ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปั่นป่วน

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปั่นป่วน-, *ปั่นป่วน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปั่นป่วน[V] be frantic, See also: feel uneasy, confusing, be agitated, Syn. ป่วนปั่น, สับสน, วุ่นวาย, Example: ข่าวลือนี้แพร่สะพัดจนทำให้ตลาดหุ้นปั่นป่วนไปทั่ว, Thai definition: สับสนวุ่นวายผิดปกติ, เคลื่อนไหวไปมาอย่างรุนแรงผิดปกติ
ปั่นป่วน[V] be frantic, See also: feel uneasy, confusing, be agitated, Syn. ป่วนปั่น, สับสน, วุ่นวาย, Example: ข่าวลือนี้แพร่สะพัดจนทำให้ตลาดหุ้นปั่นป่วนไปทั่ว, Thai definition: สับสนวุ่นวายผิดปรกติ, เคลื่อนไหวไปมาอย่างรุนแรงผิดปรกติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปั่นป่วนก. เคลื่อนไหวไปมาอย่างรุนแรงผิดปรกติ เช่น ทะเลปั่นป่วน, สับสนวุ่นวายผิดปรกติ เช่น ใจคอปั่นป่วน ท้องปั่นป่วน บ้านเมืองปั่นป่วน, ป่วนปั่น ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Terence Mann was a warm, gentle voice of reason ... during a time of great madness.เทอเรนซ์ แมนน์เป็นเสียงของ ความนุ่มนวลของเหตุผล... ระหว่างที่บ้านเมืองปั่นป่วน Field of Dreams (1989)
He couldn't speak for ten minutes. Mother was in hysterics, and the house was in confusion.พ่อไม่พูดอะไรเลยเป็นสิบนาที แม่ก็โดนโรคเส้นประสาทเล่นงาน และบ้านก็วุ่นวายปั่นป่วน Episode #1.5 (1995)
I haven't been clear in my head or felt like myself.สมองปั่นป่วนไปหมด เหมือนไม่เป็นตัวของตัวเอง As Good as It Gets (1997)
It made me sick to my stomach. It was a bad thing to say.ฉันเสียใจจนท้องไส้ปั่นป่วนไปหมด มันรุนแรงเกินไป As Good as It Gets (1997)
The catalyst for the recent dramatic events -สาเหตุของความปั่นป่วนตอนนี้ ก็คือพ่อของทรูแมน เคิร์ก The Truman Show (1998)
When I think about it, I get so confused.แต่ข้าคิดแล้วปั่นป่วนไปหมด The Man in the Iron Mask (1998)
I know this day for you... the Earth has spun round more than once.ข้ารู้ใจเจ้า... วันนี้ โลกปั่นป่วนไปหมด The Man in the Iron Mask (1998)
But no longer, Frodo. Evil is stirring in Mordor.แต่มาบัดนี้โฟรโด้ ความชั่วร้ายปั่นป่วนมอร์ดอร์ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
- He used to get dizzy. - How come?เขาจะรู้สึกปั่นป่วนถ้าไปอยู่แถวนั้น เป็นได้ยังไงกัน? Metamorphosis (2001)
Strode could have just screwed up his mix.สโทร์ดี้ คงจะปั่นป่วนน่าดู The Cave (2005)
Bloody coincidences are making me sick to my stomach.เรื่องบังเอิญอันเหลือเชื่อ พวกนี้ทำท้องไส้ฉันปั่นป่วน V for Vendetta (2005)
I don't know... my stomach feels queasy.ฉันก็ไม่รู้ ท้องฉันรู้สึกปั่นป่วน Jenny, Juno (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปั่นป่วน[v.] (panpūan) EN: be frantic   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agitated[ADJ] ปั่นป่วน, See also: กระวนกระวายใจ, ตื่นเต้น, Syn. disturbed, upset
run riot[IDM] วุ่นวาย, See also: ปั่นป่วน, ควบคุมไม่ได้
run wild[IDM] วุ่นวาย, See also: ปั่นป่วน, ควบคุมไม่ได้
termagent[ADJ] รุนแรง, See also: ปั่นป่วน, อารมณ์ร้าย, ดุร้าย
tense up[PHRV] ปั่นป่วน, See also: ตึงเครียด, วิตก, Syn. screw up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agitate(แอจ' จิเทท) vt.,vi. เขย่า, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ไม่สงบ, ปลุกเร้า, ปลุกปั่น, ก่อกวน.
agitation(แอจจิเท' เชิน) n .การทำให้ปั่นป่วน, การปลุกปั่น, การเขย่า, Syn. excitement)
tempest(เทม'เพสทฺ) n. พายุ,ความปั่นป่วน,ความวุ่นวาย,-Phr. (tempest in a teapot ความวุ่นวายหรือโผงผางในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ)
tempestuous(เทมเพส'ชูอัส) adj. มีพายุแรง,ปั่นป่วน,วุ่นวาย,โผงผาง., See also: tempestuousness n.
termagant(เทอ'มะเกินทฺ) n. หญิงดุร้าย,หญิงที่มีอารมณ์ร้าย. adj. รุนแรง,ปั่นป่วน,อารมณ์ร้าย,ดุร้าย., Syn. virago

English-Thai: Nontri Dictionary
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
ferment(vi,vt) หมักเชื้อ,บูด,เดือดเป็นฟอง,ปลุกปั่น,ปั่นป่วน,อลหม่าน
perturb(vt) รบกวน,ก่อกวน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้เป็นทุกข์
tempest(n) พายุ,ความปั่นป่วน,ความวุ่นวาย
tempestuous(adj) มีพายุ,รุนแรง,โผงผาง,วุ่นวาย,ปั่นป่วน
termagant(adj) ชอบดุด่า,รุนแรง,อารมณ์ร้าย,ชอบวิวาท,ปั่นป่วน
upset(n) การหก,ความปั่นป่วน,ความรำคาญ,อารมณ์เสีย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agitated (adj ) ปั่นป่วนไม่สบายใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top