ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be smart

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be smart-, *be smart*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I'd rather be smart than be an actor.ฉันอยากจะเป็นสมาร์ทกว่าเป็น นักแสดง Pinocchio (1940)
we walked right into enemy hands. hi. if you do know your final objective, you'd be smart to tell us.เราตกอยู่ในกำมือของศัตรู แค่บอกภารกิจของพวกนายมา Spies Like Us (1985)
How could you hate it? You got to be smart.เธอจะบ้าเหรอ คิดซะบ้าง Goodfellas (1990)
But... you would like to be smarter, wouldn't you?แต่.. เธออยากจะฉลาดกว่านี้ใช่มั้ยล่ะ? The Lawnmower Man (1992)
Let's be smart. Come on.ขอเป็นสมาร์ท มาเลย In the Name of the Father (1993)
I should give up. That would be smarter. But I'm not smart.ผมควรตัดใจ นั่นเป็นวิธีที่ฉลาด แต่ผมไม่ฉลาด Wild Reeds (1994)
If I were you, I would be smart and cut loose of this.ฉันจะถอนตัวจากงานนี้ Heat (1995)
So we've got to undo a lot of things in order to be smart enough to do this really dangerous and risky and difficult work you know the best way that we possibly can.เราต้องหาทางคลี่คลายหลายสิ่งหลายอย่าง (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) เพื่อให้เราเก่งกล้าสามารถเพียงพอ ที่จะทำภารกิจเสี่ยงอันตรายและยากลำบากอย่างยิ่ง The Corporation (2003)
You got to be smart. Get yourself educated.เป็นปลื้มมากค่ะที่ได้พบ คุณดริสกอล King Kong (2005)
No, you're trying to be smart. As usual.- ไม่, เธอพยายามจะฉลาด, ใช่ไหม The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
i expect my research assistants to be smart, thorough, and show up to each and every class.ผู้ช่วยวิจัยของฉันต้องฉลาด ถี่ถ้วย และมาเรียนวิชาทุกคาบ Aqua (2005)
She has to be smart to work for such a big corporation.เธอเป็นคนมีไหวพริบ จึงทำงานในบริษัทใหญ่ๆอย่างนี้ได้ Super Rookie (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be smartHe can't be smart if he can screw up something like that.
be smartHe may be smart, but all the same I don't like him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โก้[V] be smart, See also: spruce, be beautiful, be elegant, be gaudily dressed, look chic, Syn. เก๋, โก้เก๋, โก้หร่าน, สง่า, ภูมิฐาน, หรูหรา, Ant. ซอมซ่อ, Example: สมัยนั้นใครมีจักรยานก็นับว่าโก้เต็มที่แล้ว
โก้เก๋[V] be smart, See also: spruce, be beautiful, be elegant, be gaudily dressed, look chic, Syn. เก๋, โก้, สง่า, ภูมิฐาน, เริด, หรู, Ant. ซอมซ่อ, Example: หญิงไทยยุคปัจจุบันเห่อเอาค่านิยมของผู้หญิงแถบอเมริกาเพราะเห็นว่าโก้เก๋มีรสนิยม
หัวไว[V] be clever, See also: be smart, be bright, be intelligent, be shrewd, be ingenious, be resourceful, Syn. ฉลาด, Example: ท่านหัวไว ความคิดล้ำหน้ามาก, Thai definition: เรียนรู้ได้ไว
เก๋ไก๋[V] be chic, See also: be smart-looking, be good-looking, be stylish, be fashionable, be trendy, Example: บ้านของตรีเป็นตึกชั้นเดียว เก๋ไก๋ตามรสนิยมของเจ้าของบ้าน, Thai definition: งามเข้าที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก๋ไก๋[v.] (kēkai) EN: be chic ; be smart-looking ; be good-looking ; be stylish ; be fashionable ; be trendy   
โก้เก๋[v.] (kōkē) EN: be smart ; spruce ; be beautiful ; be elegant ; be gaudily dressed ; look chic   
ไหวพริบดี[v.] (waiphrip dī) EN: be sharp ; be witty ; be clever ; be sagacious ; be keen ; be smart   FR: faire preuve de sagacité

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかす[, ikasu] (v5s,vi) to be smart; to be cool; to be sharp; to be stylish [Add to Longdo]
気が利く[きがきく, kigakiku] (exp,v5k) (1) to be sensible; to be smart; to be tasteful; (2) to be thoughtful; to be tactful; to be sensitive [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top