ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คม

   
100 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คม-, *คม*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (org ) Ministry of Social Development and Human Security
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาFaculty of Sociology and Anthropology
นิคมอุตสาหกรรม (n ) Industrial Estate
ภูมิสังคม (n ) geosocial
มหาเถรสมาคม (n ) Sangha Supreme Council
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม (org ) Transport Safety Center
สัตว์สังคม (n ) social animal
เทศกาลโคมไฟ คือ เทศกาลฉลองในวันที่ 15 เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ เป็นสัญลักษณ์ของวันส

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - กระเหรี่ยง (KAR) (UNAPPROVED version -- use with care )
ถังเปล่าใส่สารเคมี

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลและสังคมแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลและสังคม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คม[V] be sharp, See also: be witty, be clever, be sagacious, be keen, be smart, Syn. คมคาย, ไหวพริบดี, Example: เขามีคำพูดคมคายเป็นที่ถูกอกถูกใจของเจ้านาย
คม[V] be sharp, See also: be razor-sharp, Ant. ทื่อ, Example: ดาบเล่มนี้ถึงแม้จะเป็นดาบโบราณและเก่าแต่ยังคมอยู่มาก, Thai definition: มีส่วนบางจนสามารถบาดได้
คม[N] sharp edge (of a knife), See also: cutting edge, Syn. คมมีด, Example: คนร้ายถือมีดเอาคมออกข้างนอก, Thai definition: ส่วนที่บางจนสามารถบาดได้
คม[V] be attractive, See also: be bright-looking, be charming, be pretty, be enchanting, Syn. คมขำ, คมคาย
คม[ADJ] clever, See also: sharp, bright, intelligent, witty, keen, sagacious, Syn. ฉลาด, เฉียบแหลม, เฉียบคม, Ant. โง่, โง่เขลา
คม[ADJ] sharp, See also: razor-sharp, Syn. แหลมคม, Ant. ทื่อ, Example: นกไม่มีอาวุธต่อสู้ศัตรู ยกเว้นแต่จะงอยปากและเล็บคม สำหรับจิกอาหารจับอาหารเท่านั้น
คมขำ[ADJ] charming, See also: graceful, attractive, bright-looking, pretty, Syn. คมคาย, Example: เธอเป็นผู้หญิงหน้าตาคมขำถูกใจเขามาก, Thai definition: สวยอย่างซึ้งใจชวนพิศ
คมคาย[V] be sharp, See also: be witty, be clever, be sagacious, be keen, be smart, Syn. ฉลาด, เฉียบแหลม, Example: เขาเป็นคนพูดเก่ง มิหนำซ้ำคารมยังคมคาย ใครๆ ที่ได้รู้จักก็หลง
คมคาย[ADJ] charming, See also: graceful, attractive, bright-looking, pretty, Syn. คมขำ, Example: เขาเป็นคนดูดีเพราะมีรสนิยมในการแต่งกายดี แถมยังมีหน้าตาคมคาย, Thai definition: มีหน้าตาดี
คมคาย[ADJ] sharp, See also: witty, clever, sagacious, keen, smart, Syn. ฉลาด, เฉียบแหลม, Example: ภายใต้คำพูดอันคมคายนั้นได้สะท้อนถึงความมั่นคงในหลักการและจุดยืนของเขา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คมก. ไหว้, ราชาศัพท์ว่า ทรงคม ในความหมายว่า ทรงไหว้.
คมน. ส่วนบางมากจนสามารถบาดได้ เช่น คมมีด คมดาบ คมหญ้า.
คมว. ไม่ทื่อ เช่น มีดคม, บาดได้ เช่น ป่านคม
คมเฉียบแหลม เช่น ปัญญาคม
คมชัดเจน เช่น ภาพคม เส้นคม, โดยปริยายใช้สำหรับตาและปากซึ่งมีลักษณะอย่างของที่คมอาจบาดหรือแทงใจได้.
คมกริบว. คมมาก
คมกริบฉลาดทันคน, เฉียบแหลม, ไหวทัน.
คมขำก. สวยอย่างซึ้งใจชวนพิศ มักหมายถึงหญิงผิว ๒ สี.
คมคายว. ฉลาด, ไหวพริบดี, ทันคน, เช่น วาจาคมคาย พูดจาคมคาย สำนวนภาษาคมคาย, มีแววฉลาด เช่น หน้าตาคมคาย.
