ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไพศาล

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไพศาล-, *ไพศาล*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไพศาล(v) be vast, See also: be wide, be extensive, be great, be expansive, be large, Syn. กว้างใหญ่, มโหฬาร, มหึมา, กว้างใหญ่ไพศาล, Example: มหาสมุทรสีครามสุดไพศาลเหลือคณานับยิ่ง, Thai Definition: มีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต
ไพศาล(adj) vast, See also: wide, broad, extensive, great, expansive, Syn. กว้างใหญ่, มโหฬาร, มหึมา, กว้างใหญ่ไพศาล, Example: จีนมีเนื้อที่อันไพศาลครอบคลุมอาณาบริเวณหลายตารางกิโลเมตร, Thai Definition: ที่มีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไพศาลว. กว้างใหญ่.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Let him not breed in great numbers,อย่าให้มันเจริญพันธุ์ไพศาล Beneath the Planet of the Apes (1970)
which You in Your infinite mercy have thought fit to deny to our brutish enemies!ขอให้พระเมตตาอันไพศาลของท่าน รู้เเจ้งเหตุผล ปฏิเสธที่จะช่วยศัตรูของเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
Wow. China is so big.ว๊าว.แผ่นดินจีนนั้นช่างกว้างใหญ่ไพศาลนัก Mulan 2: The Final War (2004)
This place is gigantic.สถานที่นี้กว้างใหญ่ไพศาล The Notebook (2004)
To look at a vast expanse of open water at the top of our world that used to be covered by ice.เมื่อเห็นการแผ่ไพศาลออกไปของผืนน้ำ ที่ด้านบนสุดของโลกที่เคยปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง An Inconvenient Truth (2006)
a shining jewel in a vast, dark universe.อัญมณีที่เปล่งประกายในจักรวาลที่มืดมิด และกว้างใหญ่ไพศาล Zod (2006)
So I would go down there and even though it was such a big place, ผมเลยหนีไปที่นั่น แม้ที่นั่นจะกว้างใหญ่ไพศาลแต่ว่า... Henry Poole Is Here (2008)
Barely 20 years ago, Borneo, the 4th largest island in the world, was covered by a vast primary forest.เมื่อ 20 ปีที่แล้ว, บอร์เนียว เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก ปกคลุมด้วยผืนป่า อันกว้างใหญ่ไพศาล Home (2009)
He was really brave to sail his tiny ship over a really big ocean.เขากล้าที่จะใช้เรือลำเล็ก ท่องทะเลกว้างใหญ่ไพศาล Hachi: A Dog's Tale (2009)
But before we go there, we need to go back to a time where it all started, when God was getting busy with the creation of the universe, where there was only cosmic goo.แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงมัน เราต้องย้อนเวลากลับไปสู่จุดเริ่มต้น เมื่อพระเจ้ามัวแต่ยุ่งอยู่กับการสร้างจักรวาล ที่ซึ่งมีแต่เพียงฝุ่นผงที่กว้างใหญ่ไพศาล Dead Like Me: Life After Death (2009)
The sum of all things... the spirit of the universe... seems so immensely vast.ผลรวมของทุกสิ่ง ... จิตวิญญาณแห่งจักรวาล เหมือนจะกว้างใหญ่ไพศาลเลย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Well beyond the sands of the arena.มากมายไพศาลยิ่งกว่าเม็ดทรายในลานประลอง The Thing in the Pit (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไพศาลี[Phaisālī] (n, prop) EN: Phaisali  FR: Phaisali

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cosmic(คอซ'มิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับจักรวาล, อวกาศหรือความกว้างใหญ่ไพศาลอย่างหาที่สุดไม่
cosmical(คอซ'มิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับจักรวาล, อวกาศหรือความกว้างใหญ่ไพศาลอย่างหาที่สุดไม่
deep(ดีพ) adj., adv. ลึก, ลึกล้ำ, ลึกซึ้ง, มาก, เหลือเกิน, ห่างไกล, อยู่ตามเส้นขอบ, มีใจจดจ่อ, ใจจริง n. ส่วนลึกของทะเล แม่น้ำ, ความกว้างใหญ่ไพศาล ส่วนที่เข้มข้นน้อยที่สุด
expansive(อิคซฺแพน'ซิฟว) adj. ซึ่งขยายตัวหรือเพิ่ม, ไพศาล, กว้างขวาง, ละเอียด, กินความมาก, เปิดเผย, Syn. broad
macrocosm(แมค'ระคอซ'ซึม) n. โลกกว้างใหญ่ไพศาล, จักรวาล, สิ่งที่ซับซ้อน, ส่วนทั้งหมด
spacious(สเพ'เชิส) adj. มีเนื้อที่มาก, กว้างขวาง, กว้างใหญ่ไพศาล, See also: spaciousness n., Syn. capacious
sweeping(สวี'พิง) adj. กว้างใหญ่ไพศาล, กว้างขวาง, กินเนื้อที่อันกว้างขวาง, ครอบคลุม, ท่วมท้น, เด็ดขาด. n. การกวาด, การปัดกวาด, การขจัด, การมีชัยชนะเด็ดขาด, See also: sweepings n. สิ่งที่ถูกกวาดทิ้ง. sweepingness n., Syn. extensive
unlimited(อันลิม'มิทิด) adj. ไม่มีขอบเขต, ไม่จำกัด, ไม่บังคับ, กว้างใหญ่ไพศาล, ไม่มีข้อยกเว้น., See also: unlimitedly adv., Syn. limitless
unmeasured(อันเมช'เ?ิร์ด) adj. ไม่ได้วัด, ไม่ได้ประเมิน, วัดไม่ได้, ไม่มีขอบเขต, ไม่มีที่สิ้นสุด, ไพศาล, มากมาย, ไม่มีจังหวะ, ไม่สัมผัสเสียง.
vastitude(แวส'ทิทิวดฺ) n. ความใหญ่โตมาก, ความกว้างขวางมาก, ความมากมาย, ความมหึมา, ความไพศาล, Syn. vastness, immensity

English-Thai: Nontri Dictionary
expansive(adj) ขยายตัวได้, กว้างขวาง, ไพศาล, กินความมาก
FAR-far-flung(adj) แผ่กว้าง, กว้าง, แผ่ไพศาล, กว้างขวาง
vast(adj) กว้างใหญ่, ไพศาล, มากมาย, กว้างขวาง, มหึมา
vastness(n) ความกว้างใหญ่, ความไพศาล, ความมากมาย, ความกว้างขวาง
wide(adv) อย่างกว้างขวาง, กว้าง, แพร่หลาย, ไพศาล

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top