ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อยู่ในกรอบ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อยู่ในกรอบ-, *อยู่ในกรอบ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Real life doesn't fit into little boxes that were drawn for it.ชีวิตจริงไม่ได้อยู่ในกรอบการ์ตูน Unbreakable (2000)
If everything you know goes in the box, what's left?ถ้าทุกอย่างที่คุณรู้มันอยู่ในกรอบ/Nแล้วมันเหลืออะไรล่ะ Compulsion (2005)
How about, "You're in the frame, bitch, move"?ลองเป็น "เธออยู่ในกรอบแล้ว อีแรด ออกไป" ไหม Listen to the Rain on the Roof (2006)
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted, as was only right,""แต่ขอบเขตของความเหมาะสม ก็อยู่ในกรอบของความถูกต้อง" Becoming Jane (2007)
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted,""แต่ขอบเขตของความเหมาะสม ก็อยู่ในกรอบของ..." Becoming Jane (2007)
And frankly, the kids are on the fence.- พูดตรงๆนะ เด็กๆก็อยู่ในกรอบอยู่แล้ว We're So Happy You're So Happy (2008)
Tell me something about you that isn't in that packet.บอกผมเกี่ยวกับตัวคุณที่ไม่อยู่ในกรอบหน่อยสิ New Haven Can Wait (2008)
Help you keep him in line.ช่วยคุณควบคุมเขาให้อยู่ในกรอบ Adverse Events (2008)
You think I need help keeping house in line?คุณคิดว่าฉันต้องการความช่วยเหลือ\ เพื่อให้เฮาส์อยู่ในกรอบ Adverse Events (2008)
Within the limits provided by the law. You may not break the law...แต่คุณต้องอยู่ในกรอบที่กฎหมายกำหนดให้ You Don't Know Jack (2010)
He wanted me to box.พ่อต้องการให้ผมอยู่ในกรอบ Episode #1.2 (2010)
Very much under the radar until this.อยู่ในกรอบตลอด จนกระทั่งเกิดเรื่องนี้ Protect Them from the Truth (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อยู่ในกรอบ[v. exp.] (yū nai krøp) EN: be within the confines   
อยู่ในกรอบ[adj.] (yū nai krøp) EN: conventional ; disciplined ; controlled ; well-behaved   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stuffy(สทัฟ'ฟี) adj. อบอ้าว,อุดอู้,หายใจไม่ค่อยออก,บูดบึ้ง,น่าเบื่อหน่าย,โอ้อวด,โอหัง,ล้าสมัย,อยู่ในกรอบประเพณี. -stuffily adv., See also: stuffiness n., Syn. stifling,airless

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top