ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be with

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be with-, *be with*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be with(phrv) อยู่กับ
be with(phrv) ทำงานให้, See also: ทำงานกับ
be with(phrv) สนับสนุน, See also: ช่วยเหลือ, เข้าข้างฝ่าย
be with(phrv) เข้าใจและชอบ (สิ่งที่ทันสมัย) (คำไม่เป็นทางการ), See also: ชื่นชอบ
be with(phrv) เข้าใจสิ่งที่อธิบาย, See also: ตามทันการสนทนา, ความคิด
be within(phrv) อยู่ด้านใน, See also: อยู่ภายใน, Syn. lie within
be within(phrv) มีประสบการณ์, See also: รู้, อยู่ในอำนาจ, อยู่ในขอบเขต, Syn. fall within
be with it(idm) ทันสมัย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. get with
be without(phrv) ไม่มี, See also: ปราศจาก, ไร้
be within view(idm) มองเห็น, See also: เห็น, Syn. keep in

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. Look, come home, kid. You should be with Mama, you hear?ที่มองมาที่บ้านเด็ก คุณควรจะอยู่กับแม่ที่คุณได้ยิน? The Godfather (1972)
Michael Rizzi, go in peace, and may the Lord be with you.Michael Rizzi, go in peace, and may the Lord be with you. The Godfather (1972)
Be with you in a minute.รอเดี๋ยวนะ Blazing Saddles (1974)
Do away with me, so that I can be with my motherยกเลิกฉัน, ดังนั้น that I สามารถกับแม่ของฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The doctor will be with you in just a moment.หมอจะมาดูแลคุณในอีกสักครู่นะคะ Airplane! (1980)
- Suppose she'll still be with him?- ถ้าเผื่อว่า เธอยังอยู่กับเขา? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
God be with you.พระเจ้าจะทรงอยู่กับท่าน Gandhi (1982)
don't you worry. I'll be with you.ไม่ต้องห่วง ฉันจะคอยดูแลคุณเอง Spies Like Us (1985)
What's asshole about wanting to be with your friends?ไอ้งี่เง่า ที่อยากเป็นเพื่อน กับพวกนายน่ะเหรอ? Stand by Me (1986)
Faye, I need you to be with me now.คุณต้องคืนสติซะทีนะ *batteries not included (1987)
It's just wrong this way. It should be with someone--ไม่ไม่ควรเป็นแบบนี้น๊ะ ตัวเองควรที่จะ... Dirty Dancing (1987)
You should be with me. I'll tell him that, too.คุณน่าจะอยู่กับผม Punchline (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be withA 10% tax will be withheld from the payment to you.
be withDr. Stein will be with you shortly.
be withEven a child knows what it is like to be without friends.
be withHer son is a mama's boy. He has to be with her all the time.
be withI am glad to be with you.
be withI am only too glad to be with you.
be withI believe he'll be with us today.
be withIf they can get both forged card and PIN then all the cash in in your bank account will be withdrawn.
be with"I just wish that I could be with you forever and always," replied the little black rabbit.
be withI'll be with you as soon as I finish this job.
be withI'll be with you for ever.
be withI'll be with you in a few minutes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่มีจุดหมาย(v) have no aim, See also: be without aim, adrift, have no purpose, drift, Syn. เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย, ไม่มีจุดหมายปลายทาง, Ant. มีจุดหมาย, Example: เมื่อพ่อแม่เขาเสีย เขาก็ไม่มีจุดหมายในชีวิต, Thai Definition: ไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดที่ใด
ไม่มีที่เปรียบ(adv) be incomparable, See also: be without parallel, be matchless, be peerless, be beyond compare, Syn. หาที่เปรียบมิได้, Example: ความงามของนครวัดนั้นไม่มีที่เปรียบ
เก็บเนื้อเก็บตัว(v) be withdrawn from, See also: isolate, confine, Syn. เก็บตัว, Ant. แสดงตัว, เปิดเผยตัว, Example: ผู้หญิงสมัยนี้เค้าไม่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัว เป็นผ้าพับไว้เหมือนสมัยคุณแม่อีกแล้ว, Thai Definition: สงวนตัวไม่ไปงานสังคม, ไม่ออกสังคม, ไม่คบหาสมาคมกับใคร
เข้าข่าย(v) be within the scope of something, Syn. อยู่ในข่าย, เข้าเกณฑ์, Example: เรื่องนี้หากเห็นว่าใครเข้าข่ายทำผิดก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานส่งฟ้อง, Thai Definition: เข้ามาตรฐานหรือเข้าหลักที่กำหนดไว้
ตายนึ่ง(v) be withered by exposure to sunlight, See also: withered through hot vapour, be burnt by sunlight and then die, Example: พวงมาลัยตายนึ่งอยู่หน้ารถ เพราะถูกแดดเผาทั้งวัน, Thai Definition: เฉาหรือเหี่ยวเพราะถูกแดดหรือไอร้อนอย่างถูกนึ่ง
ปราศจาก(v) be without, See also: be deprived of, be rid of, Syn. พ้นไป, ไม่มี, Example: การเดินขบวนประท้วงล้มเหลวทุกครั้งเนื่องจากผู้ประท้วงปราศจากอาวุธที่จะต้านทานกับฝ่ายทหารที่มีอาวุธอยู่ในมือซึ่งพร้อม
ขาดทักษะ(v) be without expertise, See also: be lacking skill, have no skills, Ant. มีทักษะ, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีความสามารถ, Example: ผู้ที่เรียนคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่มีเครื่อง จะทำให้ขาดการฝึกฝน และขาดทักษะในการใช้ ได้, Thai Definition: ไม่มีความชำนาญ, ขาดความชำนาญ
ขาดทักษะ(v) be without expertise, See also: be lacking skill, have no skills, Ant. มีทักษะ, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีความสามารถ, Example: ผู้ที่เรียนคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่มีเครื่อง จะทำให้ขาดการฝึกฝน และขาดทักษะในการใช้ ได้, Thai Definition: ไม่มีความชำนาญ, ขาดความชำนาญ
แล้งน้ำใจ(v) be without kindness, See also: treat someone ungenerously/unkindly, not be helpful or considerate, Example: การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแสดงให้เห็นว่าคนไทยยังไม่แล้งน้ำใจ, Thai Definition: ไม่มีน้ำใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก็บตัว[keptūa] (v) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate  FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เข้าข่าย[khao khāi] (v, exp) EN: be within the scope of
เข้าข่ายข้อกำหนดของข้อตกลง[khao khāi khøkamnot khøng khøtoklong] (v, exp) EN: be within the terms of the agreement
ขอสันติจงมีแด่ท่าน[khø santhi jong mī daē thān] (xp) EN: May peace be with you ! ; May peace prevail on earth !  FR: La paix soit avec vous !
แล้งน้ำใจ[laēng nāmjai] (v, exp) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate  FR: manquer de générosité
ไม่มีจุดหมาย[mai mī jutmāi] (v) EN: have no aim ; be without aim ; adrift ; have no purpose ; drift  FR: ne pas avoir de but
เป็นเพื่อน[pen pheūoen] (v, exp) EN: accompany ; be a friend ; be with as a companion  FR: accompagner ; tenir compagnie
ปราศจาก[prātsajāk] (v) EN: be without ; be deprived of ; be rid of ; be separated from  FR: être dépourvu de ; être privé de
ไร้[rai] (v) EN: lack ; be devoid of ; be without  FR: être dépourvu de
ตายนึ่ง[tāineung] (v) EN: be withered by exposure to sunlight

