่เก่งจริง, ไม่ดีจริง เช่น It's completely overrated. The beach itself is a real disappointment. It has a rocky shelf and the water is murky at best.
rain check(n, idiom (สำนวน) ) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
after a fashion[IDM] ไม่ดีมาก, See also: ไม่ดีพอ
get off[PHRV] เริ่มต้นดี, See also: ไม่ดี
not all it is cracked up to be[IDM] ไม่ดีเท่ากับที่ควรจะเป็น (คำไม่เป็นทางการ)
not in the same league as[IDM] ไม่ดีเท่ากับ
not up to scratch[IDM] ไม่ดีพอ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่ถึงขนาด
not what it is cracked up to be[IDM] ไม่ดีเท่ากับที่ควรจะเป็น (คำไม่เป็นทางการ)
so-so[IDM] งั้นๆ, See also: ไม่ดีไม่เลว, พอไปได้
ill[ADV] ไม่ดี, See also: แย่, ไม่เหมาะสม, Syn. badly, inadequately, inappropriately, Ant. adequately, appropriately
illy[ADV] ไม่ดี, See also: ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร, Syn. badly, ill
inadequate[ADJ] ไม่พอเพียง, See also: ไม่ดีพอ, Syn. deficient, insufficient, Ant. adequate, sufficient

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adiaphorous(แอดดิแอฟ' ฟอรัส) adj. ไม่ดีและไม่ร้ายต่อ (doing neither good nor harm)
atrabilous(เอทระบิล'ลัส) adj. เศร้าหมอง, ระทมทุกข์, มีอารมณ์ไม่ดี., Syn. atrabiliar
bad-tempered(แบด'เทมเพิร์ดฺ) adj. อารมณ์ร้าย,อารมณ์ไม่ดี, Syn. irritable
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle
cheese(ชีซ) n. เนยแข็ง -hard cheese เคราะห์ร้าย,โชคไม่ดี
cul-de-sac(คัล'ดะแซค) n. ทางตัน,ตรอกตัน,การจนตรอก,ความลำบาก,โพรงหรือท่อที่ปลายต้น,สถานการณ์ที่ไม่ดีขึ้น, Syn. alley -pl. culs-de-sac
cull(คัล) {culled,culling,culls} vt.,n. (การ) เลือก,เลือกสรร,คัด,คัดเลือก,เก็บ,เด็ด,รวม,สิ่งที่เลือก,สิ่งที่คัดออกมา,ของที่ไม่ดีที่ถูกคัดออก, Syn. select,collect,pick
dirt linenn. เสื้อผ้าที่ใช้แล้ว,เรื่องไม่ดีภายในครอบครัว
disagreeable(ดิสอะกรี'อะเบิล) adj.,n. (สภาวะ) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ,ไม่ดี,มีอารมณ์ไม่ดี, See also: disagreeableness n. ดูdisagreeable disagreeability n. ดูdisagreeable, Syn. irritable
disreputable(ดิสเรพ'ยะทะเบิล) adj. ซึ่งมีชื่อเสียงที่ไม่ดี,ฉาวโฉ่,ไม่น่าไว้วางใจ,มอซอ,สกปรก, See also: disreputability n. ดูdisreputable

English-Thai: Nontri Dictionary
bad(adj) ชั่ว,ไม่ดี,ผิดศีลธรรม,เลว
distemper(n) อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ความเจ็บไข้
ebullition(n) ความเดือด,ความเดือดพล่าน,การระเบิด,อารมณ์ไม่ดี
evil(adj) ชั่วร้าย,ชั่ว,ไม่ดี,เลว,ร้าย,เป็นภัย,บาป,อกุศล
graceless(adj) ไม่ดี,ไม่งดงาม,ไม่สง่างาม,ไม่นิ่มนวล,ไม่เรียบร้อย
grouchy(adj) หงุดหงิด,พร่ำบ่น,ไม่สบายใจ,ไม่พอใจ,อารมณ์ไม่ดี
HIGH-high-strung(adj) ประสาทไม่ดี,หงุดหงิด,เครียด,กระสับกระส่าย
huffy(adj) โกรธง่าย,อารมณ์ไม่ดี,งอน,ฉุน
ill(adj) ไม่ดี,ป่วย,ไม่บริบูรณ์,เลว,ชั่วร้าย
ILL-ill-natured(adj) มีอารมณ์ไม่ดี,ขุ่นข้องหมองใจ,มีเจตนาร้าย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
悪い[わるい, warui] (adj) ไม่ดี, เลว, แย่

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. in Kauf nehmen(phrase) ยอมรับในสิ่งนั้น (ส่วนใหญ่ทางด้านไม่ดี), See also: akzeptieren
Es kommt zu etw.นำไปสู่, เกิดขึ้น (ทางไม่ดี), See also: geschehen
Scheisse!(n slang) เป็นคำด่า หรือ คำบ่น เวลาอะไรไม่ดี คล้ายกับ shit ในภาษาอังกฤษ ความหมายตรงตัวคือ อุจจาระ
Komm zur Sache!(phrase) เข้าเรื่องกันเถอะ (อาจแปลได้ว่า อย่ามัวพล่ามน้ำท่วมทุ่ง! ในเวลาที่คนพูดเริ่มอารมณ์ไม่ดี)
übel(adj) ดูไม่ดี, แย่, ชั่วร้าย, ปิศาจ
sich vor jmdm./etw. in acht nehmenคอยระวังดูแลไม่ให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้น เช่น Sie nimmt sich vor Krankheiten in acht.
stinken(vi) |stank, hat gestunken| เหม็น, ส่งกลิ่นที่ไม่ดี เช่น Hier stinkt nach einem toten Tier. ที่ตรงนี้เหม็นเหมือนมีสัตว์ตาย
leider(adv) น่าเสียดาย, เป็นที่โชคไม่ดี เช่น Leider konnte er nicht kommen. น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถมาได้ , See also: A. zum Glück,
Versuchung(n) |die, pl. Versuchungen| การล่อลวงให้ทำในสิ่งที่คนเราไม่อยากทำ, การชักจูงในทางที่ไม่ดี เช่น Einmal war er in Versuchung, die Armbanduhr zu stehlen. ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกล่อลวงให้ขโมยนาฬิกาข้อมือ
schwerhörig[ชแวรเฮอริก] (adj) ที่หูไม่ดี, ที่หูหนวก เช่น Der alte Mann ist schwerhörig. Das heißt, er hört nicht gut.

French-Thai: Longdo Dictionary
contre-mesure(n) |f| นโยบายหรือมาตรการ ในการจัดการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีงาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top