ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จัญไร

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จัญไร-, *จัญไร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัญไร[V] be accursed, See also: be cursed, be doomed, be ill-fated, Syn. จังไร, เลวทราม, Ant. ดี, Example: นายห้างคนนี้จัญไรจริงๆ แม้คนท้องใกล้คลอดก็ยังบังคับให้ทำงาน, Thai definition: เป็นเสนียด, ไม่เป็นมงคล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จัญไรว. เลวทราม, เป็นเสนียด, ไม่เป็นมงคล, จังไร ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, fuck off.ใช่ ไอ้จัญไร Frost/Nixon (2008)
We are gonna make those motherfuckers choke!เราต้องทำให้พวกจัญไรนั่นสำลัก! Frost/Nixon (2008)
You just made my heart leap into my mouth, god damn it!แกทำเอาฉันใจตกไปอยู่ตาตุ่มเลย ไอ้จัญไร The Man from Nowhere (2010)
And with each word spoken shall you errant soul bounder the truth?และแต่ละคำพูด คุณจะจิตวิญญาณท่องเที่ยวจัญไรความจริง? Decline of an Empire (2014)
Clay cares more about people than anyone I've ever met.- เฮ้ นี่ - วางกระทิงแดงลงก่อน ไม่ได้ด่านะ ไอ้พวกจัญไรOffice Christmas Party (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัญไร[adj.] (janrai) EN: horrid ; cursed ; damned ; wicked ; evil   FR: maudit ; damné ; ignoble ; diabolique ; mauvais

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bounder(เบา'เดอะ) n. คนเฮงซวย,คนจัญไร

English-Thai: Nontri Dictionary
beastly(adj) เยี่ยงสัตว์,ต่ำช้า,เลวทราม,จัญไร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top