ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไหวพริบดี

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไหวพริบดี-, *ไหวพริบดี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไหวพริบดี[V] be sharp, See also: be witty, be clever, be sagacious, be keen, be smart, Syn. ฉลาด, มีปฏิภาณ, Example: ผู้ชนะไหวพริบดีเมื่อเทียบกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Marshall was in his second year of law school, so he was pretty good at thinking on his feet.เขาก็เลยมีไหวพริบดีมาก จ๊ะเอ๋! Pilot (2005)
He's quite sensible, you know.เขามีไหวพริบดีมาก, คุณรู้มัย. Episode #1.8 (2008)
Yeah, he's subtle.เออ เขาไหวพริบดี Need to Know (2010)
I'm not usually like this...จริงๆแล้วฉันไหวพริบดีนะ Episode #1.3 (2010)
He's smarter than one would think, he has a quick judgment, and he has remarkable determination.เขาเป็นคนฉลาด ปฏิภาณไหวพริบดี ทั้งยังเก่งในเรื่องหาเหตุผล Episode #1.7 (2010)
He was brilliant and inspiring.แต่เขาก็ฉลาด ไหวพริบดี I Want You Back (From the Dead) (2011)
Monkeys are so...clever, and they're sensible in that they leave the skins on the bananas that they eat.พวกลิงมันฉลาดมากๆ และก็ไหวพริบดีจริงๆ ในตอนที่พวกมันทิ้งผิวหนัง ไว้บนกล้วยที่พวกมันกิน Survival of the Fittest (2012)
The cook was a resourceful man.พ่อครัวเป็นคนไหวพริบดี Life of Pi (2012)
I became an excellent thief and soon learned that the contents of a man's letters are more valuable than the contents of his purse.ข้ากลายเป็นหัวขโมยไหวพริบดี ในไม่ช้าก็เรียนรู้ว่าสารในจดหมายของผู้คนนั้น สำคัญยิ่งกว่าจำนวนเงินในกระเป๋าของพวกเขา And Now His Watch Is Ended (2013)
An addict can be very resourceful.พวกติดยามีไหวพริบดีมาก Prayer of David (2015)
You have a keen military mind, Pod.เจ้านี่ไหวพริบดีนะ Pod No One (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไหวพริบดี[v.] (waiphrip dī) EN: be sharp ; be witty ; be clever ; be sagacious ; be keen ; be smart   FR: faire preuve de sagacité

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม,รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี,ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense ###A. dull, mild)
intelligent(อินเทล'ลิเจินทฺ) adj. มีสติปัญญา,ฉลาด,มีไหวพริบดี,มีความเข้าใจหรือความรู้ดี. adv., Syn. clever
tactful(แทคทฺ'ฟูล) adj. มีไหวพริบดี,มีปฎิภาณดี,ฉลาด,เชี่ยวชาญ.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top