ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สะเพร่า

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สะเพร่า-, *สะเพร่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะเพร่า[V] be careless, See also: be negligent, neglect, be heedless, Syn. หยาบ, มักง่าย, ลวกๆ, Ant. ระมัดระวัง, Example: ถ้าคุณสะเพร่าคุณก็จะไม่มีวันได้ดี, Thai definition: อาการที่ทำอย่างลวกๆ, หวัดๆ, ขาดความรอบคอบ
สะเพร่า[ADJ] careless, See also: negligent, heedless, Syn. หยาบ, มักง่าย, ลวกๆ, Ant. ระมัดระวัง, Example: อาจารย์ไม่ค่อยชอบเขาเพราะเขาเป็นคนสะเพร่า
สะเพร่า[ADV] carelessly, See also: negligently, heedlessly, Syn. หยาบ, มักง่าย, ลวกๆ, Ant. ระมัดระวัง, Example: จดหมายฉบับที่แล้วเขียนสะเพร่าผิดหลายตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สะเพร่า(-เพฺร่า) ว. อาการที่ทำอย่างหวัด ๆ ลวก ๆ, ขาดความรอบคอบ, ไม่ถี่ถ้วน, ไม่เรียบร้อย, เช่น เขียนหนังสือสะเพร่าตก ๆ หล่น ๆ ล้างแก้วสะเพร่า ไม่สะอาด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You incompetent, blithering nitwit! All right, hoppy!ไร้ความสามารถ ไอ้สะเพร่าJames and the Giant Peach (1996)
I was so high, I didn't notice my visa had run out.ฉันสะเพร่ายิ่งนัก ฉันไม่ได้เอะใจเลยว่าวิซ่าฉันหมดอายุ Brokedown Palace (1999)
I'm such an airhead.ตายจริง นี่ดิฉันช่างสะเพร่าจัง X-Ray (2001)
Looks like we're both airheads today.ดูเหมือนเราจะสะเพร่ากันทั้งคู่เลยวันนี้ X-Ray (2001)
- I told you that weekend last month that we needed to be careful and I didn't have protection, but you couldn't wait.-ฉันบอกคุณตั้งแต่เดือนก่อนแล้วนะ ว่าเราไม่ควรทำแบบสะเพร่า แล้วฉันก็ไม่ได้กินยาคุมไว้ด้วย แต่คุณก็ไม่ฟังเลย Match Point (2005)
Don't imagine for one second that I just blundered in here out of the rain.อย่าจินตนาการแม้แต่ วินาทีเดียว... ...นั่นฉันแค่สะเพร่า นอกฝนนั่น Firewall (2006)
Danielle,what if your reckless behavior had hurt the baby?แดเนียล ถ้าเกิดนิสัยสะเพร่าของหนู มันทำร้ายลูกหนูละ? The Game (2007)
Killing tools left behind. I'd never be this careless.เครื่องมือฆ่าถูกทิ้งไว้ ผมไม่เคยสะเพร่าขนาดนี้ Dex, Lies, and Videotape (2007)
He won't back off till he exposes the twisted branches of my family tree, from my father's indiscretions to my murderous brother to the root of all evil... me.เขาจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะเผย กิ่งที่บิดเบี้ยวจากครอบครัวผม ตั้งแต่พ่อผู้สะเพร่า จนถึงพี่ชายตัวอันตรายของผม ลงถึงรากของปีศาจทั้งปวง That Night, a Forest Grew (2007)
sloppy bloodwork.รายงานผลเลือดที่สะเพร่า Morning Comes (2007)
i understand how this may look like sloppy bloodwork to the layman.ผมเข้าใจว่านี่อาจดูสะเพร่า สำหรับคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญพิเศษ Morning Comes (2007)
Sloppy bloodwork.รายงานเลือดสะเพร่า ผมถามตัวเอง Resistance Is Futile (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะเพร่า[adj.] (saphrao) EN: careless ; negligent ; heedless   FR: négligent ; peu soigneux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harum-scarum[ADV] สะเพร่า, See also: เลินเล่อ, ไม่รับผิดชอบ, ซุ่มซ่าม
harum-scarum[ADJ] สะเพร่า, See also: เลินเล่อ, ไม่รับผิดชอบ, ซุ่มซ่าม, Syn. careless, irresponsible, reckless, Ant. careful, responsible
reckless[ADJ] สะเพร่า, See also: ไม่ระวัง, ไม่ไตร่ตรอง, Syn. careless, rash, thoughtless
remiss[ADJ] สะเพร่า, See also: ไม่ระมัดระวัง, เลินเล่อ, ประมาท, Syn. careless lax, negligent
jerry-built[SL] สะเพร่า, See also: ประมาท, ไม่ระวัง, ลวกๆ
slipshod[ADJ] สะเพร่า, See also: ประมาท, เลินเล่อ, ซึ่งไม่รอบคอบ, Syn. careless, inattentive, Ant. careful, cautious
thoughtless[ADJ] ไม่ระมัดระวัง, See also: สะเพร่า, เลินเล่อ, ไม่เอาใจใส่, ประมาท, Syn. irrational, unreasoning