Japanese-English: EDICT Dictionary
故ありげ;故あり気[ゆえありげ, yuearige] (adj-na) (arch) seeming to be with certain circumstances; seeming to be for a certain reason [Add to Longdo]
後を追う;跡を追う[あとをおう, atowoou] (exp, v5u) (1) to pursue; (2) to die right after a loved one; to kill oneself (because one misses or longs to be with a loved one); (3) to follow an example set by earlier generations (or one's master, etc.) [Add to Longdo]
子を宿す[こをやどす, kowoyadosu] (exp, v5s) to be pregnant; to be with child [Add to Longdo]
手が届く[てがとどく, tegatodoku] (exp, v5k) to be able to reach; to be within one's reach [Add to Longdo]
霜枯れる[しもがれる, shimogareru] (v1, vi) to be withered or nipped by frost [Add to Longdo]
打ち掛け;裲襠;打掛け;打掛[うちかけ, uchikake] (n) (1) women's bridal robe with trailing skirts worn over a kimono; (2) (打ち掛け only) ending play for the day; leaving a game unfinished (esp. Go) [Add to Longdo]
縫腋[ほうえき, houeki] (n) (1) (See 襴, 闕腋) stitched side of some traditional Japanese clothing; clothing with such a stitched side; (2) robe with a round collar, stitched sides and a ran, worn by the emperor and high-ranking officials [Add to Longdo]
縫腋の袍[ほうえきのほう, houekinohou] (n) (See 襴) robe with a round collar, stitched sides and a ran, worn by the emperor and high-ranking officials [Add to Longdo]
由ありげ;由あり気[よしありげ, yoshiarige] (adj-na) (arch) meaningful; suggestive; seeming to be with a history; seeming to be with circumstances that are hard to explain [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top