ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be intelligent

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be intelligent-, *be intelligent*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Germans claim to be intelligent.พวกเยอรมัน ชอบคุยว่าเผ่าพันธุ์ตัวเองฉลาด The Pianist (2002)
Besides being the last of its kind, this creature may be intelligent.นอกจากมันจะเป็นตัวสุดท้ายของเผ่าพันธุ์แล้ว บางทีสัตว์ประหลาดนี่อาจจะฉลาด The Zillo Beast Strikes Back (2010)
I would say an eerie silence, because many people feel that there should be intelligent life out there, there should be other civilizations, and if so, they're ominously quiet.ว่าควรจะมีชีวิตที่ชาญฉลาดออกมี ควรจะมีอารยธรรมอื่น ๆ และถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเขากำลัง ที่เงียบสงบอย่างเป็นลางสังหรณ์ Are We Alone? (2010)
There must be other life-forms in the universe, and I'm even willing to go the next step and say there must be intelligent technological life elsewhere in the universe.และฉันยังยินดีที่จะ ไปขั้นตอนต่อไปและพูดว่า ต้องมีชีวิตเทคโนโลยีที่ชาญฉลาด ที่อื่น ๆ ในจักรวาล Are We Alone? (2010)
Partners of dominant psychopaths are usually submissive, but that doesn't mean that they can't be intelligent or that they're physically weak.คู่หูของคนโรคจิตที่มีอำนาจ ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นผู้ตาม แต่นั่นไม่ได้แปลว่า พวกเขาไม่ฉลาด หรือว่าพวกเขาอ่อนแอ Painless (2011)
He's going to be intelligent in his approach.เขาน่าจะก้าวร้าวและแน่นอนกว่านี้... Flower Boy Ramyun Shop (2011)
Why did I think you could be intelligent?ผมไม่คิดว่าทำไม คุณอาจจะเป็นอัจฉริยะ? Scary Movie 5 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be intelligentI believe him to be intelligent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาญฉลาด[V] be intelligent, See also: be wise, be clever, be smart, be sharp, be bright, Syn. ฉลาด, หลักแหลม, ฉลาดเฉลียว, Ant. โง่, Example: เด็กคนนี้ชาญฉลาดจึงเป็นที่โปรดปรานในหมู่ญาติพี่น้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong   FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top