ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be open

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be open-, *be open*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be open[PHRV] เปิดทำการ, Syn. keep open, remain open, stay open, stop open

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We will be open for business. It'll be one of the best summers we've ever had.เราต้องเปิดทําธุรกิจ มันจะเป็นฤดูร้อนที่ดีที่สุดที่เคยมี Jaws (1975)
But those beaches will be open for this weekend.เเต่หาดพวกนี่จะต้องเปิดสุดลับดาห์นี่ Jaws (1975)
The gateway was open. - The gateway couldn't be open because the gravity drive wasn't activated.-แล้วมันจะเปิดได้ไง ถ้าไม่สั่งเดินเครื่อง Event Horizon (1997)
There's a bakery on the corner that'll be open soon.ร้านขนมปังตรงหัวมุม ใกล้จะเปิดแล้ว As Good as It Gets (1997)
I don't know if they can do anything. It seems to be open season on me.ฉันไม่รู้ว่าถ้าพวกเขาทำบ้างอย่าง มันเหมือนเปิดโอกาสให้ผม eXistenZ (1999)
If our luck holds, the Gap of Rohan will still be open to us.ถ้าโชคดีพอ ช่องเขาโรฮันจะเปิดต้อนรับเราอยู่ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
- We won't be open until tonight.ทำไมร้านปิดล่ะ วันนี้เปิดเฉพาะกลางคืน Swimming Pool (2003)
The stadium will be open for use from 9am to 10pm.สนามกีฬาจะเปิดให้ใช้เวลา 9โมงเช้าถึง4 ทุ่ม Sad Movie (2005)
- Sweetie, be open to the possibility that he would love to tell his friends how he...- ลูกรัก เปิดใจถึงสิ่งที่เป็นไปได้หน่อย เขาคงจะอยากบอกเพื่อนของเขาว่าเขา... Charlie Bartlett (2007)
Trouble is Clark's won't be open either.ปัญหาก็คือ... ...อู่ของคลากค์ก็คงปิดไปแล้วเหมือนกัน. Vacancy (2007)
The opening would have to be open shortly before death.การแสดงอาการอาจสั้นมากก่อนตาย Not Cancer (2008)
The first pouch should be open when we come to a fork in the roadเปิดคำสั่งใบแรกเมื่อถึงทางแยก Three Kingdoms (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be openA new branch will be opened in Chicago next month.
be openHe maintained that all occupations should be open to women.
be openIt is now a fully accepted idea that all occupations should be open to women.
be openIt'll be opening time, time I get down there.
be openKnock, and it will be opened to you.
be openThe door could not be opened.
be openThe exhibition will be open for another month.
be openThe new department store will be opened next month.
be open"Will they be open this early in the morning?" "They'll let me in on sight."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปิดอก[V] be open-hearted, See also: speak or talk frankly, be frank, Syn. เปิดเผย, เปิดหัวใจ, Ant. ปิดปัง, ปกปิด, Example: ดาราสาวเปิดอกกับนักข่าวว่าเธอจะแต่งงานกับแฟนนักธุรกิจเร็วๆ นี้, Thai definition: บอกความในใจอย่างไม่ปิดบัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจ่งแจ้ง[v.] (jōngjaēng) EN: be blatant ; be flagrant ; be obvious ; be glaring ; be open   FR: être clair ; être net ; être évident
เผื่อแผ่[v.] (pheūaphaē) EN: be generous ; be liberal be open-handed ; be helpful   
เวิ้งว้าง[v.] (woēngwāng) EN: be vast ; be wide ; be open ; be immense ; be extensive   

Japanese-English: EDICT Dictionary
開く(P);空く(P);明く[あく, aku] (v5k,vi) (1) (esp. 開く) to open (e.g. doors); (2) (esp. 開く) to open (e.g. business, etc.); (3) (esp. 空く) to be empty; (4) (esp. 空く) to be vacant; to be available; to be free; (5) (esp. 明く) to be open (e.g. neckline, etc.); (6) (esp. 明く) to have been opened (of one's eyes, mouth, etc.); (7) (esp. 明く) to come to an end; (v5k,vt) (8) (esp. 明く) to open (one's eyes, mouth, etc.); (v5k,vi) (9) (See 穴が開く) to have a hole; to form a gap; to have an interval (between events); (P) [Add to Longdo]
叩けよ然らば開かれん[たたけよさらばひらかれん, tatakeyosarabahirakaren] (exp) (id) Knock, and it shall be opened unto you [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top