คมน-, คมน์(คะมะนะ-, คมมะนะ-, คม) น. การไป, การถึง, มักใช้ประสมกับคำอื่น เช่น สรณคมน์ คมนาการ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you sure you want to donate this much?แน่ใจนะครับว่าจะบริจาคมากขนาดนี้ Emotions (2017)
Works that convey thoughts and a message by means of apt writing.เป็นงานที่สะท้อนความคิดและสาร ผ่านการเขียนที่เฉียบคม Values (2017)
As usual, it was a very apt review.เขียนวิจารณ์ได้คมเหมือนเคยเลยนะครับ Values (2017)
Cam F. Awesome, everybody.คม เอฟ. ออว์ซัมครับ ทุกคน CounterPunch (2017)
Cam F. Awesome!คม เอฟ. ออว์ซัม CounterPunch (2017)
Cam F. Awesome might not be the prettiest fighter to watch in the ring, but he knows how to land a punch without receiving a punch, and that's all that matters.คม เอฟ. ออว์ซัมอาจไม่ใช่นักชก ที่ท่าสวยน่าดูที่สุดในสังเวียน แต่เขารู้จักวิธีที่จะออกหมัด โดยไม่ต้องถูกต่อย CounterPunch (2017)
- Oh, you are Cam?- คุณคือแคมเหรอ CounterPunch (2017)
Nice to meet you. I'm Cam.ยินดีที่ได้รู้จัก ผมชื่อแคม CounterPunch (2017)
He's invested so much into this.(ไมค์ มาร์ติโน) (กรรมการบริหาร สมาคมมวยสหรัฐฯ) CounterPunch (2017)
Watching Cam in his skill set get to this level is incredible.การดูแคมกับทักษะของเขา ที่พัฒนามาได้ถึงตรงนี้ มันน่าทึ่ง CounterPunch (2017)
Your winner by split decision, boxing out of the blue corner, Cam Awesome!ผู้ชนะอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ นักชกจากมุมน้ำเงิน แคม ออว์ซัม CounterPunch (2017)
Cam Awesome.(ชนะ 325 นัด แพ้ 28 นัด) แคม ออว์ซัม CounterPunch (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คม[n.] (khom) EN: cutting edge ; sharp edge   FR: tranchant [m] ; côté tranchant [m]
คม[adj.] (khom) EN: sharp ; razor-sharp   FR: coupant ; tranchant ; affilé ; aiguisé ; perçant ; aigu ; vif
คม[adj.] (khom) EN: keen ; clever ; bright ; intelligent ; witty ; sagacious ; acute   FR: spirituel ; astucieux ; perspicace
คมชัดลึก[TM] (Khom Chat Leuk) EN: Kom Chad Luek   FR: Kom Chad Luek [m]
คมนัก[adj.] (khom nak) FR: affilé
คมนาคม[n.] (khamanākhom) EN: communication ; means of communication   FR: communication [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
ASEAN(abbrev) สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
nerdy(adj slang) (คน) ที่ฉลาดแต่เรื่องเรียนหรือทางวิชาการ แต่มักไม่ค่อยเก่งในการเข้าสังคม, nerd, geek
substrate(n) สารตั้งต้น(ทางเคมี), starting material
W3Cสมาคม World Wide Web ย่อมาจาก The World Wide Web Consortium
skype(vt) สนทนาด้วยเสียงโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นกริยาที่ผันมาจากชื่อโปรแกรม Skype ที่ใช้ในการสนทนา ดังปรากฏใน USA Today (17 ธันวาคม 2004) ว่า "To 'Skype' is to call someone over your computer."
exergonic reaction(n) ปฏิกิริยาทางเคมีที่ปล่อยพลังงาน, ปฏิกิริยาคายพลังงาน, S. exothermic reaction
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cut[VI] คมพอ (ที่จะตัดได้)
edge[N] คมมีด, Syn. blade
keen[ADJ] คม (ทางวรรณกรรม), Syn. sharp, vivid, Ant. blunt, dull
knife-edge[N] คมมีด, See also: ใบมีด
poignant[ADJ] คมกริบ, See also: แหลม, Syn. acute
razor-sharp[ADJ] คมมาก
sharp[ADJ] แหลมคม, See also: คม, Syn. acute, sharpened, sharp-edged, Ant. dull, blunt
sharpen[VI] คม, See also: ฝนให้คม, Syn. edge, grind, Ant. flatten

