ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เอื้อเฟื้อ

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอื้อเฟื้อ-, *เอื้อเฟื้อ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอื้อเฟื้อก. แสดงนํ้าใจดีต่อผู้อื่น เช่น เขามีเพื่อนบ้านดี มีอะไรก็เอื้อเฟื้อกันเสมอ, บางทีใช้เข้าคู่กับคำอื่น เช่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้อเฟื้อเกื้อกูล เอื้อเฟื้อเกื้อหนุน.
พยาบาลเอื้อเฟื้อเลี้ยงดู.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Most hospitable.- คุณเอื้อเฟื้อดีจริง ๆ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Thanks again for the furniture and the stereo.ขอบคุณที่เอื้อเฟื้อ เฟอร์นิเจอร์และสเตอริโอ Il Mare (2000)
It cannot unfold with such elegance, tranquillity and delicacy... or with such sweetness, affability, courtesy... restraint and generosity.มันไม่สามารถอวดอ้างได้ดั่ง ความงดงาม ความสงบ ความละมุนละไม หรือดั่ง ความหอมหวาน ความอ่อนโยน ความนอบน้อม ความอดกลั้น และความเอื้อเฟื้อ The Dreamers (2003)
Thank you for your hospitality.ขอบคุณสำหรับความเอื้อเฟื้อของคุณ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
I give you King Peter, the Magnificent.นี่คือ ราชันย์ปีเตอร์... ผู้มีใจเอื้อเฟื้อ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
I'm gonna let you forget all the terrible things you've done.แต่แทนที่จะทำอย่างนั้นฉันจะเอื้อเฟื้อนายแล้วกัน Chapter Five 'Hiros' (2006)
I'd like to thank you for your hospitality, ma'am.ผมอยากขอบคุณ ในความเอื้อเฟื้อที่อบอุ่น คุณนาย 3:10 to Yuma (2007)
Of the Brethren Court.ความเอื้อเฟื้อของแจ็ค Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Thank you so much for the hospitality, Mr. Sunday.ขอบคุณมากสำหรับความเอื้อเฟื้อ คุณซันเดย์ There Will Be Blood (2007)
You're Linderman. When you need something, you send your boys.คำขอนั้นเป็นความเอื้อเฟื้อนะ ที่รัก Chapter Nineteen '.07%' (2007)
AII courtesy of Mr; Hahn and his new client, Christine collins;ด้วยความเอื้อเฟื้อของคุณฮาห์น ที่รับเป็นทนายให้กับคุณนายคอลลินส์ Changeling (2008)
That I can look at your face and know your philosophy. It's kindness.ผมมองใบหน้าคุณ,รู้ปรัชญาการใช้ชิวิตของคุณ มันเป็นความเอื้อเฟื้อ Doubt (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอื้อเฟื้อ[v.] (eūafeūa) EN: be generous ; give support   FR: avoir un grand coeur ; être généreux
เอื้อเฟื้อ[adj.] (eūafeūa) EN: bountifil   FR: généreux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
great-hearted[ADJ] ใจกว้าง, See also: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Syn. generous, unselfish
magnanimous[ADJ] ใจบุญ, See also: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจกว้าง, Syn. generous, benevolent, Ant. ungenerous
openhanded[ADJ] เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: ใจกว้าง, Syn. generous, liberal, Ant. narrow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bountiful(เบา'ทิฟูล) adj. ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,อารี,อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เหลือหลาย
charitable(แช'ริทะเบิล) adj. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ใจบุญ,กรุณาปรานี,โอบอ้อมอารี, See also: charismatic n.
civility(ซิฟวิล'ลิที) n. ความสุภาพ,มารยาท,ความเอื้อเฟื้อ,อัธยาศัย,อารยธรรม,วัฒนธรรมประเพณี, Syn. courtesy
civilly(ซิฟ'วิลลี) adv. เป็นไปตามกฎหมายแพ่ง,สุภาพ,มีอัธยาศัย,มีใจเอื้อเฟื้อ
condescension(คอนดิเซน'เชิน) n. การยอมรับ,การถ่อมตัวลงมา,การก้มหัวลง,ท่าทีที่กรุณา,ท่าทีที่เอื้อเฟื้อ., See also: condescensive adj. ดูcondescension, Syn. condescendence
courteous(เคอ'เทียส) adj. มีมารยาท,สุภาพ,มีอัธยาศัย,มีความเอื้อเฟื้อ, See also: courteousness n., Syn. polite,civil ###A. impolite
courtesy(เคอ'ทิซี) n. มารยาท,ความสุภาพ,ความเอื้อเฟื้อ,อัธยาศัย. -Id. (drop a courtesy ถอนสายบัว), Syn. politeness,graciousness
couthie(คู'ธี) adj. เอื้อเฟื้อ,กรุณา,มีไมตรีจิต
doll(ดอล) n. ตุ๊กตา,หญิงที่สวยงามมาก,ชายงาม,คนที่ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.vt.,vi. แต่งตัวจนสวยพริ้ง. -Phr. (doll up แต่งตัวหรูหรา), See also: dollish adj. ดูdoll dollishly adv. ดูdoll, Syn. toy
hospitality(ฮอสพิแทล'ลิที) n. ความมีมิตรไมตรีจิต,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Syn. welcome,conviviality,cordiality

English-Thai: Nontri Dictionary
bountiful(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อ,อุดม
BROAD-broad-minded(adj) ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,มีน้ำใจ
charitable(adj) ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
charity(n) ความใจบุญ,การกุศล,การทำทาน,ความกรุณา,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
courtesy(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความเอื้อเฟื้อ,มารยาท,อัธยาศัย
freehanded(adj) เอื้อเฟื้อ,ใจกว้าง,เผื่อแผ่,มือเติบ,ใจป้ำ
generosity(n) ความเอื้อเฟื้อ,ความเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความมีน้ำใจ,ความใจดี
generous(adj) เอื้อเฟื้อ,เผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ไม่เห็นแก่ตัว
help(vt) ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,ส่งเสริม,เอื้อเฟื้อ
hospitality(n) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,การต้อนรับขับสู้,ความมีน้ำใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top