Search result for

ฉาวโฉ่

(32 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉาวโฉ่-, *ฉาวโฉ่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉาวโฉ่[V] be notorious, See also: be rumoured, be widespread, Syn. อื้อฉาว, โฉ่, อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว, Example: ปัญหาทุจริตคอรัปชันจะยิ่งฉาวโฉ่ออกมาเรื่อยๆ, Thai definition: รู้กันทั่วไป (ใช้แก่ข่าวที่ไม่ดีไม่งาม)
ฉาวโฉ่[ADJ] scandalous, See also: notorious, rumoured, Syn. อื้อฉาว, โฉ่, อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว, Example: โครงการโรงกำจัดขยะของกทม. ได้ชื่อว่าเป็นโครงการฉาวโฉ่ที่สุดแห่งปี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉาวโฉ่ว. อื้ออึง, เกรียวกราวขึ้น, รู้กันทั่วไป, (ใช้แก่ข่าวที่ไม่ดีไม่งาม), โฉ่ฉาว ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your one and only source into the scandalous lives-แหล่งข่าวฉาวโฉ่หนึ่งเดียว There Might be Blood (2008)
I know a few parents Won't be happy,เรื่องฉาวโฉ่จะทำร้ายทุกคน Carrnal Knowledge (2009)
This is an adult scandal.นี่มันเป็นเรื่องฉาวโฉ่ของผู้ใหญ่ The Wrath of Con (2009)
* ooh, that dress so scandalous * * and you know another guy couldn't handle it * * she's shaking that thing, like, "who's the ish?" * * with a look in your eye so devilish, uh *# ชุดนั้นฉาวโฉ่สุดๆ # # และหนุ่มคนนั้นก็ทนรับไม่ไหว # # เธอเต้นสะบัดแสนยั่วยวน # Mash-Up (2009)
There's only twobs in this town.มีคลีนิคฝากครรภ์แค่ 2 แห่งในเมืองนี้ ถ้านายมีเรื่องฉาวโฉ่ล่ะก็ Throwdown (2009)
With a bountiful harvest of secrets, lies and scandal.ฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่เต็มไปด้วย ความลับ โกหก และเรื่องฉาวโฉ่ The Treasure of Serena Madre (2009)
I want to play a game.คุณมีทั้งความร่ำรวย ชื่อเสียง และฉาวโฉ่ Saw 3D: The Final Chapter (2010)
These are the infamous gloves worn by Audrey Hepburn in "Breakfast at Tiffany's,"มันคือถุงมือที่ฉาวโฉ่ สวมโดย ออเดรย์ เฮพเบิร์น ในเรื่อง"Breakfast at Tiffany's" Questions and Antlers (2010)
You tried to kiss her? Major Glee party foul, dude.นี่นายพยายามจะจูบเธองั้นหรอ นายพลเจ้าปาร์ตี้จอมฉาวโฉ่ Duets (2010)
Here's an old loan scandal he was wrapped up in.นี่เป็นเรื่องหนี้ฉาวโฉ่เก่าๆ ที่เขาพัวพันด้วย Need to Know (2010)
Anyway, this murder was quite the scandal.เอาเถอะ... ฆาตกรคนนี้ ค่อนข้างฉาวโฉ่ The Longest Night (2010)
The girl's cracked some major scandals.เธอตามเจาะลึกเรื่องฉาวโฉ่ใหญ่ๆบางเรื่อง Kill Jill (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rank[ADJ] ฉาวโฉ่, See also: เต็มที่, อย่างชัดๆ, อย่างโต้งๆ, Syn. arrant, utter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disreputable(ดิสเรพ'ยะทะเบิล) adj. ซึ่งมีชื่อเสียงที่ไม่ดี,ฉาวโฉ่,ไม่น่าไว้วางใจ,มอซอ,สกปรก, See also: disreputability n. ดูdisreputable
disrepute(ดิสริพิวทฺ') n. ชื่อเสียงในทางเลว,ความฉาวโฉ่,ความไม่น่าเชื่อ,ความเสียชื่อเสียง
flagrant(เฟล'เกรินทฺ) adj. เด่นชัด,โจ่งแจ้ง,โต้ง ๆ ,ฉาวโฉ่,ลุกไหม้,เผาไหม้., See also: flagrancy,flagrance, flagrantness n. flagrantly adv.
scandal(สแคน'เดิล) n.,vt. (ทำให้เป็น) เรื่องอื้อฉาว,เรื่องฉาวโฉ่,เรื่องอัปยศอดสู,เรื่องน่าอาย,การนินทาป้ายร้าย., Syn. disgrace,shame
scandalous(สแคน'ดะเลิส) adj. น่าอาย,น่าอัปยศ,อดสู,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,อื้อฉาว,ฉาวโฉ่., See also: scandalousness n., Syn. disgraceful,odious
skeleton(สเคล'ลิเทิน) n. โครงกระดูก,กระ-ดูกทั้งหมดของสัตว์ที่ก่อเป็นโครงขึ้น,คนที่ผอมมาก,สัตว์ที่ผอมมาก,โครงค้ำ,โครงร่าง, -Phr. (skeleton in the closet เรื่องฉาวโฉ่ภายในหรือภายในบ้านความลับที่น่าอับอาย) adj. เกี่ยวกับโครงกระดูก,คล้ายโครงกระดูก
stinking(สทิง'คิง) adj. มีกลิ่นเหม็น,ส่งกลิ่นเหม็น,ฉาวโฉ่,น่ารังเกียจ,เลวทราม. -stinkingness n., Syn. foul-smelling,offending

English-Thai: Nontri Dictionary
disreputable(adj) เสียชื่อเสียง,ฉาวโฉ่,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ
disrepute(n) ความเสียชื่อเสียง,ความฉาวโฉ่,ความไม่น่าเชื่อถือ
flagrant(adj) โต้งๆ,ชัดๆ,ฉาวโฉ่,โจ่งแจ้ง,ร้อน
notoriety(n) ความกระฉ่อน,ความฉาวโฉ่
notorious(adj) ดังกระฉ่อน,ฉาวโฉ่
scandal(n) เรื่องฉาวโฉ่,เรื่องอื้อฉาว,การกล่าวร้าย,คำนินทาว่าร้าย
scandalous(adj) อื้อฉาว,น่าอัปยศ,ฉาวโฉ่,น่าอาย
stink(n) ความเหม็นโฉ่,กลิ่นเหม็น,ความฉาวโฉ่
stinkard(n) ผู้ฉาวโฉ่,คนมีชื่อเลว,ความเลวทราม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top