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a. a. a. s.abbr. American Association for the Advancement of Science สมาคมเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา
a. a. u. p.(คำย่ฮ) American Association of University Professors (สมาคมศาสตราจารย์แห่งอเมริกา)
a. a. u. w.abbr. American Association of University Women (สมาคมสตรีมหาวิทยาลัยแห่งอเมริกา)
a.m.a.abbr. American Medial Association สมาคมแพทย์แห่งอเมริกา
aaabbr. Alcholics Anonymous (สมาคมอดเหล้า) abbr. ใช้ตัวยาแต่ละตัวเท่ากัน abbr. amino acid,achivement age
aa.abbr. Alcoholics Anonymous, (สมาคมอดเหล้า) antiaircraft, (ปืนต่อสู้อากาศยาน) antiaircraft artillery (ปืนต่อสู้อากาศยาน)
aaaabbr. Amateur Athletic Association (สมาคมกีฬาสมัคเล่น) American Automobile Association (สมาคมรถยนต์แห่งอเมริกา) abbr. acute anxiety attack,avbdominal aortic aneurysm
aaaaabbr. amateur Athletic Association of America (สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งอเมริกา)
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)
acadia(อะเค' เดีย) n. ชื่ออาณานิคม (เมื่อก่อนของฝรั่งเศส (in SE Canada)

English-Thai: Nontri Dictionary
acrimonious(adj) เผ็ดร้อน,แหลมคม(วาจา)
acrimony(n) ความเผ็ดร้อน,ความแหลมคม
almoner(n) ผู้บริจาคทาน,นักสังคมสงเคราะห์
antisocial(adj) ต่อต้านสังคม,เป็นปรปักษ์ต่อสังคม
associate(vi,vt) คบหา,สมาคม,เข้าร่วม
association(n) สมาคม,บริษัท,สหภาพ,การพบปะสังสรรค์
August(n) เดือนสิงหาคม
BEAU beau monde(n) สังคมชั้นสูง
biochemistry(n) ชีวเคม
bite(n) การกัด,ความคม,ส่วนที่กัดออก,ชิ้นอาหาร

German-Thai: Longdo Dictionary
August(n) |der, pl. Auguste| เดือนสิงหาคม
Dezember(n) |der| เดือนธันวาคม
Gesellschaft(n) |die, pl. Gesellschaften| สังคม, ชุมชน
Januar(n) |der| เดือนมกราคม
Juli(n) |der| เดือนกรกฏาคม
Mai(n) |der| เดือนพฤษภาคม
Mittel(n) |das, pl. Mittel| สารทางเคม
März(n) |der| เดือนมีนาคม
Oktober(n) |der| เดือนตุลาคม
Verein(n) |der, pl. Vereine| ชมรม, สมาคม, สโมสร

French-Thai: Longdo Dictionary
Noël|m, ปกติใช้โดยไม่มีการระบุเพศ| วันคริสต์มาส เช่น 1. Noël est le 25 décembre. คริสมาสต์คือวันที่ 25 ธันวาคม 2. Bon Noël! หรือ Joyeux Noël! สุขสันต์วันคริสต์มาส
Image:
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, See also: A. début, commencement
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
chimie(n) |f| สาขาเคมี, วิชาเคม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top