ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฉลาด

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉลาด-, *ฉลาด*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉลาด(ฉะหฺลาด) ว. เฉียบแหลม, ไหวพริบดี, ปัญญาดี.
ฉลาด(ฉะหฺลาด) <i>ดู สลาด</i>.
ฉลาดเฉลียวว. มีปัญญาและไหวพริบดี, เฉลียวฉลาด ก็ว่า.
คมกริบฉลาดทันคน, เฉียบแหลม, ไหวทัน.
พฤทธ์ฉลาด, ชำนาญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Smart.ฉลาด The No-Brainer (2009)
Clever.คนฉลาด The Guardian (2010)
Intellectually.ฉลาดมาก The Choice (2012)
This was made possible by the genius of Field Marshal Herring, upon whom I shall now pin a token of my regard.มันเป็นเพราะความฉลาด ของ จอมพล เฮอลิง บัดนี้ผมจะมอบเหรียญเกียรติยศให้เขา The Great Dictator (1940)
Our knowledge has made us cynical, our cleverness, hard and unkind.ความรู้ทำให้เราเหยียดหยามผู้อื่น ความฉลาดทำให้เราโหดเหี้ยม The Great Dictator (1940)
More than cleverness we need kindness and gentleness.มีมากว่าความฉลาด เราต้องการเมตตาและปราณี The Great Dictator (1940)
Oh, someone smarter and more sophisticated, I'm afraid.- คงจะดูฉลาดกว่าเเละสุขุมกว่านี้ละมั้งคะ Rebecca (1940)
I really don't think it's wise for you to come here, Mr. Jack.ไม่ฉลาดเลยที่มาที่นี่นะ คุณเเจ็ค Rebecca (1940)
Sit down. - What's he so wise about?- สิ่งที่เขาให้ความชาญฉลาดเกี่ยวกับ? 12 Angry Men (1957)
Maybe he's too wise to jump.บางทีเขาอาจจะฉลาดเกินไปที่ จะกระโดด The Old Man and the Sea (1958)
# Was I so unwise, on the night before?คือฉันไม่ฉลาดดังนั้นในคืนก่อ? น? Help! (1965)
# Was I so unwise, on the night before?คือฉันไม่ฉลาดดังนั้นในคืนก่อ? น? Help! (1965)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลาด[chalāt] (adj) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd  FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
ฉลาดสุด ๆ[chalāt sut-sut] (adj) EN: mega clever  FR: super intelligent