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blithe(ไบลธฺ) adj. ร่าเริง,สนุกสนาน,บันเทิงใจ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ไม่ไตร่ตรอง,ปราศจากสติ
brash(แบรช) adj. สะเพร่า,หุนหันพลันแล่น,ไม่ไตร่ตรอง,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,เปราะ (ไม้) -n. กองกิ่งไม้,กองขยะ,กองหิน, See also: brashness n. ดูbrash, Syn. impetuous ###A. cautious
careless(แคร์'เลส) adj. สะเพร่า,ไม่ระมัดระวัง,หยาบ,ไร้กังวล,ไม่วิตก, See also: carelessness n. ดูcareless
cursory(เคอ'ซะรี) adj. อย่างเร่งรีบ,คร่าว ๆ ,ลวก ๆ ,หยาบ,สะเพร่า., See also: cursorily adv. ดูcursory cursoriness n. ดูcursory
featherheadn. คนโง่,คนทึ่ม,คนที่สะเพร่า
flippantadj. ทะลึ่ง,ทะเล้น,ไม่จริงจัง,ซึ่งเป็นการหยอกเล่น,ไร้มารยาท,สะเพร่า., See also: flippancy n.
foolhardy(ฟูล'ฮาร์ดี) adj. บ้าบิ่น,บ้าระห่ำ,มุทะลุ,สะเพร่า., See also: foolhardily adv. -foolhardiness n., Syn. rash
forgetful(ฟอร์เกท'ฟูล) adj. ชอบลืม,สะเพร่า,ไม่สนใจ,ไม่ระมัดระวัง,ซึ่งทำให้ลืม, See also: forgetfully adv. forgetfulness n.
giddy(กิด'ดี) adj. น่าเวียนหัว,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ. vt.,vi. ทำให้น่าเวียนหัว., See also: giddily adv. giddiness n., Syn. light
hairbrained(แฮร์'เบรนดฺ) adj. สะเพร่า,ไม่แน่นอน,น่าเวียนหัว

English-Thai: Nontri Dictionary
blithe(adj) สนุกสนาน,ร่าเริง,สะเพร่า,ไม่ระวัง
brash(adj) ไม่ไตร่ตรอง,สะเพร่า,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น
careless(adj) ประมาท,ไม่เอาใจใส่,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระมัดระวัง
carelessness(n) ความประมาท,ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความไม่เอาใจใส่
forgetful(adj) หลงลืม,ขี้ลืม,เผอเรอ,ไม่สนใจ,สะเพร่า
harebrained(adj) เลินเล่อ,ประมาท,สะเพร่า,บ้าบิ่น,ขาดสติ
heedless(adj) สะเพร่า,เลินเล่อ,ประมาท,ไม่เอาใจใส่,ไม่ระมัดระวัง
heedlessness(n) ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความประมาท,ความไม่ระวัง
improvidence(n) ความเลินเล่อ,ความสะเพร่า,ความประมาท
improvident(adj) เลินเล่อ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ประมาท

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
軽んじる[かろんじる, karonjiru] Thai: สะเพร่า หรือ ประมาท English: to make light of

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top