English-Thai: Longdo Dictionary
nerdy(adj, slang) (คน) ที่ฉลาดแต่เรื่องเรียนหรือทางวิชาการ แต่มักไม่ค่อยเก่งในการเข้าสังคม, See also: nerd, geek
condescend (to somebody)(vi) ปฏิบัติตนกับผู้อื่นในลักษณะที่คิดว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่า เช่น When giving a talk, be careful not to condescend to your audience. เวลาที่พูด ระวังอย่าพูดในลักษณะที่คิดว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าผู้ฟัง
condescension(n) การกระทำที่แสดงให้เห็นว่าผู้กระทำเชื่อว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าผู้อื่น เช่น He gave us very friendly advice without a trace of condescension. เขาให้คำแนะนำที่เป็นมิตรมากๆ กับพวกเรา โดยไม่ได้มีท่าทีว่าเขาคิดว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าเราแต่อย่างใด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acute(adj) ฉลาด, See also: มีไหวพริบดี, Syn. shrewd, clever
artful(adj) ฉลาด, See also: เก่ง, มีทักษะ, ชำนาญ, Syn. clever, skillful
astute(adj) ฉลาด, See also: หลักแหลม, มีไหวพริบ, มีเล่ห์เหลี่ยม, Syn. cunning, crafty, shrewd
above someone's head(idm) ยากเกินกว่าจะเข้าใจ, See also: ฉลาดเกินกว่า บางคน จะเข้าถึง
brainy(adj) ฉลาดมาก
canny(adj) ฉลาดหลักแหลม, See also: มีไหวพริบดี, Syn. clever, shrewd, skillful
cunning(adj) เจ้าเล่ห์, See also: ฉลาดแกมโกง, Syn. sly, crafty, tricky
fly(adj) ฉลาด (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลักแหลม, มีไหวพริบ, Syn. clever, keen, ingenious, Ant. stupid, fool
foxy(adj) ฉลาดแกมโกง, See also: มีเล่ห์เหลี่ยม, Syn. crafty, cunning, sly, Ant. forthright, honest, straightforward
have one's wits about one(idm) ฉลาด, See also: เก่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aftrwit(อาฟ' เทอะวิท, แอฟ-) ความฉลาดได้ในภายหลัง
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill, Ant. clumsiness, unskill
apt(แอพทฺ) adj. โน้มเอียง, ง่ายต่อการ, เรียนเก่ง, ฉลาด, เหมาะสม, พร้อม, เต็มใจ. -aptness n., Syn. likely, quick, suitable, Ant. inapt, slow, inappropriate
asinine(แอส'ซินิน) adj. โง่, ไม่ฉลาด, คล้ายลา.
astute(แอสทิวทฺ') adj. ฉลาด, มีเชาว์, มีเล่ห์,
benighted(บิไน'ทิด) adj. มืดค่ำ, ไม่ฉลาด, ไม่รู้อะไร, See also: benightedness n. ดูbenighted, Syn. ignorant
brain(เบรน) { brained, braining, brains } n. สมอง, มันสมอง, สติปัญญา, หัวคิด, คนฉลาดมาก vt. ตีหัวสมองของ
brainy(เบร'นี) adj. มีปัญญา, ฉลาด, See also: braininess n. ดูbrainwash, Syn. smart, intelligent
bright(ไบรทฺ) adj. สว่าง, โชติช่วง, ใส, สดใส, แจ่มใส, ร่าเริง, ฉลาด, หลักแหลม, มีชีวิตชีวา, มีชื่อเสียงโด่งดัง., See also: brights n. ไฟหน้ารถที่ใช้ส่องให้สว่างจ้า, ความสว่างจ้า brightish adj. ดูbright
brilliance(บริล'เยินซฺ) n. ความสุกใสมาก, ความฉลาดมาก, ความหลักแหลมมาก, ความโชติช่วง, ความแวววาว, Syn. luster, radiance, genius, Ant. dullness

English-Thai: Nontri Dictionary
apt(adj) เหมาะ, พร้อม, ฉลาด, หัวไว
aptitude(n) ความถนัด, ความสามารถ, ความฉลาด, ไหวพริบ, ปฏิภาณ
aptness(n) ความเก่ง, ความฉลาด, ความพร้อม, ความเหมาะสม
artful(adj) ฉลาด, เก่ง, ชำนาญ, เจ้ามารยา, มีเล่ห์เหลี่ยม
astute(adj) ฉลาด, มีเล่ห์กระเท่ห์, มีเชาวน์
astutely(adv) อย่างชาญฉลาด, อย่างเจ้าเล่ห์
astuteness(n) ความฉลาด, ความเจ้าเล่ห์, เชาวน์, ปฏิภาณ
benighted(adj) เขลา, โง่, ไม่ฉลาด
brain(n) สมอง, มันสมอง, สติปัญญา, หัวคิด, คนฉลาด
bright(adj) สว่างไสว, ช่วงโชติ, แจ่มใส, แจ่มแจ้ง, สดใส, ร่าเริง, ฉลาด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
知的[ちてき, chiteki] (adj) ฉลาด

German-Thai: Longdo Dictionary
klug(adj) |klüger, klügst-| ฉลาด มีไหวพริบ, See also: gescheit, intelligent
raffiniert(adj) ฉลาดหลักแหลม มีไหวพริบ, See also: clever
clever(adj) ฉลาดแกมโกง มีไหวพริบ (มีความหมายต่างจาก intelligent เล็กน้อย), See also: raffiniert
Weisheit(n) |die, pl. Weisheiten| สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, ความรอบรู้เฉียบแหลม

French-Thai: Longdo Dictionary
intelligence[แองเตลยีจองซ] (n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top